• Försökte Umar bränna ner Fatimas hus?

  När de okunniga försöker ljuga, försöker de med alla medel förvränga historia, så deras idoler inte längre är de onda utan plötsligt är de som blivit illa behandlade. Idag ställde en wahabi en fråga om Fatima och hennes hus, som enligt sunnitiska källor höll på att bli nedbränd. Här kommer en youtube film med sunnitiska hadither om saken ifråga.

  Jag säger inget, utan det här är från sunniislams stora källor, bilda er själva en uppfattning. Skulle någon av oss våga anfalla Profetens dotters hus? Vad är det här för människor? Inte en eller två källor, utan dussintals.

49 Responsesso far.

 1. Ali skriver:

  Allaho akbar … deras lögnar avslöjas för varje dag dom har ingenstanns att ta vägen än att erkänna. Yaaaaaa Aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 2. Abu Uthman skriver:

  Hej, har bara en liten fråga…
  Vart befann sig Ali när detta inträffade?

 3. Bahlool skriver:

  Står i de hadither som tas upp Abu Uthman.

 4. Abu Uthman skriver:

  Det är olika narrationer, vissa säger att de var på äg till huset, vissa säger att de stod utanför och vissa säger att de befann sig inne i huset…

  Vad är de starkaste källorna enligt dig och shiitiska källor?

 5. Bahlool skriver:

  Jag har inte tittat på shiitiska källorna, gör det mkt sällan. Mitt nöje är att hitta sunnitiska källor som bevisar vad jag tror på. De jag läst av sunniternas handlar om både, å ena sidan att de var där å andra sidan att de var på väg dit. De som hadnlar om att de fanns där, berätta att zubair gick ut med svärdet och föll och att Imam Ali tvingades ge baya då han befallits av Profeten att inte starta krig, så gav han baya.
  Andra sunni källor hävdar att han gav baya efter 6 månader..om han älskade dem så m kt, varför väntade han?

 6. Abo Uthman skriver:

  Ok, förstår men vilka källor följer du själv, vilka är starkare? Tex nahjul balagha eller tabari?
  Och min andra fråga, kan du bara nämna två pålitliga sunnitiska källor där den ena säger att Ali befann sig där och den andra att han var på väg dit. Bara visa vart du läste detta. Och ta gärna med den källan där Zubayr gick ut med svärdet.

 7. Bahlool skriver:

  Satte upp ett helt nytt inlägg där vi kan diskutera här, men jag har några följdfrågor:
  1. Så här många olika källor, vad tycker du om dem? De är sunnitiska hela högen.
  2. Vad skulle du tycka om en person som sårade, angrep och attackerade en dam, som var vår Profets dotter? Ni brukar ju ta illa upp när Aisha blir angripen, är det inte värre att angripa Profetens kött och blod?
  3. Vems sida tycker du man ska välja? Profetens eller hans vänners?

 8. Abu Uthman skriver:

  Du har helt rätt och ska ge de svar på allt du vill så fort du visar oss två pålitliga sunnitska källor som jag bad om i mitt tidigare inlägg…Sen läste jag något intressant som du skrev om Fadl Allah, du skrev att han var den du följde i frågor om religion.
  Vad sade Fadl Allah om denna historian? Han var väl trots allt en av de främsta lärda inom shiiterna.

 9. Bahlool skriver:

  Jag gav dig mer än 2 pålitliga källor eller du erkänner bara Bukhari och Muslim? Tarikh Tabari är nog rätt pålitlig.
  Fadhallah ifrågasätter att det fanns en dörr, och Fadhallah var en stor lärd, men vem som är främst vet jag inte, finns många ayatollahs som inte ser honom som en ayatollah eller marja.
  Men jag väntar på att du ska svara hur det kommer sig så många olika källor hänvisar till det här hos er? Har shiiterna infiltrerat er?

 10. Bahlool skriver:

  Tarikh Tabari, Al Imama wa al Siyasa osv är alla stora sunnitiska verk..tror du fick lite mer än 2 😉
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Qutaybah

 11. Abu Uthman skriver:

  Låt oss titta på den första källan du nämnde under klippet…
  Musnaf of Imam Ibn Abi Shebah, Volume 7 page 432 Tradition 37045

  Nr 37045 finns inte i vol 7, den finns i vol 12 samma sida och så här lyder hadithen där: ” حدثنا يزيد أخبرنا ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني وكان أول أهل مصر يروح إلى المسجد ، وكان لا يأتي بشئ إلا تصدق به .

  Vill du visa mig vart du hittat hadithen i ibn abi Sheebah.

  Och snälla, wikipedia lägger vi åt sidan…det är bara löjligt om vi ska använda oss av wikipedia som källa eller hur???

 12. Abu Uthman skriver:

  Fadl Allah ifrågasätter inte om det fanns en dörr eller inte inte, han ifrågasätter hela historien och säger att den inte har någon stadig grund i ERA böcker och att den är falsk…här är klippet med Fadl Allah http://www.youtube.com/watch?v=oayHcvXJpfk

 13. Bahlool skriver:

  Wikipedia var en källa för att belysa vem personen ifråga var.
  http://www.youtube.com/watch?v=ffzGDZakgDA där tar man upp den hadithen.
  Än en gång, Fadhallah ifrågasätter den, om det är dörren eller hela händelsen, hur kommer det sig att de här händelserna tas upp i era böcker? Du har inte svarat varför kända verk som Tarikh tabari eller Al Imama Wa Al siyasa tar upp de här händelserna? Jag ser fram emot ditt svar på dessa enkla frågor.

 14. Abu Uthman skriver:

  Men snälla, Fadl Allah ifrågasätter inte någon dörr, han säger klart och tydligt att hela historian inte har någon grund och det kan alla som förstå arabiska höra…Han säger även att enligt de källor som finns i era böcker så gömde sig Ali i huset, Ali vågade enligt era starkaste källor inte försvara sin fru då hon blev misshandlad och klämd bakom dörren…Fadl Allah säger att detta är en förolämpning mot den starka och modiga Ali ibn abi Talib som en gång lyfte en dörr 100 man inte kunde bära…

  Svar: Tarihk at Tabari vol 9 sid 187 sa du va? Vad står där? Jag har nämligen tarihk at Tabari vol 9 sid 187 framför mig och den sidan handlar det om Armenierna och hur de lämnade Yusouf bin Muhammad…

  Vart hittade du den hadithen i Tabari och vart hämtade du denna hadith ”Musnaf of Imam Ibn Abi Shebah, Volume 7 page 432 Tradition 37045”

 15. Abu Uthman skriver:

  Bahlool, jag hoppas verkligen att du kollar upp källorna innan du för vidare dom, du kan inte referera till något klipp i youtube eller hur???

 16. Bahlool skriver:

  Jag gav dig väl filmen,
  Hunddratals ja tusentals andra lärda säger att det här hände, så enligt dig ska vi följa Fadhallah för att han delar din åsikt? Bra logik…
  Vidare har du här källorna, vad är det för lek du leker 😉
  Du svarar inte på frågorna, hur kommer det sig att alla de här källorna bevittnar att det här hände, att du säger du inteh ar böckerna eller inte kan hitta dem är inte mitt problem då dessa källor finns i era böcker.
  Här har du lite fler källor
  http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100428151244AAe9jCE
  ق Av Ibn Tayymiya..

  ”He broke into the house to see if there was some thing of Allah’s money to distribute it or give it to those who deserved it”
  Minhaj al-Sunnah, Volume 8 page 291

  Musnaf of Imam Ibn Abi Shebah, Volume 7 page 432 Tradition 37045
  al Imama wa al Siyasa pages 18-30 Dhikr Bayya Abu Bakr
  Tareekh Abul Fida Volume 1 page 156 Dhikr bayya Abu Bakr
  History of al-Tabari, Volume 9 page 187
  al-Istiab, by Ibn Abd al-Barr Volume 1 page 246 Dhikr Abdullah in Abi Quhafa
  Sharh ibn al Hadeed Volume 1 page 157
  Al Mihal wa al Nihal Volume 1 page 77, Dhikr Nizameeya
  Muruj adh-Dhahab by Abd al-Hasan Ali ibn al-Husayn al Masudi Volume 3 page 198
  Izalat ul Khifa by Muhaddith Shah Waliyullah Dehlavi Volume 2 page 226 (Urdu translation, Qur’an Mehal publishers, Karachi)
  Tareekh Kamil by Ibn Atheer Volume 11 page 113
  Tareekh Ahmadi by Ahmad Husayn Khan pages 111-112
  Tauhfa Ithna Ashari, by al Muhaddith Shah Abdul Aziz Dehlavi page 292 Dhikr Muthain Umar
  Al Murthada by Hafidh Abdul Rahman al Hanafi page 45 (Amritsar edition)
  Kanz al Ummal, Volume 2 page 184 (Egypt).
  Tahqeeq Mubashraab Sunni page 110 by Maulana Waheedudin Khan al Hanafi
  Ansar Ashraf, by al-Baladhuri, v1, pp 582-586
  Tareekh Ya’qubi, v2, p116
  Qurat al-Aynayn fi Tafdhil al-Shaykhayn by Shah Waliyullah Dehlavi, page 88
  al Faruq, Volume 1 page 92 Dhikr Saqeefa Bani Sa’ada
  Ruh al Mustafai Volume 3 page 36
  Iqd al Fareed, Volume 3 page 273

 17. Bahlool skriver:

  Behöver inet kolla upp dem, samma källor tas upp i alla frågor, om du menar att jag ska gå köpa Tabaris böcker och alal andra böcker fgör att du ska bli nöjd, så nej det gör jag inte, men du får mer än gärna köpa dem och skicka mig dem 😉
  Jag har 4-5 olika sidor som tar upp det här, det är du som inte vill acceptera dem och det är tyvärr ett sunni problem vi sett otaliga gånger.

 18. Bahlool skriver:

  Abu Bakr said (on his death bed): ”I wish I had not searched for Fatimah’s house, and had not sent men to harass her, though it would have caused a war if her house would have continued to be used as a shelter.”

  Sunni references:
  – History of Ya’qubi, v2, pp 115-116
  – Ansab Ashraf, by al-Baladhuri, v1, pp 582,586

  De som deltog i attacken
  Umar Ibn al-Khattab
  – Khalid Ibn Walid
  – Abdurrahman Ibn Ouf
  – Thabit Ibn Shammas
  – Ziad Ibn Labid
  – Muhammad Ibn Maslamah
  – Salamah Ibn Salem Ibn Waqash
  – Salamah Ibn Aslam
  – Usaid Ibn Hozair
  – Zaid Ibn Thabit

 19. Abu Uthman skriver:

  Bahlool, dina källor är falska och när du säger att de används flera gånger så betyder de inte att de är sanna, de används i shiia klipp och för människor som inte tar tid att kolla upp dessa källor…

  Hadithen som enligt dina klipp ska finnas i Musnaf of Imam Ibn Abi Shebah finns inte där min vän…Dina källor är falska, hadithen som finns i Musnaf of Imam Ibn Abi Shebah, Volume 7 page 432 Tradition 37045 lyder så här: ”حدثنا يزيد أخبرنا ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني وكان أول أهل مصر يروح إلى المسجد ، وكان لا يأتي بشئ إلا تصدق به”
  Och här kan ALLA som läser aribiska kolla upp det http://www.waqfeya.com/book.php?bid=4100

  Hadithen i History of al-Tabari, Volume 9 page 187 är också falsk Bahlool, och det kan ni också kolla upp här: http://www.waqfeya.com/book.php?bid=17

  Hadithen på sid 187 i vol 9 av Tabari handlar som sagt om Armenierna och den har absolut inget med någon baya, khilafa eller något att göra.

  Men det var ett bra försök…Har svar till dina andra böcker också så fort du svarar på vilka källor du använt för att få fram dessa hadither och och snälla, referera inte till något shiia klipp eller wikipedia…

  Sen när det gäller Fadl Allah så nämnde jag bara honom då du själv sagt att du följt honom och ville vad du hade och säga om att han NEKAR hela historien…Fadl Allah säger även att skeihk al Mufid inte fastställde denna falska historia och många av era stora lärda http://www.youtube.com/watch?v=xFPqdEY7TUo&feature=related

  Här har ni del ett http://www.youtube.com/watch?v=xFPqdEY7TUo&feature=related
  Kan vara något intressant för dig Bahlool då dina sunnitska källor visar sig vara falska och era största lärda nekar denna myt.

  Sen ser jag att du av din okunnighet nämnt ib Taymiyahs bok minhaj al sunnah som han skrivit i svar till Rawafidh som använder sig av falska källor, fortsätt läsa en rad under ” ”He broke into the house to see if there was some thing of Allah’s money to distribute it or give it to those who deserved it” så kan du läsa att han nämner denna som svar till Rawafid och säger att den är FALSK och det kan du läsa här: http://www.d-alsonah.com/vb/showthread.php?t=745

  Bahlool, klolla upp dina källor först innan du hamnar i pinsamma situationer…

 20. Bahlool skriver:

  Sorry jag gav dig engelska källor och förväntar mig det samma tack?
  Vilka är våra största lärda? Du nämnde två..en av dem Fadhallah den andre Mufid..aha? Så allt som inte är med i Bukhari tror ni inte på? Du har en sån weird logik..http://www.youtube.com/watch?v=xFPqdEY7TUo&feature=related är inget clip du borde anvnäda..lite reklam utan källor eller fakta gör inte mkt för vår diskussion..

  Jag ser fram emot att du översättar eller ger mig engelskspråkiga källor tack. Jag tog inte upp arabiskttalande källor så förväntar mig samma respekt tack. Ser fram emot det min käre wahabi. Sen är det pinsamt av dig att hävda saker utan att kunna bevisa dem..ett youtube clip där inget visas (tex kunde de visa boken och visa källan ordentligt=) men nej sånt är för trovärdigt.

  Jag ser gärna fram emot att du skickar mig de här böckerna 😉

 21. Bahlool skriver:

  Fadlallah was also known for his non-traditional deference to science and his liberal views, particularly concerning women. He also drew fire from the Shia religious establishment for suggesting the Prophet Mohammed’s daughter Fatimah might not have broken a rib during a fight with Mohammed’s father-in-law, Abu Baker. (Fadlallah denied saying she definitely did not – a statement that would be tantamount to heresy for the Shia.)

  To read more: http://www.nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID=184582#ixzz1A0cjbKuS
  Only 25% of a given NOW Lebanon article can be republished. For information on republishing rights from NOW Lebanon: http://www.nowlebanon.com/Sub.aspx?ID=125478

  Han sa aldirg att det inte skedde..bättre kan du min nawasibi 😉

 22. Bahlool skriver:

  Här uppenbaras din lögn om Fadhallah
  Facing deviation

  She also demonstrated her missionary role when she faced all forms of deviation afflicting Islam following the death of the Messenger of Allah (p.), even though she was subjected to oppression as they put their hands on Fadak, which was her right, and as they tried to burn down her house while she was inside along with her husband and his companions who sided with him and opposed what took place in As-Sakifa back then…
  http://english.bayynat.org.lb/se_001/sayyed_ali/sermon_14052010.htm

  Fadhallahs tal..

 23. Abu Uthman skriver:

  Skojar du med mig??? ”Sorry jag gav dig engelska källor och förväntar mig det samma tack?”
  Så dina källor har en tolkning och mina har en annan? Hur kan en hadith om Armenier översättas till en ned bränning av Fatimas hus???

  Du fick länkarna till böckerna men du tog dig inte ens tid till att kolla upp dom och förlitar dig på ett klipp i youtube…Vad ska man säga? Du kan väl läsa arabiska, kolla upp länkarna och säg mig om de har en annan tolkning eller om det ens nämns något om er myt…

  Dina källor är falska och du förväntade dig inte att någon skulle kolla upp fakta…
  Musnad ibn abi Shiiba hoch hadithen du nämnde finns inte ens där och historien i ibn kathir handlar om något annat.
  Sen fick du sidan till ibn Taymiahs bok också …vad är du ute efter? En tolkning på engelska?
  Skärp dig och du tyckte jag var pinsam?

 24. Bahlool skriver:

  Jag tittade på 2 eller 3 av dina källor, och såg att de var klipp hit och dit..gav dig även Fadhallahs egen hemsida m ed hans eget tal med hans egen länk som visar att du tyvärr ljög..vad folk på ett forum skriver betyder ingenting..gör som vi brukar göra, ta en kopia på sidan och boken och skicka den via email eller hitta en scannad version av boken på nätet..jag är faktiskt förvånad över att wahabiterna aldrig slutar med sina små lögner..det är därför våra lärda tar en sunnibok, visar den i tv, viasr sidan, visar texten..så att ingen kan hävda vi fuskar ;9

 25. Abd al-Alim skriver:

  Salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakathu,

  Bismillah.

  Akhi kareem Abu Uthman, jazakAllah khayr för dina insatser. Bahlool är tyvärr en människa som fått utstå många diskussioner med Ahl al Sunnah och han visar samma ställning varje gång. Han ignorerar, nedvärderar, uppmuntrar sin emotionella koppling till shia istället för sitt intellektuella.

  Men barakAllahu fik för att du bemöter hans tunna argument som består endast av att säga ”wahabi du ljuger” ungefär.

  Problemet är inte att han ljuger eller är falsk. Tvärtom är hans kärlek djup till religionen, trots dess avvikande natur. Huvudproblemet är att kopierar och klistrar från shia sidor utan att hänge det någon eftertanke, som om al-islam.org eller de andra shia sidorna skulle vara ofelbara. Han kollar aldrig upp källor – tar färdiga citat direkt från en artikel och klistrar in det som bevis.

