• Shiagruppens dikttävling – Hussain bin Ali

  Ord från en mor – Dikttävling

  Efter att jag födde min son Al-Hassan började jag tecken se 
  På att en till barnafödande var nära
  Men min far hade redan förutsagt detta med ord som fick mig att le
  Att Oh Fatima detta barn kommer ingen som Honom någonsin att bära

  Med barnet hade jag en sådan förbindelse
  Känslorna var speciella, barnet stod mig nära
  Ty vid själet växte Han med min förseelse
  Barnet förutsåg mig med värme och prakt, vad mer kunde jag begära

  Och Barnet föddes och i mitt famn lades en helgelse
  Var det en ängel eller människoansikte som min syn började skära?
  Världens godhet och vilken tilldragelse
  Min son kommer säkerligen en Ummah ära!

  Och från mina händer förde Asma barnet till min far (SAW) för en tillsägelse
  Som han skulle till barnet uppbära
  Ansiktet av Allahs sändebud (S) lyste upp när han sitt barnbarn såg med en förnöjelse
  Och ropet Allahu akbar kunde snart alla beröra

  Änglar från Guds himmel till jorden kom för en handlings uppfyllelse
  Nämlingen gratulationer och barmhärtighet till oss hembära
  Och ett namn bärde de med sig som meddelelse
  Al-Hussein var namnet som all mod skulle innebära

  Hussein i min faders famn växte och hade en betydelse
  Då vi ständigt hörde Profeten ”från mig till mig Hussein” ropa och frambära
  Utöver det skulle Rasul Allahs Hussein alltid med kärlek förse
  Och berika honom med kunskap och lära

  Men en dag kunde jag tårar i min faders ansikte åse
  Och en omfamning till min Hussein som ingen kunde på sära
  Jag betraktade orden från min fader med en viss iaktagelse
  Vad var det som fick Rasul Allahs känslora att tära?

  Orden riktades sedan mot mig, det handlade om en händelse
  Som skulle kräva en man som Allahs ord högt efter Profeten återbära
  Men för detta kommer mannens liv vara i ändelse
  Och offras för vår Gudalära

  Mannen är din son Hussein Oh Fatima hördes orden då med en lidelse
  Och sorgen i mitt själ orden beskära
  Sonen är din och kommer på sanden av Karbala utan betingelse
  Dö törstig med huvudet avlägsnad utan att det ett hundratals skulle ens besvära

  Oh fader dina ord inom mig väcker en förargelse
  Att jag vill framför dig nu svära
  Vid dagen av vår uppståndelse
  Kommer jag min Husseins rätt att begära

  Min Hussein som är för de som söker Guds närhet en upphöjelse
  Hans minne vill jag inte se släckas eller någon umbära!
  Min far sade att Oh Fatima ditt sorg ska du dämpa för det kommer sannerligen till oss efterföljelse
  Som Hussein minne kommer i all tid hålla i detas hjärtan nära..

  Fatima M

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up