• Imam Ali och Umars räddning

  Profeten (saw) hade förklarat:

  ”Jag är Kunskapens stad och Ali är dess port”.

  Här kommer hur Omar, kalifen över det islamiska riket, förlitade sig på denna kunskap:

  Muhammed bin talha Shafii i sin bok Matalbu suul och Sheikh Sulayman balkhi Hanafi i Yanabiu Mawadda, kapitel 14 förmedlar från Tirmidhi (alla sunnis) en detaljerad rapport från Ibn Abbas och på slutet av den sägs det:

  ”Profetens följeslagare brukade be Imam Ali (a.s) om religiösa uttalanden och de accepterade hans beslut.”

  Så Umar bin Khattab brukade vid flera tillfällen säga:

  ”Hade det inte varit för Ali hade Umar varit förintad.”

  Även Ibn Hajar Macki i kapitel tre i boken Sawaiq Muhriqa rapporterar att Ibn Saad hade refererat till Umar som sade:

  ”Jag söker Allahs hjälp i att lösa de svåra problem som Abu al Hassan (Ali a.s) inte är närvarande att lösa.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up