• Behandlingen av palestinier lik nazisternas masslakt av judar

    “The treatment of the Palestinian Arabs in 1947 (and 1948) was as morally indefensible as the slaughter of six million Jews by the Nazis. Though nor comparable in quantity to the crimes of the Nazis, it was comparable in quality.”
    British historian, Arnold J. Toynbee

    Behandlingen av palestnier år 1947 (och 1948) var moraliskt oförsvarbart såsom slakten av 6 miljoner judar, som begicks av nazisterna. Även då det inte går att jämföra med nazisternas brott i kvantitet, så går det att jämföra dem i kvalitet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up