  Trots att jag tycker att dessa artiklar han klistrar ifrån inte är fel att läsa ifrån, och även ta kunskap ifrån, så tycker jag att artiklarna ska vara en stimulans till att söka mer kunskap och inte att acceptera utan förbehåll vad som stått.

  Om du sett diskussioner mellan mig och Bahlool där även vissa andra hoppat in ser du hur ofta de gjort bort sig och undviker huvudfrågor.

  Problemet är bröder, systrar och vänner att det finns en ”shaykh” för varje åsikt, lika mycket som det finns en professor för varje ideologi.

  Abu Uthman, akhi kareem, behåll ditt lugn och låt ej dålig ahlaq och påverka dina argument. Allah älskar sabireen.

  Må Allah belöna dig och vägleda många genom dig,

  Abd al-Alim

 26. Bahlool skriver:

  wsalam wal ra7ma wal barakaa..tyvärr Abd al Alim inte med Ahlul Sunnah men med nawasibs och wahabiter..stor skillnad..
  Ni hävdade något om Fadhallah, i en film med en massa urklipp..jag gav er en sida, från Fadhallahs hemsida..där han klart och tydligt säger att era ledare angrep Fatimas hus..så vem ljuger då? Vad är säkrare? Era urklipp ur youtube eller FAdhallahs egna ord från hans egen sida?
  Skärpning..ni kan inte vara så här patetiska..

 27. Abu Uthman skriver:

  Du är verkligen patetisk när du menar att Fadl Allah ljuger, han säger det klart och tydligt http://www.youtube.com/watch?v=oayHcvXJpfk

  Böckerna är ingen tolkning eller någon översättning, det är en kopia på orginal böckerna…
  http://www.waqfeya.com/book.php?bid=4100… Musnaf ibn abi Sheeba
  http://www.waqfeya.com/book.php?bid=17 Hadithen i History of al-Tabari, Volume 9 page 187

  När ska du erkänna att du använde falska hadither och källor? Men det ligger i er natur att neka sanningen…Rawafidh

 28. Bahlool skriver:

  hahahahah en stillestående bild med en röst..jag gav dig hans hemsida..med hans egna texter..vad tror du är mera trovärdigt? En bild där en person kan ha imiterat hans röst, eller hans hemsida, där han har uttalat sig? Stackars nawasibs..så långt går era lögner?? wow..
  Första sidan är bara text..jag behöver en fotokopia som sagt, sådana vi brukar visa
  Samma sak med nästa sida..behöver en foto kopia..
  Vår natur? hahaha..du är så patetisk..men vad förväntar man sig av självmordsbombare 😉 Gå tillbe din Muawiya och Yazid, alkisar och kuffar, sen kan du komma..Gå ditt hat för Ahlul Bayt kommer bränna upp dig din nawasib
  Du visade ditt rätta jag när du ljög om Fadhallah.

 29. Ali skriver:

  Hahahahaha jag dööör hahaha 1. en stillastående bild och han säger lyssna lyssna hahaha vilken efterbliven kille. Hur vet vi att de e fadlalah? vi ser en bild bara?
  2. Hämta ahadith som kan bevisa det han säger e sant, samtidigt kan du hämta ahadith på det bahlool gav dig referenser på. Du har inte svarat på en enda fråga hittils och du kallar honom för att han ljuger och är rafidi. Hahaha läs en gång till vad du skriver.
  3. Förstod du vad han sa i klippet som ska föreställa ”””fadlalah””’. Min mamma är libanes och min pappa irakier och jag kan säga dig att du inte förstod alls vad han menade eller syftade på. Hahaha så synd om dig och om Abd Al Alim, vi ser vem det är som skämmer ut sig.
  4.Anklaga inte bahlool för att han ger dig video när du själv ger han video att titta på hahaha vilken efterbliven wahabi kille MAMIIIIIIIII hahaha
  5. Köp en hjärna om du kan eller skaffa dig en

 30. Bahlool skriver:

  Ali jag svär jag älskar dig!!! hahahahahah

 31. Bahlool skriver:

  http://imamiten.blogspot.com/2011/01/i-will-set-house-on-fire.html
  här har du tom bild på boken..så sluta ljuga Abu Uthman?

 32. Abd al-Alim skriver:

  Bismillah.

  Är diskussionen om historien av Sulaim ibn Qays, den om att Umar (radiAllahu anhu) påstås ha hotat Ahl al Bayt och misshandlat Fatima (radiAllahu anha)?

