45 Responsesso far.

 1. N skriver:

  Vadå ”Islams syn”? Det finns ingen bas för den åsikten ifrån Koranen.

 2. Bahlool skriver:

  Hur menar du N? Islam är ju byggd av de olika tolkningarna, vad jag förstått är de flesta muslimer överens, en hund är oren (inom shia är det när han är blöt)

 3. N skriver:

  Att det inte står i Koranen att hundar är orena. Jag vet att många muslimer tycker så p.g.a hadither/sunna, men det där är inte Guds ord/budskap och är därför inte Islams syn, utan majoriteten av muslimers syn.

 4. Bahlool skriver:

  Ahh, ja men sunnah och hadith är viktiga beståndsdelar av vår förståelse av Koranen och av våra religiösa plikter. Det står inte i Koranen vi ska be 5 ggr, men vi vet det är 5 ggr, varför?

 5. N skriver:

  Nej jag håller inte med, speciellt då det finns verser som säger exakt mot det. Det står i Koranen att man ska be 5 ggr och när 😉

 6. Bahlool skriver:

  vart? skulle vara intressant att se att man ska be 5 ggr i koranen 😉

 7. N skriver:

  [11:114] Och förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens första timmar – de goda handlingarna driver bort de dåliga. Detta är en påminnelse för dem som vill minnas [Gud]!
  = 3

  [17:78] FÖRRÄTTA bönen [Muhammad, från den stund] då solen [efter att ha passerat zenit] börjar sjunka till dess att nattmörkret faller på, och [förrätta] gryningsbönen med läsning [av Koranen]; läsningen i daggryningen sker inför vittnen.
  + zenit (mitt på dagen, eller?) = 4.

  [30:18] allt lov och pris i himlarna och på jorden tillkommer Honom – och när dagen lutar mot afton och då middagshöjden passerats.
  + eftermiddagsbönen = 5

 8. N skriver:

  Eller nej, jag kollade upp zenit, tiden ändras visst varje år.. Min uppfattning är i alla fall att man ska be 5 ggr och det finns flera verser som beskriver när man ska be. Så man behöver inte nåt annat utöver Koranen.

 9. Bahlool skriver:

  men käre N, du har nog missförstått det här lite 🙂 En liten tolkning från http://www.al-islam.org/quran
  [Shakir 11:114] And keep up prayer in the two parts of the day and in the first hours of the night; surely good deeds take away evil deeds this is a reminder to the mindful.
  [Yusufali 11:114] And establish regular prayers at the two ends of the day and at the approaches of the night: For those things, that are good remove those that are evil: Be that the word of remembrance to those who remember (their Lord):
  [Pooya/Ali Commentary 11:114]

  This verse ordains daily obligatory salat, but does not mention the number of rak-ats, what to be recited and how to be prayed. The Holy Prophet taught the Muslims the exact procedure of each of the 5 times a day obligatory salats. So the statement ”husbuna kitabullah” is preposterous (see commentary of an Nisa: 65).

  Any heavenly scripture, particularly the Quran, without the guidance of the Holy Prophet and his Ahl ul Bayt (see hadith al thaqalayn on page 6) cannot be understood and followed. Refer to the commentary of al Baqarah: 2 (al kitab), and page 43 for salat and also al Baqarah: 45.

  The Holy Prophet said:

  The ”daily prayers” is like a fountain of clean water right in your home which removes, five times a day, the dirt which settles on your body and soul.

  Aqa Mahdi Puya says:

  Imam Ali ibn abi Talib has said that in view of the ”good deeds take away evil deeds” this verse gives (maximum) heart, confidence and joy to the less careful servants of Allah.

  Din andra vers är också fel..handlar inte om vanliga bön i det fallet utan om extra bön hahah

  Shakir 17:79] And during a part of the night, pray Tahajjud beyond what is incumbent on you; maybe your Lord will raise you to a position of great glory.
  [Yusufali 17:79] And pray in the small watches of the morning: (it would be) an additional prayer (or spiritual profit) for thee: soon will thy Lord raise thee to a Station of Praise and Glory!
  [Pooya/Ali Commentary 17:79]

  Tahajjud is a prayer prayed after midnight but before dawn. Although tahajjud is an optional prayer, but it is considered ”nearest to obligatory (wajib) prayer.”

  The Holy Prophet said:

  ”On the day of judgement I will be in ”maqaman mahmuda” (a station of praise and glory) from where I will seek forgiveness for the sinners from the Lord who does what He wills.”

  Aqa Mahdi Puya says:

  As a means may but when the nominative of this verb is Allah, it becomes a certainty.

  Maqaman mahmuda implies such distinction which no other created being shares. All commentators agree that it is because of this authority of intercession the Holy Prophet will be given the standard of praise and glory (liwa-i hamd) under which all the prophets and angels will stand together.

  Ahmad bin Hambal says:

  ”The Holy Prophet said: ‘O Ali, I and you will have the honour to address them. You will hold my standard under which all the prophets will gather’.”

  The Holy Prophet will be the first and the foremost intercessor whose intercession will be accepted by Allah.

 10. Bahlool skriver:

  hehe..trust me..det står inte där hur du ska be bönen eller hur många om dagen. Alltså du är quranist och det är bra men det fattas stora delar av förståelsen av islam utan hadither och sunnah. Vem har tolkningsrätt över Koranen? Du, jag? en sheikh..hur vet du min eller hans tolkning är sämre eller bättre än din?

 11. Bahlool skriver:

  Jag skulle gärna veta mera om dig N, härkomst om du är konvertit och varför du väljer att vara koranist ? Om du inte har nåt emot det alltså

 12. N skriver:

  Va? Läs verserna igen, och sen kom och snacka om vem som missförsått.

  [17:78] FÖRRÄTTA bönen [Muhammad, från den stund] då solen [efter att ha passerat zenit] börjar sjunka till dess att nattmörkret faller på, och [förrätta] gryningsbönen med läsning [av Koranen]; läsningen i daggryningen sker inför vittnen.

  [17:79] Och vaka [Muhammad] under någon del av natten i frivillig bön; helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en plats, där du står höljd av ära

  = Två olika böner, det är 79an som är frivillig.

 13. Bahlool skriver:

  Ska kolla upp det mera Men du sa själv att det var missforstådd av dig angående en av verserna

 14. N skriver:

  Tolkningsrätt? Du själv. Koranen är till för alla människor att förstå. Det finns verser som säger att Koranen är klar i sig, man ska inte behöva något utöver den. Därför är jag quranist.

  Det andra är inte relevant 😛

 15. Bahlool skriver:

  Mmen vi har folk som tolkar den våldsamt, andra som tolkar att slöja inte är krav eller att man kan ta droger, vem har rätt ?

 16. N skriver:

  Det beror på. Te.x det med slöja, slöjat i sig är inte obligatoriskt utan det obligatoriska är att klä sig respektfullt (orkar inte kolla upp versen och de exakta orden). Fast däremot är det obligatoriskt att täcka för barmen, då det står specifikt. Det står inget om att kvinnor ska täcka håret. Om Gud ville att kvinnor skulle täcka håret tror jag att Gud skulle ha sagt det, vilket är hela meningen med Koranen.

  En kvinna som inte bär slöja och en som har på sig niqab har båda rätt, så som jag förstår det.

 17. N skriver:

  Jo, det finns verser som säger hur man ska be. Kopierat från en sida:

  {2} TAKBEER (Glorifiering av Gud), Allahu Akbar.

  Takbir (glorifiering av Gud) genom att säga Allahu Akbar kan exempelvis hittas i 17:111, 2:185, 22:37, 74:3, och 29:45.

  ”Säg, ‘Kalla honom Gud, eller kalla Honom Den Nådigaste; vilket namn ni än använder, tillhör alla de vackraste namnen Honom.” Ni ska inte yttra era Kontaktböner (Salat) för högt, ej heller hemlighetsfullt; använd en måttlig ton. Och förkunna: ‘Prisad vare Gud, som aldrig fått en son, ej heller har Han en partner i Sitt kungaskap, ej heller behöver Han en allierad utav svaghet,’ och förhärliga Honom hela tiden (Kabberho Takbeera)” (17:110-111)

  ”O ni som tror, ni ska buga er, prostrera, dyrka er Herre, och verka rättfärdighet, så att ni må lyckas.” (22:77)

  Se också 2:43, 125; 5:59; 9:112; 22:26, & 48:29. För att falla ned i prostrering se också 3:113; 4:102; 7:206; 13:15; 15:98; 16:49; 17:107; 19:58; 22:18; 25:64; 41:37; 48:29; 53:62; 76:26, och 96:19.

  VAD VI SÄGER NÄR VI BUGAR OSS:
  ”Subhana Rabbya Al-Azeem” hittar vi i 56:74.

  ”Ni ska glorifiera er Herres namn, Den Störste. (Fa-Sabbeh Be-Ism Rabbeka Al-Azeem) ”(56:74)

  VAD VI SÄGER NÄR VI RESER OSS UPP FRÅN BUGANDE POSITION:
  ”Sami-a Allahu Le-man Hamedah” (Gud hör de som prisar Honom)”

  ”Det är då Sakarias bönföll sin Herre: ”Min Herre, bevilja mig ett sådan bra barn; Du är Den Som Hör bönerna. ” (3:38)

  OCH

  ”Ni ska ihärdigt hålla ut när det gäller att utföra er Herres budord – ni är i våra ögon – och glorifiera och prisa er Herre när ni reser på er.” (52:48)

  VAD VI SÄGER NÄR VI PROSTRERAR:
  ”Subhana Rabbya Al-A’ala” kan hittas i 87:1.

  ”Glorifiera er Herres namn, Den Högste. (Sabbeh Ism Rabbeka Al-A’ala)” (87:1)

  SHAHAADAH (TASHAHHUD):
  La Elaha Ella Allah (Det finns ingen annan gud än Gud).

  Shahaadahn reciteras efter prostreringen av den andra Rakhan och i slutet av bönen och kan hittas i 3:18. Detta är den Shahaadah som Gud, änglarna och de som har kunskap yttrar. Hycklarnas Shahaadah hittar man i 63:1.

  ”Gud vittnar om att det inte finns någon annan gud förutom Honom (La Elaha Ella Ho – Ho syftar på Gud) och det gör även änglarna och de som besitter kunskap. Sanningsenligt och rättvist, Han är den absoluta guden; det finns ingen gud förutom Honom, den Allsmäktige, Den Visaste.” (3:18)

 18. Bahlool skriver:

  Så saker som farvälstalet, berättelser som inte finns i Koranen, hadither mm, det ger ni ingen vikt?

 19. N skriver:

  Vikt till vad?

 20. Bahlool skriver:

  Vikt till hadither? Sunnah? Ahlul Bayts uttalanden? Jag har mött många olika koranister (för många år sen) vissa stödde Rashid Khalifa (tror så han hette) och hans syn på siffran 19, andra menade att inget spelade roll förutom Koranen. Shias som sunnis menar ju att Koranen är viktigast men att i många hänseenden så behöver du hadith.
  Problemet med att alla kan tolka hej villt är att vi får sådana som takfiris, som menar att alla måste dödas som inte lyssnar på dem för d ehar tolkat Koranen på det viset..

 21. Elin skriver:

  Jag måste bara sticka in lite i er diskussion och påpeka en sak.
  N, det här som du säger om att slöjan inte är obligatorisk och att det egentligen endast står att barmen ska täckas, det är ju från den svenska översättningen av Koranen? Den enda Koran som är 100% tillförlitlig är den arabiska, och där står ordet khimar (som har översatts till slöja på svenska). Khimar fanns långt innan islam uppenbarades och var ett klädesplagg, som en slöja eller huvudduk, som kvinnor fäste över håret, ofta matchat med en djup urringning. I Koranen står det att kvinnorna ska ta sin khimar och svepa den så att den täcker barmen – alltså är redan håret täckt, men barmen ska också döljas. Du kan läsa mer utförligt om det här: http://www.islamguiden.com/slojan.shtml
  Förstår inte hur du kan få det till att slöjan inte skulle spela så stor roll?

 22. N skriver:

  Nej det gör jag inte, inte just nu i alla fall.

  Ja, det är ”Koranensbudskap” jag läser.
  ” I Koranen står det att kvinnorna ska ta sin khimar och svepa den så att den täcker barmen – alltså är redan håret täckt, men barmen ska också döljas”

  Om det står så i den arabiska versen varför står det då inte i den svenskt översatta versen att ”säg åt dem att täcka barmen med samma slöja de redan bär”? Däremot visste jag inte att khimar var ett specifikt plagg och ett ord som står i den arabiska texten.
  Om du läser mitt svar till bahlool ser du hur jag menade.
  Men det ska jag kolla upp, tack. 🙂

 23. N skriver:

  Sen kommentar men ändå, jag kollade upp det och det är inte alls ett specifikt plagg utan kan se olika ut beroende på tolkningar. ”Slöja” är alltså ett rätt översatt ord och versen förtydligar/förklarar inte att kvinnor redan har och -ska ha- slöja över huvudet.

 24. Elin skriver:

  Om khimar inte är ett specifikt plagg; vad är det då och vart har du läst detta? Du får hemskt gärna ge några källor med hjälp av vilka du tolkar att slöja över huvudet inte är ett påbud.

 25. Bahlool skriver:

  Det man måset fråga sig är, varför skulle shiitiska och sunnitiska lärda sen 1400 år hävda att kvinnan måste ha slöja, om det inte är så? Varför är det konsensus i en sådan fråga? Vill alla dessa lärda, kvinnor som män, styra kvinnorna?

 26. N skriver:

  Elin, Koranen (om påbudet) och NE’s (om khimar) definition är två konkreta källor, plus några muslimska sidor och googles bilder.

  Bevisa att Koranen HAR ett påbud om att kvinnor ska täcka håret.

  [24:31] Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!

  Även om versen skulle mena att kvinnor ska använda den slöja de redan använder så har det inte sagts att täcka över håret Ska göras. Bara att det gjordes innan den här versen, alltså frivilligt/kultur. Precis som du sa.

  Bahlool, säg det du.

  En fråga till er, hur tänker ni ang. verserna som säger att Koranen är klar i sig m.m?

 27. Bahlool skriver:

  Koranen är klar, för de som klarar av att förstå den. Du kan ju fråga dig varför miljarder inte läser den inte klarar av att förstå den? du kan fråga dig varför miljonermuslimer tolkar den på ett visst sätt och andra på ett annat sätt..då kommer två frågor fram¨
  1. Koranen har fel eller
  2. Det behövs vissa som kan tolka den ordentligt, i min värld är det Ahlul Bayt

 28. N skriver:

  För att de följer andras tolkningar istället för att förstå den själv.
  Koranen har fel? Jag hoppas att du driver med mig. Det går inte att tolka allt ”rätt” för det rätta är subjektivt när det kommer till tolkningsfrågor. Vem har sagt/vilket vers säger att det inte ska vara så eftersom att du tror så?

 29. Bahlool skriver:

  Nah jag tror inte att Koranen har fel, men jag gav dig ett logiskt resultat av din fråga. Många tolkar den själva, och kommer fram till fel slutsats, om den är så klar som du vill framhäva och att alla, lärda som icke lärda kan tolka den hejvillt, varför blir det då så fel? Det är pga detta som du behöver sunnah och hadith. Utan dessa så blir det ett kaos där allt och alla, även de utan kunskap, tolkar hur de behagar.
  Du måste ha historia, du måste ha sunnah, du måste ha hadith för att förstå varför en viss vers kom vid en viss tidpunkt och varför en viss vers kan tillämpas till min situation nu eller ej.
  Det du vill, är att en analfabet ska kunna tolka koranen på samma sätt som en person som kan arabiskan orddentligt och som kan hadith och sunnah.

 30. N skriver:

  Varför har ni shia och sunnis som har de ”rätta” haditherna/sunna ändå olika svar på vissa saker?
  Det är inte jag som säger att Koranen är klar, det är verserna som säger det, dvs Gud. Jag tror på det och hitills har jag inte haft svårt att förstå något i Koranen.
  Lol det där håller inte, en anafalbet kan inte läsa alls och de andra lägger till saker i verserna. En som läser och tänker själv är opartisk, inte anafalbet.

 31. Bahlool skriver:

  Nja det håller visste. Du tolkar saker utifrån dina egna erfarenheter..
  ex:
  http://www.bahlool.se/2009/06/01/koranen-555/
  http://www.bahlool.se/2009/06/02/koranen-555-del-2/

  Hur tolkar du denna vers? Utan haditherna, så får du svårt att förstå varför denna vers kom ner. När den kom ner, vad den gällde. Du mister dig även och glömmer att Koranen är på en arabiska med många grammatiska ord som inte vem som helst kan förstå heller, även om du är arab och kan läsa och skriva.
  Jag tror du gör det lite väl lätt för dig N ;9
  Shia och sunni har problemet med vad som är rätt och sann hadith. Hade man varit överens om vilka hadither att ta till så hade man även varit mera förenad i synen på Koranens tolkning, därför tycker jag att du har fel med slöjan för här är de flesta muslimerna överens.

 32. Elin skriver:

  NE’s definition av khimar är ju muslimsk huvudduk. Går du efter dem så borde du väl hålla med om att khimar även täcker håret?

  ”Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Gud och Sändebudet, om ni tror på Gud och den yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktig och lycklig utgång.” 4:59

  Profeten (salla Allahu alayhi wa salam) skickades inte bara till oss för att meddela oss Koranen, utan även för att förklara den för oss . Detta står tydligt i Koranen:
  ”[Vi sände dem] med klara vittnesbörd och med upptecknad visdom.
  Och för dig har Vi uppenbarat Koranen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem [av vägledning och visdom]; kanske skall de väckas till eftertanke.” 16:44

  Profetens (salla Allahu alayhi wa salam) sunnah är den praktiska tolkningen av Koranen och det är denna vi främst bör följa.
  Menar du att vi ska följa endast Koranen baserat på våra egna tolkningar och strunta i sunnan, trots att det står klart och tydligt i Koranen att vi ska lyda både Gud och Sändebudet?
  Det är den uppfattningen jag får, rätta mig gärna om jag har fel.

 33. N skriver:

  Verserna är lätta att förstå och det spelar ingen roll när de kom ner :S.
  Jag är medveten om att Koranen är på arabiska och att det finns ord som kan tolkas på olika sätt därför hoppas jag på att en dag lära mig vanliga arabiskan + den som man läser på Koranen. Men tills dess går jag efter Koranensbudskap. 😉
  Byt ut lätt till rätt 😛 .. hur har jag fel om slöjan?

 34. N skriver:

  Obs, Vanliga arabiska aka ett arabiskt språk, vet att det finns olika dialekter

 35. Bahlool skriver:

  Fel N. Svara mig, är du arab? konvertit eller ”född” muslim?

 36. Bahlool skriver:

  Klart det spelar roll när de kom ner..vissa av verserna avlöser tidigare verser hehe..det är därför så vitkigt med historien bakom verserna

 37. N skriver:

  Fel om vadå? Varför undrar du?

  Oj, missade helt Elins svar. Jag har redan svarat på det med sjalen.

  [43:78] VI HAR gett er sanningen, men för de flesta av er är sanningen förhatlig.
  [43:79] Har de gjort upp en plan [hur de skall fastställa vad som är sanning]? Då sätter Vi Vår plan i verket!

  [28:85] HAN SOM har uppenbarat denna Koran för dig och gjort dess klara och tydliga föreskrifter till bindande regler [för ditt liv] skall helt visst låta dig nå ditt slutliga mål. Säg [till förnekarna av sanningen]: ”Min Herre vet bäst vem som är rätt vägledd och vem som har gått helt vilse.”

  [39:41] DET ÄR för människornas skull som Vi har uppenbarat Skriften för dig med sanningen. Och den som låter sig vägledas [vägleds] till nytta för sig själv, och den som går vilse, går inte vilse till skada för någon annan än sig själv. Du har inte satts att vaka över dem.

 38. Bahlool skriver:

  Intressant å lära känna sin åsiktsmotståndare 😉 om du inte har nåt emot det alltså.

 39. N skriver:

  Motståndare och motståndare 😛 ..Nej, är inte arab.

 40. Bahlool skriver:

  hahaha nah men du vet vad jag menar..för jag tycker du är jättesmart men du missar ändå några logiska resonemang som återfinns i ”mainstream” islam.
  Vart är du ifrån och hur länge har du varit muslim (om du nu konverterat)
  Ingen fara, lovar att inte stalka dig 😉

 41. N skriver:

  Jag missar inte er logik, jag håller bara inte med den. Det är hemligt 😉

 42. Elin skriver:

  N; De verser som du tog upp här visar att Gud är allvetande och allsmäktig – och det är ju självklart. Men du inte komma ifrån de verser som jag tog upp där det står att vi ska lyda både Gud och Sändebudet (dock är Gud alltid främst, naturligtvis). Detta är Guds ord och det står klart och tydligt att vi ska lyda vår Herre och vårt Sändebud.
  Jag undrar verkligen hur du tolkar och vad du anser om dessa verser. Gäller inte de då enligt dig? Trots att Gud säger men egna ord att vi ska följa både Honom och Sändebudet, så håller du inte med?
  Det verkar som att du försöker använda dig av några verser som argument mot andra verser i Koranen. Det funderar ju liksom inte eftersom Koranen är en helhet och allt är Gud den Allsmäktige egna ord.

  Sen så svarade du inte på den fråga jag tog upp i sista delen av min kommentar. Det får du gärna göra eftersom det är det jag är mest nyfiken på när det gäller dina argument kring Koran, Sunnah m.m.

 43. N skriver:

  Elin, de verser jag tog upp visade på att
  1. Det finns ingen annan sanning än Koranens verser. Om något är en tolkningsfråga så är det de.

  [42:10] [TROENDE!] Vilken sak det än gäller där ni är oense, är det Gud som har avgörandet. [Säg, Muhammad:] ”Sådan är Gud, min Herre! Till Honom litar jag och till Honom vänder jag mig [i min ånger].”

  2. Sändebudet ska vägleda oss med Koranen, det sa även vers 16:44 som du citerade. Vägledningen ligger i att informera om oss Koranen enligt min tolkning.
  ”Lyd sändebudet” är en mening i nutid och sändebudet är död, att lyda var enligt mig menat åt de som levde vid sändebudets tid.

  [50:45] Vi vet vad de [som förnekar uppståndelsen] säger, och du [Muhammad] kan inte tvinga dem [att tro]; men varna med Koranens ord dem som fruktar Min varning!

  [43:36] Den som är blind för den Nåderikes påminnelser låter Vi få ett ont väsen som ständig följeslagare;
  [43:37] och detta väsen hindrar honom att slå in på den väg [som leder till Gud], fastän han själv tror sig vara på rätt väg.
  —-
  [2:99] Vi har nu gett dig klara budskap, vars sanning ingen utom de trotsiga syndarna förnekar.

  [44:2] VID SKRIFTEN, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen!

  [41:3] en Skrift vars budskap är avfattat i en fast och klar förkunnelse på arabiskt språk till nytta för de insiktsfulla,

  [18:54] I DENNA Koran har Vi till nytta för människorna framställt alla slag av liknelser där Vi låter detaljerna växla. Men människan är en påstridig varelse som vill sätta allt i fråga.

  [26:2] DETTA ÄR budskap ur Skriften, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen.

  [29:49] Nej, denna [Skrift] utgörs av budskap vars innebörd är klar för dem som har hjärtan upplysta av verklig kunskap, och ingen avvisar [mot bättre vetande] Våra budskap utom de orättfärdiga.

  [39:28] en Koran på det arabiska språket, fri från slingrande formuleringar; kanske skall de [lära sig att] frukta Gud.

  M.m.
  Ja, det är min uppfattning om vad som ska göras. Men jag menar inte att det är en objektiv sanning, utan det är så jag har tolkat det och väljer att gå den vägen.

 44. Elin skriver:

  Okej. Uppenbarligen så har vi helt skilda åsikter kring detta och är det den vägen du har valt att gå så är det väl ingen större mening att fortsätta denna diskussion. Peace!

 45. N skriver:

  Peace 😉

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up