• Räddning utan Ahlul Bayt???

  Allah skapade världen för Ahlul Bayts skull, så lyder en åsikt som shiiterna har. Enligt oss, så omnämns dessa heliga 5, i Koranen, i Hadith och i Sunnah. Enligt oss går det inte att vara en fullvärdig muslim, en mumin, om man inte tror på Ahlul Bayt. Koranen säger klart och tydligt, vi kommer ställas bakom våra respektive Imamer, och det är vår plikt att känna vår tids Imam. Utan dessa Imamer, så missar vi en vital del av vår tro.

  Man måste fråga sig några enkla saker:

  Varför talar Profeten Muhammed (saw) om 12 ledare från hans gemenskap, som ska följa honom och leda muslimerna? Varför har ingen sunnilärd, kunnat besvara denna fråga om vilka dessa 12 är? Genom historien har de lärda bland sunniterna försökt förklara vilka dessa 12 ledare är, men inte lyckats, de enda som har ett logiskt svar är – shiiterna.

  Varför tog sunniterna så många hadither från Abu Hurrayra, mannen som bestraffades och belades med att inte sprida fler hadither av Kalifen Umar och muslimernas moder, Aisha? En stor del av den hadithskatt som sunniterna besitter, kommer just från denne Abu Hurrayra. Hur kommer det sig att hans ord väger så mycket, när han enbart bodde med Profeten Muhammed (saw) som mest i 3 år, medan Ali, Profetens bror och svärson, Profetens käre kusin, islams svärd, porten till Profetens kunskap, enbart har ett 30-40 tal hadither förmedlade? Om jag vill veta något om Profeten Muhammed (saw), skulle jag då ta information från tredje hands källa eller från första hands källan? Ska jag ta informationen om min hälsa från läkaren? Eller från hans sekreterare?

  Hur kommer det sig att gång på gång talar Koranen om en viss familj, utan rijs, en familj som även får fromma kristna att ta avstånd från sina förehavanden, en familj, med Ali som överhuvud, en person som omnämns i Koranen, gång på gång. Hur kommer det sig att denna familj glömts bort? Hur kommer det sig att deras överhuvud baktalades? Hur kommer det sig att man mördade dess företrädare och jagade dess anhängare? Allt shiiterna någonsin gjort, var att säga vi tror på Allah, Hans heliga Bok, den heliga Profeten och dennes heliga Familj.

  Räddning utan Ahlul Bayt? Den finns inte. Islam är rätt klar på den punkten. Profeten sade, håll er till Koranen och min familj och ni ska inte gå vilse. Detta räddningens skepp som Ahlul Bayt utgör, är av yttersta vikt.

3 Responsesso far.

 1. Bahlool skriver:

  får tårar när jag ser den..och tänker på deras öde _:(

 2. Rasul skriver:

  mycket sorgligt…:`(

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up