• Citat – Välsignelser över Muhammed och hans familj

  Imam al Baqir och al Sadiq (a.s) sade:

  ”Den tyngsta saken som placeras på vågen vid domedagen är åkallande av välsignelser över Muhammed (saw) och hans hushåll (a.s).”

  Imam al-Baqir (as) and Imam al-Sadiq (AS) said,

  ”The heaviest thing to be placed on the scales on the Day of Resurrection is the invocation of blessings on Muhammad and his household (as).”

  [Bihar al-Anwar, v. 94, p. 49, no. 9]

   

  ”Gud och Hans änglar välsignar Profeten; be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning! ”

  “ Allah and His Angels send blessings on the Prophet, O you who believe! send your blessings on him, and solute him a thorough salutation”.

   Quran 33:56

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up