Press "Enter" to skip to content

Citat – Ilska

Ilska

Imam Ali (as) sa:

“Ilska är en typ av galenskap, detta då den som känner ilska senare kommer att ångra sig, och om han inte känner ånger så har hans galenskap redan blivit invand”

Imam Al-Sadiq (as) sa:

“Ilska är nyckeln till allt ont”

Imam Al-Sadiq (as) sa:

“Ilskan är sådan att den förstör även den vise mannens hjärta”

Profeten (saw) sa:

“Ska jag berätta för er vem som är den tuffaste och starkaste bland er? Det är den som kontrollerar sig själv när han är arg”

Imam Al-Baqir (as) sa:

“Det finns ingen styrka som styrkan att kunna överge sin ilska”

Profeten (saw) sa:

“Sannerligen finns det en dörr till helvetet vars ingång är reserverad för den som handlade efter sin ilska genom att begå en olydnad mot Allah”

Profeten (saw) sa:

“Den som bekämpar sin vrede, kommer Allah att avvärja sitt straff ifrån”

Imam Al-Baqir (as) sa:

“Den som undertrycker sin ilska trots att han har möjlighet att handla utifrån den, kommer Allah att fylla hans hjärta med fred och säkerhet på uppståndelsens dag”

Källor:

1. [Nahj al-Balagha, Saying 255]
2. [al-Kafi, v. 2, p. 303, no. 3]
3. [al-Kafi, v. 2, p. 305, no. 13]
4. [Nathr al-Durar, v. 1, p. 183]
5. [Tuhaf al-`Uqoul, no. 286]
6. [Tanbih al-Khawatir, v. 1, p. 121]
7. [Bihar al-Anwar, v. 73, p. 263, no. 7]
8. [al-Kafi, v. 2, p. 110, no. 7]

Av Saja Alkhaigani

Be First to Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *