• Citat – Skilja sig från mig

  Muhammed s.a.w sade:

  ”Åh Ali! Sannerligen, vem som än skiljer sig själv från mig, har skilt sig från Allah, och vem som än skiljer sig från dig, har skilt sig från mig.”
  Muhammed(s.w.s) said;”O Ali! Verily, whoever separates from me has separated from Allah, and whoever separates from you has separated from me.”

  Sunni references:

  Al-Hakim too records it in his al-Mustadrak, Hadith 4601:
  Al-Hakim has again recorded the Hadith in the same al-Mustadrak, Number 4686:
  Al-Haythami in his Majma’ al-Zawaid vol. 9, p. 131, Number 14771
  Mu’jam al-Kabir vol. 12, p. 323, Number 13386:
  Al-Manawi in his Fayd al-Qadeer, vol. 4, p. 470, Number 5594
  Al-Muttaqi al-Hindi in his Kanz al-Ummal, vol. 11, p. 614, Number 32974
  Al-Bazzar records in his Musnad, Number 3438:
  Al-Bukhari in his Tarikh al-Kabir, vol. 7, p. 333
  Ibn Udayy in his al-Kamil, vol. 3, p. 82 records:
  Ibn Asakir in his Tarikh Madinah Dimashq, vol. 42, p. 307 records:
  Al-Muwaffaq al-Khawarazmi, in his Manaqib, page 105, Number 109:
  Imam Ahmad records in his Fadail al-Sahabah, Number 930:.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up