 33. Bahlool skriver:

  Diskussionen är varför man tar en stillbild av Fadhallah och hävdar han har sagt något när man enkelt kan gå till hans sida och se hans tal där, där han klart säger att Fatimah blev angripen av Umar? Diskussionen är varför händelsen finns i era böcker men ni med alla medel försöker förvränga fakta?

 34. Abd al-Alim skriver:

  Bismillah.

  Bahlool, denna fråga är inte en fråga om aqeedah. Det vill säga oavsett vem du tycker har rätt så ändrar det inte frågan om shia-sunni. Det är, som Fadlallah säger, en fråga om icke-historia och inte om aqeedah.

  Men, Fadlallah, Ahmed al-Katib och Sabaah al-Khozaee har jag sett på video avvisa denna myt. Den första som skrev denna historia var Sulaim ibn Qays och ingen isnaad finns till tidigare hänvisningar än honom. Shaykh Mufid har inte autenticerat denna historia så har heller inte shiiterna Shaykh Muhammad Hussain och Sayid Hasim Ma’rof.

  En tydlig video där Fadlallah och Ahmed al-Katib båda förkastar denna saga är följande:
  http://www.youtube.com/watch?v=Er0qHW0nweY (Gå till minut 10:19, där börjar al-Katib prata).

  Följande video pratar Ahmed al-Katib och Sabaah al-Khozaee
  http://www.youtube.com/watch?v=DyIHWFQIzfM (Från början)

  Så denna historia är inte äkta, utan en skapad historia. Har du någon isnaad att presentera innan Ibn Qays, så kan du göra det.

  Abd al-Alim

 35. Bahlool skriver:

  Ahmed al Katib, ingen aning vem han är. Även om det han säger stämmer, så kan man fråga sig varför sunniterna har det i sina källor..vadå har shiiterna infiltrerat er?
  När du ser på filmen som du talar om, så ser man att Fadhallah inte nämner något om Fatimah eller huset..ingen referens ingenting..han kan snacka om nåt helt annat..

 36. Bahlool skriver:

  Läste på om denne ”shia”. Då han inte är shiamuslim, så är det konstigt att ni kallar honom shia i er film..lögner igen

 37. Abd al-Alim skriver:

  Bismillah.

  Bahlool, de källor som finns i din video är inte autentiska. De verk du citerar finns autentiska verk i, men allt är inte autentiska. Abu Uthman har också bevisat sin del att det inte stämmer det du påstått.

  Ahmed al-Katib är shiia , men efter mycket studerande i Hawza av Najaf åkte han till Iran och där under sina islamiska studier förkastade vissa delar av Ithna Ashari. Han är trots detta fortfarande shia.

  Vad gäller Fadlallah är det upp till dig att tro på det eller inte.

  Stöd inte din tro på myter. Låt oss diskutera verkliga saker och inte påhittade.

  Jag ber om ursäkt om jag sagt något som sårat dig eller någon annan. Vi kan diskutera med islamisk moral, vilket är enda sättet enligt mig.

  Abd al-Alim

 38. Bahlool skriver:

  Abu Uthman försöker med lögn, men funkar inte
  http://imamiten.blogspot.com/2011/01/i-will-set-house-on-fire.html
  Där ser du att man tom tagit photocopy av verken och de bevisar att allt jag sagt stämmer..armenierna`? Sicket skitsnack..
  Så om du förkastar Allah, är du fortfarande muslim? Lika litek an du fortfarande vara shia om du förkastar shiiternas aqeedah om imamerna..
  Du sårar inte mig men jag gillar inte lögn och jag gillar inte falsk propaganda..den har körts mot Ah lul Bayt och deras skola i 1400 år, det räcker..

 39. Abd al-Alim skriver:

  Bismillah.

  Jag sa ju att det har inget med aqeedah att göra. Denna historia är endast för att öka splittringen och att hänvisa till människors begär om våld och hemskheter, som i sin tur ökar empatin till en av partierna. Således kan du tro på det du vill tro även utan denna historia.

  Jag har inte ljugit och det har heller inte Abu Uthman. Att du inte håller med oss innebär inte att vi ljuger. Du är inte felfri och inte vi heller, därför kan vi göra misstag, detta är inte detsamma som att ljuga.

  Jag har sett alla diskussioner du dragits in i och det måste vara psykologiskt krävande. För min del gäller det inte att knäcka dig eller att håna dig, utan att göra min del för islam. Tror ej att jag kan påverka dig utan all vägledning ligger hos Allah azza wa djall.

