Press "Enter" to skip to content

Salah – Att säga ameen i bönen enligt shia

Sunniter säger Ameen, efter al Fatiha, medan shiiterna anser att bönen blir ogiltig ifall det görs. Sunniterna skiljer sig mellan varandra i frågan om man ska säga det högt eller i det tysta.

Den lärde Al Hilli sade:

Det är inte tillåtet att säga Ameen efter al Fatiha, vissa lärda säger att det är makrooh (ej bör göras eller ogillad).

Here is what Al-Muhaqqiq Al-Hillee has said about saying Ameen.
لا يجوز قول آمين آخر الحمد و قيل هو مكروه
“It is NOT premissible to say ‘Ameen’ after Al-Hamd (Al-FaatiHah), and (some scholars) say it is makrooh (disliked).”

    Source: 

  • Al-Muhaqqiq Al-Hillee (d. 676 AH), Sharaa-i’ Al-Islaam fee Masaa-il Al-Halaal wa Al-Haraam, vol. 1, pg. 73

Den lärde al Tootsi sade:

Att säga Ameen, gör din bön ogiltig, om det görs under al Fatiha eller efter Imamen och i Jamaa bönen (gemenskapsbönen) och i alla sammanhang om det görs högt eller i det tysta

Here is what Al-Toosee has said about saying Ameen.
قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك في خلال الحمد أو بعده للإمام و المأمومين و على كل حال في جهر كان ذلك أو إخفات
“Saying Ameen breaks your Salaah whether during Al-Hamd (Al-FaatiHah) or after the Imaam and followers (in the jamaa’ah) and in EVERY situation/circumstance whether (it is) outloud or done softly”

    Source: 

  • Al-Toosi, Al-MabsooT fee fiqh Al-Imaamiyyah, vol. 1, pg. 106

http://www.yasoob.ne…/00/no0026.html

Ameen bryter ens bön, ifall det sägs tyst eller högt, ifall det sägs efter al Fatiha eller före, av Imamen eller av personen som ber bakom honom, i alla situationer. Shiiterna är överens om att ens bön blir ogiltigt ifall man säger Ameen i bönen. Det har förmedlats av Profeten att man i bönen inte ska säga något till andra människor. Det är förmedlat från Muhammad al Halabi som sade:

“Jag frågade Abu Abdallah (Imam Hussain) om att säga Ameen efter al Fatiha, och han sade nej.” Eftersom vi inte finner ordet Ameen i Koranen, anser vi inte att det ska sägas i bönen.

 

Be First to Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *