Press "Enter" to skip to content

Wahabiter är inte sunniter

Till försvar för sunniislam, måste man ta upp skillnaden mellan wahabiterna/salafiterna och den sunnitiska majoriteten. Wahabiterna har helt annan syn på religion och tro, att det är av yttersta vikt att man framhåller att det är en stor skillnad mellan de två. Alldeles för många har fallit för wahabiternas tricks, som säger att wahabiter och sunniter är en och det samma.

Här kommer lite arabiska källor om vad sunnnitiska lärda sagt om wahabiterna och deras förgrundsgestalter, däribland Ibn Tammiyya. Sunniterna har utfärdat många fatwas som klart och tydligt kallar honom och hans gelikar för otrogna. Deras tro skiljer sig mot shia, sunni och sufi och ändå framhåller de att det är de som har den sanna versionen av islam.

Wahabiterna talar ut mot över en miljard muslimer för att dessa följer en av de fyra sunnitiska lagskolorna

En av de mest kända orden/hadither från Profeten Muhammed (saw) om vart ondskan ska komma ifrån, från Najd, samma plats som wahabiterna senare uppstod i.

21 Comments

 1. Tasnim
  Tasnim 21 februari 2010

  Men visst brukar du säga att saudiarabiska styret med dess lärda är wahabiter? Men de baserar väl sina lagar pa hanbaliska rättsskolan? Eller har jag missat nat, vilket ju är alldeles möjligt.. 😉
  Vad är det för fel pa Ibn Taymiyyah da och varför är takfir ok när det gäller honom? Kan inte se videon ovan… en liten sammanfattning vore sjysst..

 2. Bahlool
  Bahlool 21 februari 2010

  nah jag säger inte han är kafir, men jag säger att han blev kallad kafir av sunni lärda, för han utfärdade själv takfir på sunnilärda (asharis). De följer i sharian hanbalirätten, men de sunnitiska lärda skiljer sig i många punkter från wahabismen, då wahabismen har helt annan syn på Allahs väsen (han har händer, huvud, tron osv, något som shia och sunni är emot) vidare är wahabiterna mot tawassul, något som sunnis och shias anser vara del av islam. De får gärna kalla sig whabiter eller salafiter, men när de så klart skiljer sig från ahlul sunnah we al jama3a, är det besynnerligt att de kallar asheris (sunniterna) för kuffar, när dessa representerar den stora majoriteten muslimer.
  Ibn Tammiya var nästan glömd och lyftes enbart upp av wahabiterna, hans teser och hans ideer skiljer sig från sunnisialms konsensus.
  Vidare är wahabiterna negativt inställad till lagskolor.

 3. Tasnim
  Tasnim 21 februari 2010

  Ok, alltsa hanbali i lag men nagot annat i tro…?
  Men om de är negativt inställda till lagskolor, varför baserar de sin lag pa en av dem? I don’t get it…

 4. Bahlool
  Bahlool 21 februari 2010

  Det är väl det bisarra med just wahabiterna, deras lag är grundad i hanbaliskolans lagar, men hanbali och de 3 andra sunnitiska lagskolorna anser att tawassul är del av tron, medan wahabiterna tar avstånd från den, vidare är takfir en svår synd men rätt lätt hos våra kära wahabiter. Det är därför du ser sunniter skriva böcker och inlägg om försvar av lagskolesystemet, för den anfäktas så hårt av wahabiterna.
  Jag är inte säker på varför de är så kritiska mot lagskolor, men ska snart skriva eller leta upp mera info om det inshallah

 5. Mujaheedah
  Mujaheedah 22 februari 2010

  ”Wahhabiter” är inte emot tawassul (du har tydligen inte läst ”Wahhabitska” lärdas böcker?), dem är inte heller emot att man följer lagskolor, din lögnare!

 6. Bahlool
  Bahlool 22 februari 2010

  Tawassul som det är tillämpat av de sunnitiska och shiitiska lärda och samfunden, är ni emot. Vad det gäller lagskolor är man negativ mot dem och det är därför man inte följer lagskolornas system som finns inom shia eller sunni. *Jag är shia, klart jag ljuger enligt dig 😉 De här filmerna gjordes av sunniter med uttalanden och utdrag ur wahabiternas böcker. Må Gud förbanna den fitna som skapades av wahabiterna och må Allah förbanna de som skapat och spritt denna fitna.

 7. Emma
  Emma 22 februari 2010

  Tawassul som tillämpas av sunnamuslimer är inte samma som det som tillämpas av shia eller sufi muslimer! Varför är du så envis emd dina lögner och okunskap? Gå till min blogg, där finns ett helt inlägg om tawassul, vad det är och HUR man utför det! Det är bara ni shia eller sufi muslimer som kallar oss sunanmuslimer för ”wahabister” så fort vi motbevisat något ni säger. Har varit så sen början och kommer alltid vara så. Och dina videor, den första är inte ens en sunnamuslim som talar, det är en SUFI! Stoooooor skillnad. Och de andra var bara så patetiska, men ni tar ju alla tillfällen ni får till att ljuga och sprida ert sedefördärv! Som Allah sa i Koranen, [2:11] Och när de manas att inte störa ordningen och sprida sedefördärv på jorden, svarar de: ”Vi vill bara förbättra och ställa till rätta.

  [2:12] Nej, det är de som stör ordningen och sprider sedefördärv men det inser de inte.

  [13:25] Men de som bryter förbundet med Gud som är stadfäst [i människans natur], och som åtskiljer vad Gud har befallt skall vara sammanfogat och som stör ordningen och sprider sedefördärv på jorden – över dem faller [Guds] fördömelse och ett tungt öde väntar dem.

 8. **
  ** 22 februari 2010

  The differences between the Ahl al-Sunnah (Sunnis) and the Raafidis are very great and are fundamental. For example, the Raafidis say that the Qur’aan was altered, and they condemn most of the Sahaabah (may Allaah be pleased with them) and think that they went astray; they exaggerate about their imaams and worship them, and give them precedence over the Prophets and angels; they go on pilgrimages to mashhads (shrines) and graves, where they do all kinds of actions of shirk, associating others in worship with Allaah. They also believe in hypocrisy (as a tenet of faith) and call it taqiyah (dissimulation), and they believe in al-badaa’(the notion that Allaah “changes His mind”), al-raj’ah (the Return, i.e., the raising of the dead to life again for some time in the same form as they were before) and absolute infallibility of their imaams, and in prostrating on a handful of clay…

  We advise you to read ”Al-Khutoot al-‘Areedah” by Muhibb al-Deen al-Khateeb [this book is available in English – Translator], or Mukhtasar al-Tuhfat al-Ithna’ ‘Ashariyyah by al-Dahlawi, or Fikrat al-Taqreeb bayna Ahl al-Sunnah wa’l-Shee’ah by Naasir al-Qaffaari.

 9. Emma
  Emma 22 februari 2010

  Shaykh al-Islam Ahmad ibn ‘Abd al-Haleem ibn Taymiyah is regarded as one of the prominent mujaddids (renewers and revivers) of Islam. He was born in 661 AH and died in 728 AH (may Allaah have mercy on him). If the efforts of a mujaddid bear fruit in his own time and generation, the efforts of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah began to bear fruit in his own time and have continued to do so until the present, affecting scholars and seekers of knowledge and Islamic groups that belong to Ahl al-Sunnah wa’l-Jamaa’ah. Scholars still refer to his books to refute the enemies of Islam among the Jews and Christians and sects that claim to belong to Islam such as the Raafidis, Huloolis and Jahamis, and innovated sects such as the Ash’aris and Murji’is.

  His achievements in the fields of fiqh, hadeeth, tafseer and sulook (ways of drawing close to Allaah) are too well known for us to need to give any examples here. His books and writings bear witness to that and he does not need anyone like us to praise him, rather his knowledge and fiqh are extant and bear witness that no one can deny except one who is ignorant or stubborn.

  nd he (may Allaah have mercy on him) said:

  The comprehensive statement concerning all of this matter is that Allaah is to be described as He has described Himself or His Messenger has described Him, and as the early generation have described Him, and we are not to go beyond what the Qur’aan and hadeeth say.

  Imam Ahmad (may Allaah be pleased with him) said: Allaah is not to be described except as He has described Himself or His Messenger has described Him, and one is not to go beyond the Qur’aan and hadeeth.

  The approach of the salaf was to describe Allaah as He described Himself and as His Messenger described Him, without distorting or denying, and without asking how or likening Him to His creation. We know that what Allaah has ascribed to Himself is true, and there is nothing mysterious or puzzling in it, rather its meaning is to be understood as the One Who said it meant it to be understood, especially when the one who said it is more knowledgeable of what he says than all other people and the most eloquent and most able to explain what he wanted to explain, and the most fluent in explaining, defining and guiding.

  In addition to all of this, there is nothing like unto Allaah, either in His holy essence or His names and attributes or actions. We believe firmly that He has a real essence and that He has real actions, and real attributes. There is nothing like unto Him, in his essence, attributes or actions. If there is anything that implies shortcomings or that He has a beginning, He is far above that in a real sense, and He is to be thought of as perfect in such a way that there is no perfection above it. He has no beginning and He cannot have been created, because there was never a time when He did not exist. For anything to be created implies that there was a time when it did not exist, and that creation would require a creator, but He has always existed from eternity.

  The view of the salaf is one of moderation, neither denying the divine attributes nor likening Allaah to His creation. They do not liken the attributes of Allaah to the attributes of His creation, as they do not liken His essence to the essence of His creation. They do not deny that which He ascribes to Himself or that His Messenger ascribes to Him, which leads to denying His beautiful names and sublime attributes, and to displacing words from (their) right places (cf. al-Nisa’ 4:46) and turning away from (Fussilat 41:40) the names and signs of Allaah.

  Both those who deny Allaah’s attributes and those who liken Him to His creation are guilty of both errors. Those who deny His attributes failed to understand the names and attributes of Allaah except in a manner that is befitting to created beings, so they denied these concepts and thus they have combined both errors; first of all they likened Him to His creation, then they denied His attributes as a result. That is likening the names and attributes to what may be understood from the names and attributes of His creation, then they denied the attributes that He deserves to have that are befitting to Allaah, may He be glorified and exalted.

  Fataawa Shaykh al-Islam (5/26-27)

 10. Bahlool
  Bahlool 22 februari 2010

  hahah din dumma nöt…stanna kvar vid namnet Emma, shia och Bahlool är för fint för dig

 11. Mujaheedah
  Mujaheedah 23 februari 2010

  Din dumma nöt? är de så man tilltalar en kvinna?

  kan du ge oss bevis från ”wahhabitska” källor, så som böcker eller uttalande med referenser som stöjder dina argument, bahlool? vi är inte intresserade i vad sufi säger eller vad shia säger.

 12. Bahlool
  Bahlool 23 februari 2010

  hahah så du sitter och kallar mig lögnare, hon din dumma vän kallar mig lögnare, men när jag bemöter er med den nivå ni har börjat med, då tar du illa upp? Som sagt..dum, dummare dummast men vad förväntar man sig av människor som inte har kärlek eller respekt eller heder? Jag kommer med fler inlägg om wahabismen och dess sjuka anhängare.

 13. Rasul
  Rasul 23 februari 2010

  det enda som Wahabiter kan, är att bomba sig själva inne i en grotta lol 🙂

 14. Bahlool
  Bahlool 23 februari 2010

  looooooool

 15. Mujaheedah
  Mujaheedah 24 februari 2010

  Som vanligt misslyckas du med att ge källor. jag bryr mig inte, inte bad jag heller om fler inlägg. utan bad om BEVIS FÖR DETTA INLÄGGET FRÅN ”WAHHABITSKA” KÄLLOR. kan du det bahlool?

 16. Bahlool
  Bahlool 24 februari 2010

  källorna fanns där, att du inte har möjlighet att förstå eller greppa sånt beror på ditt eget lilla intellekt, inte på att det inte fanns källor..fler inlägg kommer inshallah för att belysa det patetiska med wahabiterna

 17. Z
  Z 24 februari 2010

  Mujaheedah, hur många källor man än skulle ge dig, skulle du verkligen ta till dig det då? Skulle du verkligen ändra dig då? Jag tror inte det 🙂

 18. AHLAM
  AHLAM 24 februari 2010

  la hawla wala quata illa billah el ali al azim!

