Press "Enter" to skip to content

Wahabiter, tawassul och åkallan till de ”döda”

Jag själv försöker nu i dagarna sammanställa några frågor till wahabiterna, men här kommer ett gästinlägg av Sayyid Mousa. Jag kan tillägga att både tawassul till döda, som levande, är del av både sufi, sunni och shiaislam. Koranen är rätt klar på punkten att man inte är död, om man dött martyrdöden, ändå går wahabiterna emot detta. Vidare finns det gott om hadither, där till exempel Kalifen Umar, bad Ibn Abbas, att be till Allah att låta regn falla över människorna. Så med det i tankarna, läs detta inlägg:

———

Så här svarade Emma på en fråga i sin blogg,  men vägrade visa kommentaren på hennes svar..

Postat av: Musa

Jag vill fråga,
är det tillåtet att göra tawassul genom profeten(saw), genom att säga ”Ya Muhammad” ???

2010-01-08 @ 16:27:57

Postat av: Emma

Musa: Nej det är inte tillåtet att åkalla någon utom Allah subhana wa ta’ala. Detta är en stor synd, shirk akbar. Att fråga de döda om något är shirk och att fråga en levande om något som endast Allah kan ge, är även det shirk. Må Allah vägleda dig och skydda dig från allt ont i denna världen, amen

2010-01-09 @ 22:12:28
URL:
http://amuslima.blogg.se/

Emma anklagar dessa personer för shir akbar;

Ibn Kathir, Imam Tabari och Imam Ibn Athir alla skrev [att]:

Under Khilafa av Abu Bakr as-siddiq, , Var det kamp mot den falske profeten Musaylima [av Najd]. När slaget inleddes förlorade muslimerna fotfästet varvid Khalid bin Walid, och resten av följeslagare ropade ”Ya Muhammad!” [Må Allah välsigna honom och ge honom frid] och fortsatte att vinna slaget.

Källa: Tarikh al Tabari, Tarikh Ibn Kathir och Tarikh Qamil av Imam Tabari, Hafidhh Ibn Kathir och Imam Ibn Athir och Ibn Jarir i kapitel Musaylima Kadhaab]

Någon tid efter Rasul Allah (Saw), hade avlidit, Då ’Abd Allah ibn’ Umar  var i Najd där en dag hans fot blev förlamad. Som en åtgärd för att lindra smärtan, säger en person till honom. ”Kom ihåg den som du älskar mest!” Efter att ha hört detta sade Ibn ’Umar  ”Ya Muhammad! [saw] ”och foten hade en omedelbar återhämtning från domningar.

[Imam Bukhari, Adab al mufrad al-Kalim al Tayyab; Hafidhh Ibn Taymiyya och Qadi Shawkani, Tuhfah al Dakireen kapitlet om Khadirat Rijluhu, och även Imam Nawawi’s Kitab al Adkar]

Alla dessa nämner händelsen , men exakta källan för ibn taymiyya: [Ibn Taymiyya, Al Kalim al Tayyib, chapter on ’Khadirat Rijluhu’]’

Ibn taymiyya brukar vara er förebild, och anger denna hadith som sann…

Hafidhh Ibn Kathir och Imam Tabari både skrev:

Efter slaget vid Karbala, Togs Sayyida Zaynab, [syster till Hussayn,] och hennes sällskap som fångar i Syrien. När hon passerade de döda kropparna ropade hon: ”Ya Muhammad!” [saw] Din Hussayn är dränkt i blod utan svepning eller en grav, och Ya Muhammad! [saw], dina döttrar är tillfångatagen och dina barn har dödats

[Ibn Jarir och Tarikh-Nās i kapitel om Karbala *]

Dessa personer dyrkade inte profeten(saw) när de sa ya muhammad(saw),    dvs de trodde inte att han utan Allahs(swt) tillåtelse kunde hjälpa dom,  utan gjorde tawassul genom honom, så att han kan be åt Allah (swt) för dom… Sunnah säger en sak och ni en annan..

Du anklagar indirekt Sayyida Zainab(as) för shirk akbar,   men du förstår nog inte vad det innebär, så det är ni som är okunniga och borde söka efter kunskap.

Profeten(saw) betonade vikten i att söka kunskap pga att man annars blir som er,  fångar i sin egna okunnighet… Din vän Amanda vägrar visa andras kommentarer samtidigt som hon kallar Shia för sekt….   Vet hon inte om att sekter skapas genom att man håller en grupp instängda och inte tillåter dom att tänka o läsa själva?

4 Comments

 1. Osmanli
  Osmanli 12 februari 2010

  Det finns olika tolkningar om vad monotheism är, eller gäller bara din.

 2. Emma
  Emma 22 februari 2010

  I slaget vid Najd, så skriver Ibn Kathir inte att de gjorde tawassul genom att ropa Ya Mohammed. Detta är en ren lögn. För sahaba, må Allah vara nöjd med dem, som deltog i detta slaget, under ledning av Khalid bin Walid, var det endast att använda som ett slags lösenord när muslimerna träffades så de inte skulel döda varandra av misstag. Det arabiska ordet shiarohom är inte som tawassul. Det var helt enkelt en symbol för vem som var muslim.
  Detta är från boken skriven av Ibn Kathir. Al bidaya wa alnahaya. (Början och slutet).

  حمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم وسار لجبال مسيلمة وجعل يترقَّب أن يصل إليه فيقتله، ثمَّ رجع، ثمَّ وقف بين الصَّفين ودعا البراز وقال‏:‏ أنا ابن الوليد العود، أنا ابن عامر وزيد، ثمَّ نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يومئذ‏:‏ يا محمَّداه، وجعل لا يبرز لهم أحد إلا قتله، ولا يدنو منه شيء إلا أكله، ودارت رحى المسلمين، ثمَّ اقترب من مسيلمة فعرض عليه النِّصف والرُّجوع إلى الحقِّ فجعل شيطان مسيلمة يلوي عنقه لا يقبل منه شيئاً، وكلَّما أراد مسيلمة يقارب من الأمر صرفه عنه شيطانه، فانصرف عنه خالد وقد ميَّز خالد المهاجرين من الأنصار من الأعراب، وكل بني أب على رايتهم يقاتلون تحتها حتى يعرف النَّاس من أين يؤتون، وصبرت الصَّحابة في هذا الموطن صبراً لم يعهد مثله ولم يزالوا يتقدَّمون إلى نحور عدوِّهم حتى فتح الله عليهم، وولَّى الكفَّار الأدبار، واتَّبعوهم يقتلون في أقفائهم ويضعون السيوف في رقابهم حيث شاءوا، حتَّى ألجأوهم إلى حديقة الموت، وقد أشار عليهم محكم اليمامة وهم محكم بن الطّفيل – لعنه الله – بدخولها فدخلوها، وفيها عدوَّ الله مسيلمة – لعنه الله

  http://www.al-eman.com/IslamLib/viewchp.asp?BID=251&CID=104#s6
  Och sahaba förlorde inte fotfästet i detta slaget.
  Tycker det är mycket märkligt att ni använder er av ibn Kathir, som var emot bidah och studerde under Ibn Taymiyya.

  Det finns ingen referens om att Zainab skulle ha sagt så. Lämna en referns som existerar och utelämna inget.

  Shaykh Ibn Baaz (may Allaah have mercy on him) was asked: Is it shirk if someone says in any place on earth, Ya Muhammad Ya Rasool-Allaah, calling him?

  He replied:

  Allaah has stated in His Holy Book and on the lips of His Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him) that worship is the right of Allaah alone and no one else has any share of it, and that du’aa’ is a kind of worship, so if a person says in any place on earth, Ya Rasool-Allaah, Ya Nabi Allaah or Ya Muhammad, help me, or save me, or support me, or heal me, or support your ummah, or heal the sick Muslims, and guide their misguided ones and so on, then he is making him a partner with Allaah in worship. The same applies to those who do the same thing with regard to other Prophets, angels, awliya’ (“saints), jinn, idols or any other created beings, because Allaah says (interpretation of the meaning):

  “And I (Allaah) created not the jinn and mankind except that they should worship Me (Alone)”

  [al-Dhaariyaat 51:56]

  “O mankind! Worship your Lord (Allaah), Who created you and those who were before you so that you may become Al-Muttaqoon (the pious”

  [al-Baqarah 2:21]

  End quote from Majmoo’ Fataawa al-Shaykh Ibn Baaz (2/453).

  Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (may Allaah have mercy on him) was asked: Some people at times of hardship say Ya Muhammad or Ya ‘Ali or Ya Jilaani. What is the ruling on that?

  He replied:

  If the intention is to call upon them and seek their help, then the person is a mushrik in the sense of major shirk that puts one beyond the pale of Islam, and he must repent to Allaah and call upon Allaah alone, as Allaah says (interpretation of the meaning):

  “Is not He (better than your gods) Who responds to the distressed one, when he calls on Him, and Who removes the evil, and makes you inheritors of the earth, generations after generations? Is there any ilaah (god) with Allaah? Little is that you remember!”

  [al-Naml 27:62]

  As well as being a mushrik, he is also fooling himself. Allaah says (interpretation of the meaning):

  “And who turns away from the religion of Ibraaheem (Abraham) (i.e. Islamic Monotheism) except him who befools himself?”

  [al-Baqarah 2:130]

  “And who is more astray than one who calls on (invokes) besides Allaah, such as will not answer him till the Day of Resurrection, and who are (even) unaware of their calls (invocations) to them?”

  [al-Ahqaaf 46:5]

  End quote from Fataawa al-Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (2/133).

  The hadeeth referred to by the questioner is a saheeh hadeeth which was narrated by al-Bukhaari, but anyone who studies it will find that it is evidence that one should not seek help from Allaah by virtue of the status of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) or of anyone else, because tawassul (using a means to achieve a goal) and al-waseelah is the thing that helps you to achieve that goal. The waseelah referred to in this hadeeth (“we used to ask You for rain by virtue of our Prophet and You gave us rain. Now we ask You for rain by virtue of the paternal uncle of our Prophet, so give us rain” and they would be given rain) is seeking the help of Allah by virtue of the du’aa’ of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), as a man said: “O Messenger of Allaah, our wealth has been destroyed and the roads are cut off, so pray to Allaah to help us.” And because ‘Umar said to al-‘Abbaas: “Get up, O ‘Abbaas, and pray to Allaah, so he prayed to Allaah.” If this had come under the heading of seeking Allaah’s help by virtue of a person’s status only, then ‘Umar (may Allaah be pleased with him) would have sought the help ofo Allaah by virtue of the status of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) before doing so by virtue of the status of al-‘Abbaas, because the status of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) is greater before Allaah than that of al-‘Abbaas or anyone else. If this hadeeth came under the heading of seeking the help of Allaah by virtue of status that it would have been more appropriate for the ameer al-mu’mineen ‘Umar (may Allaah be pleased with him) to seek the help of Allaah by virtue of the status of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), not the status of al-‘Abbaas ibn ‘Abd al-Muttalib.

  To sum up, there is nothing wrong with seeking the help of Allaah by means of the du’aa’ of a person who it is hoped will have his du’aa’s answered because of his righteousness. The Sahaabah (may Allaah be pleased with them) used to seek the help of Allaah by means of the du’aa’ of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) for them. Similarly, ‘Umar sought the help of Allaah by means of the du’aa’ of al-‘Abbaas ibn ‘Abd al-Muttalib (may Allaah be pleased with him). So if you think a man is righteous and likely to have his du’aa’s answered because his food, drink, clothing and housing are halaal, and because he is known to be a man of worship and piety, there is nothing wrong with asking him to pray to Allaah for you and ask for what you like, on condition that this does not stir up self-admiration in this person whom you ask to make du’aa’ for you. If it does stir up self-admiration, then it is not permissible for you to doom him by making this request of him, because that will harm him.

  Majmoo’ Fataawa wa Rasaa’il Ibn ‘Uthaymeen (2/277).

  The so-called Salaat al-Haajah was narrated in da’eef (weak) or munkar (denounced) ahaadeeth – as far as we know – which cannot be used as proof and which are not fit to base acts of worship on.

  Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 8/162

  The hadeeth narrated concerning Salaat al-Haajah says:

  “From ‘Abd-Allaah ibn Abi Awfa al-Aslami, who said: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) came out to us and said: ‘Whoever has need of something from Allaah or any one of His creation, let him do wudoo’ and pray two rak’ahs, then let him say, “There is no god but Allaah, the Forbearing, the Most Generous. Glory be to Allaah, Lord of the mighty Throne. Praise be to Allaah the Lord of the Worlds. O Allaah, I ask You for Your mercy and forgiveness and I ask You for all good things and for safety from all sins. I ask You not to leave any sin without forgiving it, or any distress without relieving it, or any need which it pleases You to fulfil without fulfilling it for me.” Then let him ask Allaah for whatever matter of this world or the Hereafter that he wishes, for it will be fulfilled.”

  (Narrated by Ibn Maajah, Iqaamat al-Salaah wa’l-Sunnah, 1374)

  Al-Tirmdihi said: this is a ghareeb [strange] hadeeth, and concerning its isnaad it was said: Faa’id ibn ‘Abd al-Rahmaan is weak in hadeeth.

  Al-Albaani said: rather it is da’eef jiddan (very weak). Al-Haakim said: mawdoo’ (fabricated) ahaadeeth were narrated from Abu Awfa.

  Mishkaat al-Masaabeeh, vol. 1, p. 417

  The author of al-Sunan wa’l-Mubtada’aat said, after mentioning what al-Tirmidhi said concerning Faa’id ibn ‘Abd al-Rahmaan: Ahmad said he is matrook (left, i.e., his hadeeth is not to be accepted), and Ibn al-‘Arabi described him as da’eef (weak).

  And he said: You know what is said concerning this hadeeth. It is better and more perfect and safer for you to make du’aa’ to Allaah in the depths of the night and between the adhaan and iqaamah and at the end of every prayer before the tasleem; and on Fridays, for then there are times when du’aa’ is answered; and when breaking one’s fast. For your Lord says (interpretation of the meanings):

  ‘Invoke Me [i.e. believe in My Oneness (Islamic Monotheism) and ask Me for anything] I will respond to your (invocation)’[Fussilat 40:60]

  ‘And when My slaves ask you (O Muhammad) concerning Me, then (answer them), I am indeed near (to them by My Knowledge). I respond to the invocations of the supplicant when he calls on Me (without any mediator or intercessor)’[al-Baqarah 2:186]

  ‘And (all) the Most Beautiful Names belong to Allaah, so call on Him by them’[al-A’raaf 7:180].” al-Sunan wa’l-Mubtada’aat by al-Shuqayri, p. 124

  Där är ditt svar om lögnerna ni sprider om Sayyida Zainab..

 3. Bahlool
  Bahlool 22 februari 2010

  Oj vad det är mkt wahabiter här idag..oj vad wahabiterna är duktiga på att kopiera och klistra..oj oj oj..Oj vad wahabiterna ändrar på vad som är daef och vad som är sahih..oj oj oj..
  Sen att man ska ha Ya Muhammed som lösen..rofl..tror du verkligen på det? Bin Baz och Ibn al Albani lärda? wow..idag haglar det verkligen mkt lögn…Och när ska det gå in i skallen på er att det är skillnad på att tillbe Ahlul Bayt eller Profeten (saw) och att göra tawassul genom dem? Man säger gång på gång och ni är lika envisa i er oförståelse..bättre kan ni 😉

 4. Musa
  Musa 22 februari 2010

  Albanee som gjorde om Sahih bukhari o Muslim och själv valde vilka som var daeef o sahih för att passa honom, hur ska man ta dina svar på allvar emma när du hämtar kunskap från dessa personer som alla sunni lärda tar avstånd från

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *