• Ramadan – Laylat al Qadr

  Inatt är den första natten av laylatul- kadr och bland de rekommenderade handlingarna är att recitera surat al-ankabut, surat al-rum och surat al-dhukan, men vad har dessa suror för nytta?

  Surat al-ankabut:

  – I kommentaren från Burhan berättas det att Imam Jafar al-sadiq (as) ska ha sagt att den som reciterar surat al-ankabut den 23:e natten av Ramadanmånaden kommer att beträda Jannah (himmelen) utan att ifrågasättas.

  – Den heliga Profeten (saw) har sagt att belöningen för den som reciterar denna sura kan jämföras med tio gånger antalet troende män och kvinnor plus tio gånger antalet hycklare på jorden.
  Dricksvatten i vilket denna sura har upplösts ger en stor glädje och lycka i livet.

  Surat al-rum:

  – Den heliga Profeten (saw) sa att belöningen för att recitera denna sura är lika med tio gånger antalet änglar mellan himlen och jorden som alltid ber Allah. Det är inte rekommenderat att hålla denna sura som en talisman (skriftlig) i huset.

  Surat al-dhukan:

  – Det återberättas att den heliga Profeten (saw) sa att om denna sura reciteras på natten, ber sjuttio tusen änglar till Allah att förlåta recitatörens synder. Om den reciteras på torsdagskvällen blir alla synder förlåtna och hus kommer att byggas åt honom eller henne i paradiset.
  Belöningen för att recitera varje bokstav av denna sura är lika med att befria tusen slavar för att söka Allahs glädje.

  – Imam Muhammed al-baqir (as) sa att den som reciterar surat al-dhukan i sina obligatoriska böner kommer att skyddas från domedagens plåga. Hans bok av gärningar kommer också att ges till honom i hans högra hand.
  Om du bär med dig denna sura fungerar den som ett skydd mot djävulens frestelser.
  Om du lägger denna sura under din kudde, innan du sover på natten, kommer du inte att drabbas av mardrömmar och man kommer alltid att få bra drömmar.
  Att hålla denna sura i ett affärsställe/ kontor gör handeln blomstrande.

  – Imam Jafar al-sadiq (as) har sagt att den som håller denna sura som en talisman skyddas från myndigheterna och blir omtyckt av andra människor.
  Dricksvatten där denna sura har upplösts är en bot för alla sjukdomar relaterade till magen.

  Andra natten

  Andra natten av laylatul-qadr är här och en av de rekommenderade handlingarna är att recitera dua al-jawshan al-kabir (den stora pansardräkten), men vad är belöningen för denna bön?

  Det återberättas av Imam al-Sajjad (as) att ärkeängeln Gabriel (as) bar denna bön till den heliga Profeten (saw) under en av hans strider medan Profeten (saw) satte på sig en så tung pansardräkt att den skadade honom.
  Ärkeängeln sade: ”Muhammed, herren sänder dig sin välsignelse och ber dig att ta av den här rustningen och säga denna bön, för det kommer att vara trygghet för ditt folk och dig”

  Fördelarna med denna bön är för många för att nämnas här. Men bland dessa fördelar är om man skriver ned denna bön på sin kista, kommer den allsmäktige Allah att rädda en från helvetet.

  Om man reciterar bönen på den första dagen av den heliga månaden ramadan, kommer den allsmäktige Allah att skänka personen att bli belönad med laylat al-qadr och Han kommer att skapa sjuttio tusen änglar vars uppdrag är att förhärliga allsmäktige Allah medan belöningen för det här förhärligandet kommer att bli en belöning för den personen.

  Om man reciterar bönen tre gånger under ramadan, kommer den allsmäktige Allah att rädda din kropp från att uppleva helvetet, Han kommer att tillåta dig att gå in i paradiset, befalla två änglar för att avvärja den personen från att begå onda handlingar mot Allah och kommer att vara under Skydd av allmäktige allah genom hans livstid.

  Slutligen återberättas det att Imam Hussein (as) sade ”min far, Ali Ibn Abi Talib, har instruerat mig att memorera och respektera denna bön, att skriva ner den på min kista och att lära ut det till mina familjemedlemmar och uppmana dem att läsa den ofta.”

  Bönen består av ett tusen heliga namn på den allsmäktige Allah, varav den ena är det största namnet (alism al az’am)

  Den sista natten av laylatulqadr 

  Den natten är det rekommenderat att recitera surat al-qadr. Vilka är belöningarna för denna handling?
  En person som reciterar denna sura kommer att uppnå samma status som en martyr.
  Om man reciterar den under bönen, blir alla ens synder förlåtna. (Notera att den inte får byta ut surat al-Ikhlas)
  Om en person reciterar denna sura kontinuerligt under ramadan och tusen gånger under natten till den 23:dje ramadan, kommer han att bevittna sådana underverk på morgonen den 23:dje att han kommer att bli förvånad. Hans tro kommer att bli starkare.
  Varje gång Imam al-riza (as) hade på sig en ny dräkt reciterade han surat al-qadr, surat al-ikhlas och al-kafiron tio gånger var, sedan blåste han en lite mängd vatten över sina kläder.
  Imamen (as) brukade säga att den som gör det, kommer att få god näring av Allah så länge tråden från dräkten var med honom.

  Någon frågade Imam Jafar al-sadiq (as):
  ”Ya maula, jag har gift mig med några kvinnor, men jag har fortfarande inte fått en ättling”
  Imamen (as) svarade honom:
  ”Innan du är med din fru måste du recitera surat al-qadr sju gånger på ett sätt där din högra sida ligger intill din frus navelsträng. Tills graviditeten blir uppenbar, håll din hand i närheten av din hustrus navel och recitera suran varje natt ”.

  När personen utförde denna handling blev hans fru gravid och han blev välsignad med sju söner därefter.

  Imamen (as) sade också: ”För den som reciterar surat al-qadr i bönerna istället för surat al-ikhlas, kommer det att råda tvivel om accepterandet av hans bön. Även om det är accepterat, betyder det inte nödvändigtvis att det finns någon belöning i en sådan bön”

   

  Källa:
  – Mafatih al-jinan

  Av Saja Alkhaigani

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up