 19. Mujaheedah
  Mujaheedah 25 februari 2010

  Åh Bahlool, när började man referera till youtube videon som källor? När kunde man ens acceptera allt i youtube?

  Det är så roligt, var det inte just DU som gjorde ett inlägg om att man ska vara kritisk mot dem källorna man kollar i och sedan går DU runt och tar vad som helst från youtube som stödjer just DIN poäng utan att bry dig om det är korrekt eller inte.

  Och säg det bara, du har absolut INGA bevis från ”wahhabitiska” källor när det gäller dessa ämnen, för du har inte läst på, du har läst ALLT förutom vad ”wahhabiterna” själv säger. För att du är bara fylld av hat och du bryr dig absolut inte om kunskap eller att ha RÄTT kunskap för den delen. Må Allaah vägleda dig.

  Det mest roliga är att det bara var EN källa nämnd i dem videon, från någon bok som heter ”Ad deen al khalis”, där dem attributerade en författare till den som inte ens skriv den boken. Ett enkelt google sök förklarar det hela då någon Syed Muhammad Saqeed Hassan har skrivit den boken.

  Okej, hadithen angående ”satans horn” är följande och den finns i Bukhari (Säg mig, lilla Bahlool, varför tar du hadither från Bukhari för att stödja din poäng? Den boken är ju fylld av lögner och han är opålitligt, är han inte det? lol):

  Ibn Umar said that the Prophet (peace and blessings o Allah be upon him) said: ”O Allah, bless us in our Shaam and in our Yemen.” They (the people) said, ”And in our najd?” He again said, ”O Allah bless us in our Shaam and in our Yemen.” They (the people) again said, ”And in our najd?” He replied, ”There will be the shakings, trials and in it the horn of Satan rises.”

  – För det första lär vi oss att det står ”THE HORN” och inte ”HORNS” så som dem i youtube videon påstår, typiskt av lögnare att leka ordlekar för att manipulera texter.

  – För det andra, vem var den första som anklagade Muhammad ibn Abdul-wahhab och använde denna hadith gentemot honom? Det var Ibn afaaliq och han sade detta refererar till Muhammad ibn Abdul-wahhab och hans följare (samt Musaylamah), så detta argument användes emot Muhammad ibn Abdul-Wahhab way back ago och är inget som era ”intellekt” kom på. Ibn afaaliq skrev ett brev till Uthmaan ibn Muammar, där han försökte övertyga honom och han använde just denna argument.

  Najd refererar till Irak, något som du skulle ha fattit om du hade kollat upp dem RIKTIGA källorna och inte bara gått efter dina LUSTER, BEGÄR och ditt HAT för ”wahhabis”.

  Saalim (Ibn Umars son) said: ”O people of Iraq, why do you ask about a small thing while you have committed a great thing. I heard my father say, ”I heard the Messeger of Allaah (peace and blessings of Allah be upon him) saying, ”The afflication shall come from this direction.” And he pointed to the east from whence the horn of Satan rises.””

  RIKTIG KÄLLA: Ahmad ibn Hajar, Fath al-bari, Sharh sarh saheeh Al-Bukaari (Riyadh: daar al-salaam 2000) Volym 18, sida 58-59.

  Ibn Hajar sade samma sak, alltså höll han åsikten att Najd refererar till Irak.

  Han sade:

  ”Al-khattaabe said: The Najd in the direction of the East, and for the one who is in Madeenah then his Najd would be the desert of Iraq and it’s regions (baadiya al-iraaq wa nawaaheehaa) for this is to the east of the people of Madeenah. The basic meaning of Najd is which is raised/elevated from the earth in contravention to al-Gawr, for that is what is lover than it. Tihaamah (the coastal plain along the south-western and southern shores of the Arabian peninsula) is entirely al-Gawr and Mecca is in Tihaamah.”

  ”By this (saying of Al-Khattaabee) the weakness of saying ad-daawoodee is understod that najd is in the direction of Iraq (min naahiya al-Iraaq) for he suggest that Najd is a specific place. That is not the case, rather everything is elevated with the respect to with adjoins it is called Najd and the lower area called Gawr.”

  källa: Ibn hajar, Volym 18, sida 59.

  Hadith rapporterad av Ibn Umar i Abu Nu’aym i Al-hilaya (6/133):

  ”O Allaah bestow your blessings on our Madeenah, and bestow your blessings in our Mecca, and bestow your blessings in our Shaam, and bestow your blessings in our Yemen and bestow your blessings in our measuring (fee saa’inaa wa muddinaa).” A person said, ”O Messenger of Allaah and in our Iraaq” and so he turned away from him and said, ”there will occur earthquakes, trials and tribulations and there will appear the horn of satan.”

  Shu’ayb al arna ansåg att hadithens kedja var saheeh och nämner det i sin bok (Sharh as sunnah, 14/206-207 fn 2.)

  Mahmood Al-Aini håller med (att NAJD REFERERAR TILL IRAK) och al-Karamaani håller med också. Dessa är lärda män innan Muhammad ibn Abdul-Wahhabs tid.

  Islams historia stödjer också faktumet att Najd faktiskt referrerar till Irak.

  Det var där Ali (radiallahu anho) dog, där al-Hussain dog, där skedde striden mellan Ali och Muawiyah må Allaah vara nöjd med dem båda, striden mellan Ali och Aisha tog också plats där.

  Al-Mukhtaar dök upp/var där ifrån, han som påstod sig vara en profet, satans horn kan lika väl referrerar till honom, det fitna som Al-Hajaaj ibn Yoosuf spred tog plats i Irak och alla sorts olika sekter som jahmiter osv kom där ifrån.

  Argumentet att wahhabis är emot madhab och kallar folk som väljer att följa madhab kafir och kallar det shirk är grundlöst, och jag vill ha en riktigt källa från dem ”wahhabitska” lärdas böcker om du kan ens ge mig en, förväntar mig inte direkt något men ja.

  Vad ”wahhabis” är emot är att man BLINT ska följa en madhab, först ska man kolla på Quranen och Sunnah SEN madhabs, är det något fel med detta? Att uppmuntra folka att ta bevisen från Quranen och Sunnah istället för sig ”Nej, jag följer min madhab och min madhab har mest rätt.” Nej, vi följer inte saker och ting blint, som du lilla Bahlool, kan förstå detta gör dig upprörd.

  Angående tawassul är ”wahhabis” bara emot den formen som är Shirk och som INTE HAR BEVIS I QURANEN OCH SUNNAH.

  För övrigt förväntar jag mig bättre källor nästa gång, bättre kan du Bahlool! Dem ändå källorna du verkar ha bidragit med är youtube videon och så har du gjort ett mycket fint jobb med att kopiera och klistra in från olika Shia forum!

 20. Mujaheedah
  Mujaheedah 25 februari 2010

  Z – Först och främst, vad du tror eller inte tror är nog irrelevant till ämnet, för det andra har han inte givit mig några källor alls, ser du något jag inte ser? Jag ser bara tre youtube videon och jag anser inte dem vara någon källa alls.

 21. Z
  Z 25 februari 2010

  Om du är sunni, så finns det 182 sunni källor som bekräftar att Imam Ali blev ledare för de troende, accepterar du då Imam Ali som rättmätig efterföljare då? I den sunnitiska versionen säger Profeten, att han efterlämnar 2 ting, Quranen och sunnah, fast det finns mycket som faktiskt talar till att han sa Ahlul Bayt, ändå följer du det inte(?). Men jag har blabbat med människor länge nog så jag vet att de inte kommer för att få upplysning och ändra sig, utan framhäva sin egen sekt, lite såsom du gör. Du är bara här för att sprida negativ energi och hat. Allt det hat du anklagar andra för är i själva verket ditt. Det är du, du är ditt egna hat du ser överallt. Det du ser att jag som sufi och shia är fel, som du måste säga till allt och alla, är i själva verket dina egna fel du ser. Man skådar världen från sitt hjärtas öga, och alla fel du finner hos muslimer, som begår bidah och shirk, är du. Bara du. Var det inte nyligen en wahhib som sa att Seid Sistani var en kuffar? Minns du inte att det finns en hadith som säger, att den som kallar en annan muslim för kuffar, är själv kuffar. Hur många muslimer bland sufis och shia har du förklarat kuffar? Du behöver inte säga det, det räcker gott och väl att du känt det. Djupt inom dig skriker du till shias och sufis, att de är kuffar 🙂

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *