• Ali – enligt Profeten Muhammed (saw)

  Källorna är övervägande Sunni:

  1) Profeten (S) sade:

  ” Ali (AS) är från mig och jag är från honom. Efter mig är Ali (AS) den islamiska vårdnadshavaren och ställföreträdaren för varje troende muslim.”

  -Al-Ghadir, vol. 3, s. 215-216
  2) Profeten (S) sade:

  ”Ali (AS) är med rättvisan och rättvisan är med Ali (AS). Efter mig är han imamen och ställföreträdaren.”

  -Qayat al-Maram, s. 541
  3) Den heliga Profeten (S) sade:

  ”Var ni än vill urskilja rätt (haqq) från fel (batil), titta vilken linje som är Ali ibn Abi Talibs (AS) linje; Ali (AS) är med sanningen och sanningen är med Ali(A).”

  -Al-Ghadir, vol. 1, s. 176-179
  4) Profeten (S) sade:

  ”Den som vill uppfatta Adams moral (akhlaq), Nuhs visdom (hikmah) och Abrahams uthållighet och tålamod (sabr), måste iaktta Ali ibn Abi Talib (AS).”

  -Amali Mofid Astan Qods, s. 25
  5) Profeten (S) sade:

  ”Ali är den bästa människan (khair ul-bashar). Den som inte accepterar detta, är hednisk (kafir).

  – Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 33
  6) Den Heliga Profeten (S) sade:

  ”Den som önskar leva och dö som mig och komma till Paradiset (jannah), som min Herre har lovat mig, nämligen den eviga himlen, bör erkänna Ali (AS) som sin ledare efter mig, och efter honom bör han erkänna Alis (AS) söner, eftersom de är människorna som inte kommer att lämna dig utanför vägledningens dörr och inte heller kommer de låta dig att gå vilse.”

  – Kanz al-Ummal, vol. 6, s. 155, Tradition #2578
  7) Återberättad av Umm Salama: Den Heliga Profeten (S) sade:

  ”Ali är med Koranen och Koranen är med Ali. De kommer inte att separeras från varandra tills de båda återvänder till mig vid Källan (i Paradiset).”

  -Mostadrak al-Hakim, vol.3, s. 124
  8) Den Heliga Profeten (S) sade:

  ”Jag och Ali är från samma träd, och resten av människorna är från olika träd.”

  -Tarikh al-Khulafaa, av Jalaluddin al-Suyuti, s. 171
  9) Profeten (S) sade:

  ”Jag svär vid min Herre, vars händer mitt liv vilar i, att det endast är Ali och hans följslagare (shia) som kommer att bli frälsta på domens dag (qiyamah).”

  -Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 57
  10) Profeten (S) sade:

  ”Ali ibn Abi Talibs (AS) ledarskap (welayah) är Guds ledarskap (welayah), hans vän är Guds vän, hans fiende är Guds fiende och hans lydnad är en religiös plikt.”

  -Jame al-Akhbar, s. 14

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up