• Muhammed förbannar!!

  Är i en diskussion på facebook och då hittade jag dessa hadither jag glömt bort..Vi måste förstå några saker, Kamelslaget vid Basra, var mellan Ali och hans fiender, Zubair, Talha och Aisha. I slaget vid Siffin, var det ett slag mellan Ali och Muawiya. Med det i bakhuvudet, läs dessa hadither från sunnitiska böcker:

  Al Muhaddith Shah Abdul Aziz Dehlavi (en sunni lärd som även skrev böcker mot shiiterna) i boken Tauhfa Ithna Ashariyyah (bok mot shiiterna) Kapitel 11 sida 392 skriver detta:

  Sunniter och shiiter är överens om att Allahs budbärare talade om för Ali:

  ”Den som slåss mot dig, slåss mot mig, och den som är i fred med dig, är i fred med mig”.

  Sunniternas Imam Allamah Saadudeen Taftazani i boken Sharh Maqasid, volym 2, sida 305 skriver:

  Bevis att Alis fiender var fasiq (korrupta) kommer från Allahs budbärare som sade:

  Oh Ali, den som slåss mot dig slåss mot mig.

  Så här har man det, i sunniternas egna texter att de som slogs mot Ali, var korrupta. Den so är i fred med Ali är i fred med Muhammed (saw). Vad ska man då tycka och tänka om dem som slogs mot Ali vid Kamelslaget? Vid Nahrwawain. Vid Siffin? Goda fruar och sahabas till Profeten (saw).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up