• Ashura – Kufas brev

  Fortsättning från inlägget om Yazid.

  Efter två dagar hade shiiterna i Kufa skickat runt 150 brev, varje brev hade signerats av en, två eller fyra män. Efter två dagar, skickade Kufaborna ett brev som löd:

  I Allahs den barmhärtiges förbarmandes namn.

  Det här är ett brev till Hussein bin Ali (a.s) från hans muslimska och troende anhängare. Var snabb och skynda dig, för folket väntar på dig och de ser inte fram emot någon annan än dig. Skynda, Skynda. Vi repeterar. Skynda dig. Skynda dig. Och fred vare med dig.

  Efter detta skrev andra shiiter i Kufa detta brev:

  ”Trädgårdarna och öknarna är gröna och i fullaste blom. Kom när du så behagar. Dina irakiska soldater väntar på att möta upp dig. Och fred vare med dig.

  Breven från shiiterna i Kufa samlades i hög och budbärarna från Irak väntade på Imamens svar. Så han skickade detta brev:

  I Allahs namn, den barmhärtige, förbarmande.

  Från Hussein bin Ali till de troende muslimerna i Irak. Hani och Said, era sista budbärare har levererat era brev till mig. Jag har läst vad ni har skrivit och tänkt noga över dem. Ni har sagt att ni inte har någon ledare och ni bad mig komma så att Allah kanske kan förena er på sanningens och ledningens väg genom mig.

  Nu skickar jag er min kusin Muslim bin Aqeel; i honom har jag fullständig tillit. Ifall han skriver till mig att era äldre och visa verklien står bakom de orden era budbärare levererat, då kommer jag till er. Jag svär vid mitt liv, att en sann ledare (Imam) är enbart den som tar beslut enligt Koranen, stiftar rättvisa, sprider Allahs religion och offrar sig för Allah. Fred vare med er.

  Imamen (a.s) skickade Muslim bin Aqeel till Irak.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up