Press "Enter" to skip to content

Imam Ali och Profetens Noor

In the hadis of Divine Light(Hadis-e-Nooor) 
Sayyid Ali Hamadani writes in Mawaddatul Qurba, on the authority of Janabe salman al Farsi(r.a.),
that the Holy Prophet (s.a.w.a) said :

“I and Ali were both created from one and the same Nur(Divine light)’.
we were created four thousand years before Adam was created, and when Adam was created that Nur was given a place in his backbone. So we continued to occupy the same place till we were separated in the back of Abdul Muttalib ‘.

 

 Profeten saw sade: Jag och Ali var båda skapade från ett och samma Noor (Gudomligt ljus) vi skapades 4000 år innan Adam skapades och när Adam skapades, gavs det Noor en plats i hans ryggrad. Så vi fortsatte inta samma plats tills vi splittrades i Abdul Muttalibs rygg.

Be First to Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *