• Fatima al Zahra mot Abu Bakr

  I dagarna är det Fatima al Zahras, dödsdag. Älskade dotter till Profeten Muhammed, en av fyra kvinnor, som lovats ett hus i paradiset. Mor till Hassan och Hussain, fru till Ali. Mördad när hon bara var 18 år gammal, ett mord som ledde till att hon förlorade sitt ofödda barn. Min salam, mina tårar över ditt öde, må Allah göra oss starka i vårt stöd till dig och stöd till din sak. Här tas frågan om Fadak upp, ett landstycke hon fick ärva av Profeten, men som togs ifrån henne av den dåvarande Kalifen, ledaren, Abu Bakr.

  Jag har nöjet att möta några kära salafiter som menar att Fatima inte var sur på Abu Bakr. Å ena sidan Profetens kära dotter, Fatima, å andra sidan Abu Bakr, en av Profetens vänner. Man försöker med alla medel hävda att Abu Bakr inte hade några som helst problem med Fatima.

  Jag vet vilken sida jag väljer, Fatimas, alla dagar Fatimas. En av fyra kvinnor som lovats ett hus i Paradiset. Profeten sagt att den som sårar Fatima, sårar mig, då måste man fråga sig, sårade Abu Bakr Fatima? Varför skulle hon avsky honom så mycket, att hon slutade hälsa på honom? Slutade tala med honom? Slutade hälsa tillbaka på honom?

  Om Fatima avskydde Abu Bakr till den graden, varför ska vi som hennes anhängare, ses med oblida ögon? Vi följer ju bara hennes och hennes fars, Profeten Muhammeds, fotspår. Vi är vänner till deras vänner och fiender till deras fiender. Senaste årtusenden, har man förvrängt och förtryckt sanningen, och det är min plikt som muslim att känna till den. Man måste skilja på att vara emot dem och deras brott och att svära åt dem. Vi är emot det de gjorde mot Profetens älskade familj.

  Frågor om Fatima och Abu Bakr

  Abu Uthman frågar mig några frågor, så här kommer svaret:

  Frågan :

  Ok, förstår men vilka källor följer du själv, vilka är starkare? Tex nahjul balagha eller tabari?

  Och min andra fråga, kan du bara nämna två pålitliga sunnitiska källor där den ena säger att Ali befann sig där och den andra att han var på väg dit. Bara visa vart du läste detta. Och ta gärna med den källan där Zubayr gick ut med svärdet

  Svar:

  Spelar det roll vilka källor jag följer? Jag förnekar inte attacken mot Fatima, Profetens älskade dotter, utan jag vet att det här hände, och bevisen finns i våra egna böcker, men mest bisarr är att det finns i era böcker och att ni förnekar hela händelsen, ändå är det ett otal sunniter som fört fram den här händelsen.

  För att förstå. Ali och hans anhängare höll på med begravningen av Profeten Muhammed (saw), då samlades några hundra vid  Saqifah, där satt Abu Bakr och Umar och man fick, efter lite konflikt, Abu Bakr vald till ny Khalifa. När Profeten begravdes, så kom dessa tillbaka och tom krävde att gräva ut Profeten för de var ju inte där de vill be över hans döda kropp. Ali vägrade och även hotade dem. Efter dessa händelser så samlades Ali och hans anhängare i Alis och Fatimas hus. Om det här var en skröna från shiiterna, så hade jag förstått ert ifrågasättande, men här kommer sunnitiska källor och enbart sunnitiska källor.

  Många orättvisor begicks mot Fatima, däribland stölden av hennes land och förbudet att ge henne Khums, som var hennes rättighet, men just hotet att bränna ner huset var särskilt hemskt.

  Ifall det bara varit en källa, så hade jag förstått allt motstånd, men det är så många olika källor, att det inte går att förneka sanningen. Shiiterna tar inte upp den här frågan för mycket, pga vår önska om att stifta fred med sunniterna, men sanningen är sanningen och går inte att förneka. Man måste beakta att Profeten (saw) klart och tydligt sagt, den som sårar/skadar Fatima skadar mig och den som skadar mig skadar Allah.

  Tareekh Abul Fida Vol 1 s 156 Dhikr Bayya Abu Bakr

  Det är en sunni bok, som säger att Abu Bakr skickade Umar att få ut dem som fanns i Alis och Fatimahs hus. Umar hade elden i sina hände och ville bränna ner huset, då frågade Fatimah skulle du våga göra detta oh Umar?

  Iqd al Fareed s 179 Namnger dem som var emot Abu Bakrs Khalifa.

  Abu Bakr och Umar kallade till sig Ali till moskeen när de fick reda på att han och hans anhängare samlades i Alis och Fatimas hus, det var kort efter Saqifah. Ali vägrade komma så man omringade huset som hotade bränna ner det och i denna beskrivning så säger man Fatimah var ilsken.

  Ansaab Ashraf al Baladhuri i volym 1, sida 582-586 Tarikh Yaqubi s 116 Al Imama wal Siyasah ibn Qutayhah volym 1 s 19-20

  Vidare i Tarikh Kabir av Tabari, han beskriver händelserna bäst. Han ger en kedja av dem som fört fram haditherna om händelserna. Att umar och hans gäng kom till Fatimah och då skrek Umar ut, ”Vid Allah om ni inte kommer ut och ger trohetslöftet annaras bränner jag ner uset. Al Zubair kom ut med sitt svärd, när han kom ut föll han över nåt, svärdet tappades och han omhändertogs av gänget. Al Tabari volym 9 sida 187

  Al Imama wal Siyasa s 18-30 Bayya Abu Bakr

  Tarikh Abul Fida vol 1 s 156 Dhikr Bayya Abu Bakr

  Iqd al Fareed s 179

  Tarikh tabari vol 13 sida 1818 Dhikhr Wfaat Nabi engelsk översättning vol 9 s 187

  Al Stiah av Ibn Abd al barr vol 1 sida 246

  Sharh ibn al Hadeed vol 1 sida 157

  Källor:

  1. Musnaf of Imam Ibn Abi Shebah, Volume 7 page 432 Tradition 37045
  2. al Imama wa al Siyasa pages 18-30 Dhikr Bayya Abu Bakr
  3. Tareekh Abul Fida Volume 1 page 156 Dhikr bayya Abu Bakr
  4. History of al-Tabari, Volume 9 page 187
  5. al-Istiab, by Ibn Abd al-Barr Volume 1 page 246 Dhikr Abdullah in Abi Quhafa
  6. Sharh ibn al Hadeed Volume 1 page 157
  7. Al Mihal wa al Nihal Volume 1 page 77, Dhikr Nizameeya
  8. Muruj adh-Dhahab by Abd al-Hasan Ali ibn al-Husayn al Masudi Volume 3 page 198
  9. Izalat ul Khifa by Muhaddith Shah Waliyullah Dehlavi Volume 2 page 226 (Urdu translation, Qur’an Mehal publishers, Karachi)
  10. Tareekh Kamil by Ibn Atheer Volume 11 page 113
  11. Tareekh Ahmadi by Ahmad Husayn Khan pages 111-112
  12. Tauhfa Ithna Ashari, by al Muhaddith Shah Abdul Aziz Dehlavi page 292 Dhikr Muthain Umar
  13. Al Murthada by Hafidh Abdul Rahman al Hanafi page 45 (Amritsar edition)
  14. Kanz al Ummal, Volume 2 page 184 (Egypt).
  15. Tahqeeq Mubashraab Sunni page 110 by Maulana Waheedudin Khan al Hanafi
  16. Ansar Ashraf, by al-Baladhuri, v1, pp 582-586
  17. Tareekh Ya’qubi, v2, p116
  18. Qurat al-Aynayn fi Tafdhil al-Shaykhayn by Shah Waliyullah Dehlavi, page 88
  19. al Faruq, Volume 1 page 92 Dhikr Saqeefa Bani Sa’ada
  20. Ruh al Mustafai Volume 3 page 36
  21. Iqd al Fareed, Volume 3 page 273

  Några av det här är Sahih, och du vet vad det betyder.

  We read in Musnaf of Imam Ibn Abi Shebah, Volume 7 page 432 Tradition 37045:

  “Narrated Muhammad bin Bashir from Ubaidllah bin Umar from Zaid bin Aslam that his father Aslam said: ‘When the homage (baya) went to Abu Bakr after the Messenger of Allah, Ali and Zubair were entering into the house of Fatima to consult her and revise their issue, so when Umar came to know about that, he went to Fatima and said : ‘Oh daughter of Messenger of Allah, no one is dearest to us more than your father and no one dearest to us after your father than you, I swear by Allah, if these people gathered in your house then nothing will prevent me from giving order to burn the house and those who are inside.’

  So when Umar left, they (Ali and Zubair) came , so she (Fatima) said to them: ‘Do you know that Umar came here and swear by Allah to burn the house if you gather here, I swear by God that he (Umar) will execute his oath, so please leave wisely and take a decision and don’t gather here again.’ So they left her and didn’t gather there till they give baya to Abu Bakr.”

  All the narrators are authentic as they are the narrators of Sahih Bukhari & Sahih Muslim. Muhammad bin Bashir: Imam Al-Dhahabi said: ‘Thabt’ (Al-Kaashif, v2 p159), Imam Ibn Hajar Asqalani said: ‘Thiqa’ (Taqrib al-Tahdib, v2 p58). Ubaidllah bin Umar: Al-Dhahabi said: ‘Thabt’ (Al-Kaashif, v1 p685), Ibn Hajar Asqalani said: ‘Thiqa Thabt’ (Taqrib al-Tahdib, v1 p637).Zaid bin Aslam: Al-Dhahabi said: ‘Hujja’ (Siar alam alnubala, v5 p316), Imam Ibn Hajar Asqalani said: ‘Thiqa’ (Taqrib al-Tahdib, v1 p326). Aslam al-Qurashi (the slave of Umar): Al-Dhahabi said: ‘Faqih, Imam’ (Siar alam alnubala, v4 p98), Ibn Hajar Asqalani said: ‘Thiqa’ (Taqrib al-Tahdib, v1 p88).

  It is worth noting the observation made in Qeraa fi kutub al-Aqaed, by Farhan Hassan al-Maliki, page 52

  ”However Ali’s party was smaller (in number) during the reign of Umar than the reign of Abu Bakr al-Sidiq due to his abandoning Ali on account of his breaking into Fatima’s home during Abu Bakr’s reign, and forcing some sahaba that were with Ali to give bayya to Abu Bakr, thus the memory of this dispute – that is proven via authentic chains – was deemed a painful memory which they did not like to recollect”

  What is even more interesting is the commentary of the margin writer who states:

  ”I thought that the story of breaking into (Fatima’s house) was just a lie , until I discovered reliable chains of narrations for it, such as what is been recorded by Ibn Abi Shebah in the Musanaf, anyhow neither is (the story) an exaggeration in the manner that the extremist Shia claim nor can it be denied as is the approach of the extremist Hanbalis.”

  I boken al-Bayana Izalatul Khifa, Volume 2 page 29 där Al-Muhaddith Shah Waliyullah Dehlavi säger att det är sahih enligt de två sheikherna (Muslim och Bukhari)

  Utöver allt det här finns det andra sunnitiska källor, inte lika ”högt” värderade, som även de stödjer detta. Onödigt att ta upp dem dock då dessa källor du fått är mer än tillräckliga.

6 Responsesso far.

 1. bashar skriver:

  FadlAllah säger Ridyan Allahu Aleyh om Abu Bakr.
  http://www.youtube.com/watch?v=dXLg4Bdjtqk&feature=related

  FadlAllah tror inte på den officiella berättelsen om Umars (RA) brukade våld mot profetens dotter (RA).
  Han varken förnekar eller bekräftar händelsen, men han förnekar händelsen så som den ofta rapporteras.
  http://www.youtube.com/watch?v=oayHcvXJpfk&feature=related

 2. Bahlool skriver:

  Det är ett av anledningarna till att han blivit mkt kritiserad och även avskydd. Problemet är bara att jag inte läst eller hittat text där han säger det, utan den filmen som du visade upp (sista) är en film som säger sig vara av honom..men det är en stillbild och såan brukar jag vara mkt misstänksam emot..jag var på hans hemsida några månader sedan och där stöddes den syn som finns i både sunni böcker som Tabaris tarikh och shiaböcker, att Fatimas hus blev angripet.

  Låt oss anta att vi inte är shia eller sunni och ska forska i ämnet. Varför säger Fatimah i sunni böcker att hon avskyr Abu Bakr så mkt att hon inte ens hälsar på honom. Varför begravdes hon (enligt sunni) på natten? Varför säger Aisha att hon slutade hälsa tillbaka på Abu Bakrs hälsningar+
  Då måste vi utgå ifrån några saker: 1 Dessa hadither, shia och sunni ljuger 2. Fatimah var ond och A bu Bakr var god 3. Abu Bakr var ond och Fatimah var god.

 3. bashar skriver:

  Jag ställer mig inte bakom vad den kuwaitiske shaykhen säger, men eftersom du inte vill ha en stillbild så får du detta klipp
  http://www.youtube.com/watch?v=roaGyv3kvBw&feature=related

  Jag är ärlig mot mig själv, jag har inte kunskap om vilka böcker som är saheeh, vilka författare som är pålitliga, o.s.v. Bara för att en sunni skriver/rapporterar något, betyder det inte att det är en auktoritet. Det enda påtagliga för mig var att få en förklaring till att Fatimahs (RA) grav är okänd. Ställde frågan en gång till en sunni och fick ett otroligt dåligt svar.

 4. Bahlool skriver:

  Det bra du erkänner det syrran, men kan inte se filmerna än, ska kolla när jag slutar jobba. Haditherna är från sunni böcker och från sunni historieböcker. Just Tarikh Tabari är jättekänd, den säger klart att Umar kom till Fatimahs hus och det ledde till konflikt, där man även band fast Zubair, som var Alis vän, närh an drog fram svärdet för att möta dem.
  Alltså det är inte hela världen det som är mest skriven i sahih böckerna är när man tog Fatimahs land ifrån henne. Det ledde till att även Ali och Abbas kallade Abu Bakr och Umar för lögnare, förrädare, opålitliga och oärliga.

 5. Beslöjad skriver:

  Mycket bra skrivet! Bra källor.

 6. Samer Youness skriver:

  Salam bröder och systrar för er som vill studera skillnaderna och de olika åsikterna om Shia och Sunni. Gå in på följande länk.

  http://www.answering-ansar.org/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up