• Imam Baqir (as) – Berika dig med kunskap

    Imam Baqir (as)

    “Försök att berika dig själv med kunskap eftersom att lära sig är en bra gärning och att studera är i sig en dyrka”

    “Try to enrich yourself with knowledge because to learn is a good deed and to study is itself a worship”

    [Bihar Al Anwar vol.78, s.189]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up