• Imam Ali (a.s) och dödsstraffet

  Under Imam Alis a.s tid kom det tre personer som höll i en ung man och berättade för Imamen a.s att de ville höra vem denna person är eftersom han har mördat deras far.
  Imam Ali a.s frågade: varför mördade du honom?
  Den unge mannen svarade: Jag är en kamel och fårherde. En av mina kameler åt ett träd från deras faders mark. Då slängde deras far en sten på min kamel och dödade den. Jag tog samma sten och slängde den på deras far och då dog han.
  Imam Ali a.s sa: då kommer jag att ge dig ditt straff.
  Då sa mannen: Ge mig tre dagar eftersom min far dog och lämnade efter sig en skatt till mig och min yngre bror. Om du dödar mig kommer skatten att gå förlorad och då kommer jag att förlora min bror efter mig.
  Då sa Imam Ali a.s: vem kan gå i god för dig?
  Då kollade mannen på människornas ansikten och sa: den här mannen.
  Då sa Imam Ali a.s: Abu Dharr vill du gå i god för denna man?
  Abu Dharr svarade: Ja, Amir al Mu’mnin.
  Imam Ali a.s svarade: du känner inte honom.. och om han flyr kommer jag att straffa dig istället för honom.
  Då så Abu Dharr: jag går i god för honom å Amir al Mu’mnin.
  Sedan gick den unge mannen sin väg.
  Den första dagen gick..
  Den andra dagen gick..
  Och den tredje dagen gick.. Och människorna var oroliga för Abu Dharr, så att han inte skulle straffas istället för den unge mannen.
  En stund innan Maghreb bönen kom den unge mannen och var andfådd och trött. Han ställde sig mellan Imamens a.s händer och sa: nu har jag överlämnat skatten och min lillebror till hans morbröder och nu står jag här så att du kan ge mig mitt straff.
  Imam Ali a.s blev förvånad och sa: varför kom du tillbaka? Du kunde ha flytt.
  Då sa mannen: jag fruktade att det skulle sägas att lojaliteten har försvunnit från människorna..
  Då frågade Imam Ali a.s: Abu Dharr, varför gick du i god för honom?
  Abu Dharr svarade: jag fruktade det skulle sägas att godheten har försvunnit från människorna..
  Barnen till den mördade personen blev rörda och sa: vi har förlåtit honom och vill inte att han ska dömas.
  Imam Ali a.s frågade bröderna: varför det?
  Då sa dem: vi fruktar att det ska sägas att benådningen har försvunnit från människorna.

   

  Sensmoral:

  Det här är de muslimska sederna och värderingarna, värderingar som vi hade och bör ha igen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up