  Du tror på det du vill tro på.

  Och om ”falsk propaganda” förts mot shia under alla dessa år, tror du helt seriöst att det psykologiska faktorer inte bidragit till att shia skapat massvis av historier? Bland dessa den diskuterade. Visa gärna isnaad på historien, för att i sådana fall stärka din tes.

  Abd al-Alim

 40. Abd al-Alim skriver:

  Bismillah.

  För övrigt refererar du till den engelska översättningen av Tabari medan Abu Uthman hänvisat till det arabiska originalet.

  Tabari är för övrigt inte en autentisk hadithsamling, utan en historiebok. Tabari (rahimullah) använde sig inte av en islamisk metodologi utan en historiskvetenskaplig metodlogi och samlade in allt och skrev om det. Han kollade aldrig isnaad på sina hadither. Det är därför du hittar många hadither där som egentligen tillhör shiiter.

  Trots att boken är bra i sig ska man akta sig för att använda Tabari som en Gudagiven autentisk ofelbar bok.

  Abd al-Alim

 41. Bahlool skriver:

  Abd al Alim det är inte om aqeedah men det handlar om rättvisa. Om jag slår ut ditt öga, vill inte du att jag ska straffas? Om jag startar bråk med nån stjäl eller mördar, borde jag inte straffas?
  Abu Uthman h ar ljugit när han menade att de källor jag gav honom inte stämde, genom photocopy har man sett att så inte är fallet.
  Vidare ljögs det om Fadhallah. Det är lögn inte missförstånd min vän.

  Det är påfrestrande och jag är aktiv på andra forum också..men det är som du, man tror på det här inte för skojs skull.

  Klart shiiterna har hittat på saker..det finns berättelser som inte har någon rim eller reson..men Fadak hände, Begravningen av Fatimah under natten hände, Ali och Saqifa hände, Husseins mord hände..sen det som är runt omkring kan ha haft någon dålig inverkan..

 42. Abd al-Alim skriver:

  Bismillah.

  Jag gillar ditt argument ”Om jag slår ut ditt öga, vill inte du att jag ska straffas? Om jag startar bråk med nån stjäl eller mördar, borde jag inte straffas?”.

  Borde inte detta medmänskliga t ex även passa på Mu’awiyaah (radiAllahu anhu) när han ville att de som mördat Uthman (radiAllahu anhu) skulle straffas?

  Problemet är inte att du vill ha rättvisa eller inte. Problemet är att händelsen inte ens ägt rum.

  Abu Uthman hänvisade som sagt till arabiska källor medan du till engelska. Det är ju nästan självklart att saker inte hamnar på samma sida i två olika versioner på två olika språk. Således ljuger han inte.

  Han ljög heller inte om Fadlallah. Jag skickade ju videon till dig, men du vägrade tro på att han talade om Fatima (radiAllahu anha). Jag väljer att tro på att talade om denna historia. Sedan är det inget mer med det.

  Fadak, begraviningen, Saqifah och Karbala är andra diskussioner. Och även där finns det bevis för att allt inte stämmer så som shia porträtterar det.

  Abd al-Alim

 43. Bahlool skriver:

  ABd Al Alim. Muawiya är manifestet av det onda. En man som mördade sahabas, förgiftade, torterade och rövade. Tror du verkligen att han gav en uns av tanke åt Uthman? Enligt era egna källor så tog han ut sin arme från Syrien när Uthman var hotad och lät den kampa utanför staden..och skickade bud till Uthman och frågade behöver du hjälp? Uthman lär ha svarat, om du hade velat hjälpa mig då hade du varit här. Bara att han lät förbanna Ali vid bönen är bud nog för att hata Muawiya. Så nej, för mig är Muawiya batil we fasiq.

  Abu Uthman hänvisade som sagt till arabiska källor medan du till engelska. Det är ju nästan självklart att saker inte hamnar på samma sida i två olika versioner på två olika språk. Således ljuger han inte.

  Därför sa jag åt honom att ta en engelsk översättning ocn han skrattade åt det och kallade mig patetisk..

  Han ljög heller inte om Fadlallah. Jag skickade ju videon till dig, men du vägrade tro på att han talade om Fatima (radiAllahu anha). Jag väljer att tro på att talade om denna historia. Sedan är det inget mer med det.

  Säg mig, om han gjorde det, varför är det bort klippt? Varför tog man inte med att han talade om Fatmimah..nu kan han ha talat om vilken händelse som helst..

  Fadak, begraviningen, Saqifah och Karbala är andra diskussioner. Och även där finns det bevis för att allt inte stämmer så som shia porträtterar det.

  Men allt är ju från era källor..jag använder inte ens shiitiska källor det är ju det här som är så sjukt…

 44. Rasul skriver:

  ”Borde inte detta medmänskliga t ex även passa på Mu’awiyaah (radiAllahu anhu) när han ville att de som mördat Uthman (radiAllahu anhu) skulle straffas?”

  december 13, 2010 Abd al-Alim
  i sin tur startade ett uppror mot kalifen Uthman . I deras stora kärlek sinsemellan, erbjöd Ali 500 män för att skydda Uthman. Bland dessa 500 var även Hussein och Hassan , Alis söner.

  Här är det viktigt att poängtera att Ali skickade sina söner för att skydda Uthman
  http://abdalalim.wordpress.com/2010/12/13/abdullah-ibn-saba-och-forspelet-till-slaget-vid-siffin/

 45. Ali skriver:

  Abd Al Alim, dina böcker är emot dig. Sunna och shia muslimerna är emot dig. Tom kristna är emot dig, du har ingen skydd nånstanns. Dina tankar och kunskap är vilseleda, hitta tillbaka till islam säger jag bara. Att du ens säger till muhawya de där ordet äckliga svin muhawya. Vi längtar till att Imam hussein ska ta emot oss i paradiset, längta du till muhawya får se var han tar dig. Tror du verkligen att Allah (swt) har en kropp, Astakfurullah? Wallah wallah jag vet inte hur ni tänker. Ni ska alltid diskutera och debattera när ni inte vet vad som står i era egna böcker, borde man inte skämmas då? Du försöker leka snäll muslim bakom datan haha och skriva fint men vi vet vad för sorts människor ni är.

  Snälla snälla nästa gång du ska säga att en hadith inte stämmer, hämta då för helvete hadithen och diskutera. Anklaga inte bahlool eller hadithen, hämta den och hämta alla hadither som bahlool har lagt och dom som finns i videon och bevisa för oss att dom är fel eller att dom är ändrade. Gör det om du har balls och skriv inte tomma ord. Jag tycker synd om dig, du skriver så mycket men inte en ända gång har du klistrat in en hadith av det bahlool har snackat om haha. Kom igen då hämta dom va väntar du på, vill du diskutera eller har du någon annan avsikt. Jag säger bara det är game over för din del haha subhanallah vilka hjärnor det finns där ute. Om du fortsätter skriva utan att hämta dom haditherna från dina böcker, då vet jag inte vad jag ska säga mer. Det är kört för din del och för dina lärda och för dina böcker.

 46. Ali skriver:

  Och jag är inte arg om du tror det utan jag e bara så förvånnad och chockad över hur ni nekar allt i era böcker och försöker med massa tricks hit och ditt

 47. Abd al-Alim skriver:

  Bismillah.

  Bahlool, i Nahjul Balagha säger Ali (radiAllahu anhu) själv att kriget med Mu’awiyaah (radiAllahu anhu) handlade om Uthmans (radiAllahu anhu) mord och inget annat.

  När det våra gäller ”våra” källor har jag ju sagt tidigare; bara för att en sunni skrivit en bok är den inte accepterad bland Ahl al Sunnah, och den är heller inte felfri för oss. I as-Sahih as-Sittah är det Sahih Muslim och Sahih Bukhari som är det de som är närmast felfria, men inte ens de är det. Resten i as-Sahih as-Sittah har många hadither som är daeef och så vidare. Om det är villkoret för dessa mest autentiska böcker, hur tror vi tillståndet är för de böcker du citerat?

  Jag hoppas du förstår detta. Khair inshaAllah, ”lakum deenikum waliya deen”.

  Ali, högmodiga vän, smickra inte dig själv. När jag ”lekte” snäll bakom datorn, var mina ord inte riktade mot dig utan Bahlool.

  Abd al-Alim

 48. Bahlool skriver:

  Abd al Alim:
  Jag gav dig som sagt exempel på att Muawiya var en baghi en person som inte brydde sig ett skit om Uthman. Du tar upp en sak från Nahj al Balagha då vill jag hänvisa dig till dina egna ord, om Bukhari och Sahih Muslim inte är 100% sahih, skulle Nahj al Balagha vara det?..
  Ingen rök utan eld..när era källor, så många olika, tar upp en sak, då måste det finnas något bakom dem.

 49. Abd al-Alim skriver:

  Bismillah.

  För en gång skull kan vi då vara överens.

  Abd al-Alim

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up