• Dilsa och DN gör det igen!!

  ”Vår bild av muslimerna är präglad av skäggiga män” – DN.se.

  Dilsa är en av de smartaste islamofoberna jag sett på nätet och på teve, hon försöker bekämpa rasismen i sina texter, men samtidigt underminerar hon islam och muslimerna. En vän av Israel, som ofta påfunnits överdriva och ljuga om statistik och om Israels brott, har Dilsa gjort sig ett namn där hon varnar för de religiösa muslimerna och menar att man ska ignorera dem eller till och med bekämpa dem.

  DN å andra sidan gör det igen, jag har ofta skrivit om hur de i nyhet efter nyhet tar upp de negativa aspekterna av den muslimska världen, vi läser inte ofta om hur judar är rasister eller förtrycker, men allt för ofta läser vi om muslimer som bränner kyrkor och angriper kristna. Enligt mig måste båda två saker beskrivas. Att enbart koncentrera sig på muslimerna, skapar just det hat och den fruktan många västerlänningar känner för islam, ett hat och en fruktan som får dem att rösta på partier som SD.

  När man läser Dilsas text, så ser man att hon har skapat en bild av muslimen som ickereligiös. Hon hävdar att stat och kommun talar till de grupper som utmålar sig till att vara representanter för muslimerna, hon glömmer att man på samma sätt ger stöd till organisationer som kämpar för kvinnors rättigheter, för organisationer som kämpar för de handikappades rättigheter osv.

  Staten och kommunen vet inte hur många dessa organisationer företräder, men de får stöd ändå, varför ska inte muslimska organisationer få stöd? Varför måste hon kräva att dessa organisationer ska ignoreras eller undantas från stödet?

  Vad Dilsa, i sitt hat för islam, glömmer och något hon gång på gång återkommer till är att islam är en religion som företräds av de religiösa, inte av de ”moderata” eller ”liberala”. Tror du på Allah eller inte. Tror du på hans Koran eller inte. Tror du på hans Profet eller inte. Det finns ingen halvmuslim. Du är muslim om du tror på dessa, du är inte muslim om du undantar någon av dessa, då spelar det ingen roll att du är uppvuxen i en muslimsk kultur, du är utanför islam och ska inte räknas in bland de muslimska grupperna eller de muslimska organisationerna.

  Det är befängt av Dilsa att kräva att muslimer ska acceptera homosexuella, då dessa står i strid mot islam och i strid mot Koranen. Att hon försöker skrämma läsarna med att antyda att homofobiska beslöjade tjejer stod i SVTs ruta, visar hur slug hon är i sina försök att underminera muslimernas krav och rättigheter.

  Det är synd att en sådan person får så mycket utrymme. Det är synd att så många muslimer inte klarar av att försvara sin tro eller sina värderingar. Det är synd att de religiösa ses som fanatiker, som sjuka eller som hemska. Det lyckas enbart med hjälp av DNs många artiklar mot islam och muslimerna och med hjälp av Dilsas artiklar och uttalanden.  Dilsa och SD är lika islamofobiska, de möter islam dock på två olika sätt, och Dilsa är den smartare av dessa två.

  Det är en märklig värld vi lever i, när Dilsa får utrymme, i sitt stöd för Israels massmord på muslimer, men att muslimer som stödjer kampen mot Israel, ses som odemokratiska och hemska. En ding ding värld..

72 Responsesso far.

 1. Bahlool skriver:

  Nja pappan http://www.bahlool.se/2009/12/03/uppfinningen-av-det-judiska-folket/
  Även judarna hade sådana tankar. Vi har ju nu materialismen, demokratin och kapitalismen, som försöker få till stånd en hegemoni över världen. Mcdonalds över hela världen . Betyder det att vi ska hata och bekämpa dessa? eller har du glömt bort Bushs ord att han vill införa demokrati i mellanöstern?

  Hur har de assimilierats? Koshkött, aktivt stöd till Israel. Om du ska oroa dig för femte kollonnare, så är det bland judarna du ska söka..

 2. Pappan skriver:

  Jag tror det var nån gång i våras, när jag körde till jobbet, och lyssnade på Ring P1 – det ringde en invandrare (jugoslav gissar jag) från Göteborg och sade något för mig helt häpnadsväckande radikalt. Han sa, på fullt allvar: ”Frys all invandring i tio år! Det går inte att ta hand om fler just nu, vi måste se till att de som redan är här får ordnade liv där de bidrar till helheten”. Något sådant.

  För mig var det omtumlande. Mannen var ju själv invandrare. Just därför vägde hans ord tungt.

  Ungefär samtidigt gick jag en liten kurs i juridik. Professorn hade jobbat som handläggare på Migrationsverket under Bosnienkrisen och hennes uppdrag var att få in så många som bara möjligt. En bosnisk kvinna, berättar hon för mig en lunch, som förlorat man och åtta barn skäller då ut henne. NI KAN INTE TA IN OSS ALLIHOP, OM FEMTIO ÅR HAR NI INGET LAND KVAR OCH VEM SKALL DÅ HJÄLPA VÄRLDEN skall hon ha skrikit till den förbryllade (och socialdemokratiskt politiskt korrekta) handläggaren.

  De där två incidenterna satte igång något i mig.

  I tjänsten är jag ofta i Ronna. Jag har (utländska) vänner i Bredäng och andra förorter i miljonprogrammet. Jag var tvungen att börja tänka i för mig ovana och obekväma banor. Ingen i min bekantskapskrets eller familj skulle förstå. Utom min fru, men hon förbehåller sig en kvinnlig rätt att inte bekymra sig om politik.

  Så jag tänker: flyktingkvoten, självklart. Arbetskraftinvandring när det behövs, inte annars. Och lagbrott = utvisning ad vitam. That’s it. Det är ingen lösning men det är nog en förutsättning för en lösning.

  Ungefär så, till att börja med.

  Men jag är inte odelat positiv till allt SD står för. Deras odelade stöd för Israel förefaller mig problematiskt och kanske naivt. Och då har jag ändå vänner och bekanta där.

  Svarar det på din fråga?

  Pappan

 3. Bahlool skriver:

  HJar varit på sådana sympatisörers bloggar beck, och vissa menar med fullaste allvar, att de har en bra lösning på ”kackerlackorna”, muslimerna..deras lösning påminner mångt och mycket om de lösningar hutuer hade när de kallade tutiser kackerlackor..

 4. Pappan skriver:

  Du släpper inte in mina inlägg men svarar på dem???

 5. Bahlool skriver:

  Sluta upp med offermentaliteten, jag släpper igenom allt, men jag har aksimet som skyddar mot skräpposter, och ibland lägger den in folks kommentarer där, så jag måste gå in och godkänna dem manuellt..har inte tagit bort eller inte godkänt en enda av dina kommentarer 🙂

 6. Pappan skriver:

  Många svenskar läser fortfarande Vilhelm Moberg, den klassiske svenske arbetarförfattaren. Han säger något om det svenska som man inte bara kan avfärda. Man kan givetvis ställa sig oförstående till det, men avfärda det kan man kvappast. Han säger:

  “Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

  Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

  Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här.

  Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.

  Vi är ett litet folk, men vi har ett stort land att bo i. Se på Europa-kartan! Vårt land brer vida ut sig i världsdelen. Men vi är få, vi är de ensamma stugornas folk, och även om vi numera delvis bor i städer, så är vi dock någon gång komna från bönders, torpares, backstugesittares stugor.

  I ensamheten i stora ödsliga skogar har en svensk folksjäl danats genom tusendena år. Brottningen med stenen och stubben när åkern bröts, har gett oss krafter – andliga och kroppsliga. Och starkt motstånd utvecklar starka krafter. Så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det egnaste, upprinnelsens källa till vår folkstyrka, den ensamme skogsbons stolthet och frihetssinne och den sege odlarens ihållighet.

  Det verkligt svenska är sålunda ursprunget – vår växtplats. Det är för mig den barndomens jord där jag sprang barfota något dussin somrar, och kände enrisbuskens barr under fötterna. Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar med morkullsflykt över stugbacken, och tranornas skrik från kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna. Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i dagg-gräset en klar morgon. Det är vinterns snödrivor vid farstubron. Det är iskanornas kälkbacke. Det är några barn i en gråmosses lavstuga på skogsbacken en enslig kväll i skymningen. Far är på regementsmötet, mor på dagsverke uppe i Roten. Barnen sitter vid stugans fönster och trycker sina näsor platta vidmot emot glaset. Finns det inte någon där nere på vägen? Det är fattigdom – men en stolt fattigdom, som hjälper sig själv till livets tillräckliga uppehälle, till det grova, men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen. Det är frid och trygghet i ett fredligt land, där barnen föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig skall låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsbandet, min andliga arvslott som jag har att föra orörd vidare åt mina egna barn. Detta är för mig det svenska, det omistliga.”

  – Vilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Moberg

  Ur wikiartikeln:

  Moberg var uttalad republikan och ogillade monarkin. Han var också kritisk emot att svenska historiska kungar som Gustav II Adolf och Karl XII beskrevs som ”hjältar”, då Moberg menade att de i själva verket hade varit ”tyranner”, ”krigsförbrytare” och ”massmördare”. Från 1960-talet var han en av Olof Palmes häftigaste kritiker. Han kritiserade till exempel Palme för att ha uppvaktat kung Gustaf VI Adolf på dennes 90-årsdag och sjungit Kungssången. Detta var hyckleri menade Moberg, eftersom Palme påstod sig vara republikan.[16]

  Moberg var också en uttalad stark motståndare till de totalitära rörelserna som kom att växa fram och dominera under 1920- och 30-talen, och han vände sig starkt mot både nationalsocialism, kommunism och fascism. Det var dessa rörelsers framgångar som fick Moberg att under 1930-talet frångå sin ungdoms uttalade pacifism. Därför förespråkade han också svenskt medlemskap i Nato.[17] Under andra världskriget kritiserade han framför allt nazisternas gärningar, och var även kritisk mot Sveriges regering som bedrev en undfallande politik mot Tyskland.

  Moberg förespråkade också ett avskaffande av tv-monopolet långt innan det avskaffades.[17] Under 1950-talet var han engagerad i kampen mot vad han såg som den svenska rättsrötan. Detta engagemang kulminerade i de två relaterade Kejne- och Haijbyaffärerna. Moberg dömdes till dagsböter efter att ha stulit dokument som bland annat avslöjade att svenska polisen hade samarbetat med Gestapo. Moberg menade att det var moraliskt riktigt att begå brottet att stjäla handlingarna för att avslöja svenska myndigheters brott.

  I boken Motståndsmannen Vilhelm Moberg (1997) hävdar Johan Norberg att Moberg var liberal, ett kontroversiellt påstående som startade en debatt på svenska kultursidor.

 7. Bahlool skriver:

  pappa, att invandringspolititiken har sina problem kan nog alla hålla med om, frågan är vart ska man dra gränsen? Man införde visumtvång för bosnier, de dog, då släppte man in 40 000 bosnier över en natt. Du kan inte tala om för en svältande eller en flytking från krig, att han inte är välkommen och att han och hans familj, ska dö, för att du eller andra är rädda för att ni kanske blir minoritet om kanske 50 eller 100 år.
  Iran tog in 2 miljoner afghaner, 2 miljoner irakier. Ändå är det ett fattigt land, Många flyktingar stannar i sina närområden.
  Jag jobbar 12 timmar om dagen, 7 dagar i veckan i en liten butik. Utan mig, så skulle många äldre vara utan närservice som att betala räkningar, eller att få sin mjölk. Så enligt dig vad är jag? jag är ju en muslim som har annorlunda värderingar och tankar än du och ”medelsvensson”, ändå vet jag mera än många svenskar jag lär upp barnen här i byn om hur de ska tala ordentlig svenska lol..

 8. Beck skriver:

  Nej det är ju det jag inte kan. Det är du därför jag skriver. jag skriver inte för att propagera, agitera eller lobba för en viss lösning eller ens en viss problemdefinition – jag skriver för att vi står mitt i en gigantisk demografisk förändring med allt vad det innebär av kaos, frustration och förvirring. Är det så svårt att förstå??

  Jag förstår tyvärr inte för jag känner varken av kaos, frustration eller förvirring. Vad är det som är frustrerande? Att vi lever i en demokrati där det finns människor som inte tänker likadant eller har samma åsikter. Ja, de har kanske till och med en annan politisk övertygelse. Det har alltid funnits människor i Sverige som enligt mitt sett och se på saken har en annan ideologisk övertygelse, som strider mot allt som jag står för. Ska vi börja inskränka på folks rättigheter för att de vill ha sharialagar, kommunsim eller Sverige demokrati för den delen. Det har alltid funnits folk i vårt land som vill ha odemokratiska system. Men extremisterna från alla ismer måste också ha rätt att tycka och tänka. Tummar vi på detta så är vi ute på hal is, då kan vi helt plötsligt börja bli oroliga för vår demokrati eller det typiskt svenska. Då snackar vi inte frihet längre utan rena rama DDR.

 9. Pappan skriver:

  Att Iran tar in afghaner och irakier är ädelt men även naturligt. De är grannländer. Vi har alltid tagit in finnarna när de har varit i knipa. Skulle norrmännen eller danskarna behöva en sängplats så skulle det alltid finnas en. Därefter kulturella släktingar i fallande ordning. Är detta rått och omänskligt? Många svenskar idag är fostrade (indoktrinerade) till att tycka det. Även jag. men jag har vaknat. och ser att det är den naturligaste sak i världen att man hjälper sina närstående först. Klart att min mamma skall hjälpa mig och inte min kompis om och när hon måste välja! Klart att din skall välja dig först! Annars är hon faktiskt ingen mamma utan bara en kommunistisk robot.

  Genom sk social ingenjörskonst har man velat förvandla svenska folket till ras- kön- och ålderslösa, färgblinda och cyklopögda kommunistrobotar, utan perspektiv, utan själ. Och visst, våra judiska vänner i Frankfurtskolan har hjälpt till med tankar. Som ”krossa nationalstaten, kärnfamiljen och religionen”. Men makarna Myrdal kunde bra själva också. Och hänsynslösa människor från hela världen utnyttjar det gärna, och tänker att den som är så dum inte har existensberättigande.

  Det gläder mig att du gör rätt för dig och hjälper våra ofta vilsna och obildade unga att få perspektiv. Synd att du är så arrogant men du är väl ung.

 10. Bahlool skriver:

  Jag är arrogant för att jag alltid har rätt 😉
  Problemet är ju att Sverige inte har någon i sitt närområde som behöver hjälp, i jämförelsen med så många miljoner i iran, så är de få tusen som kommer till Sverige, ingenting.

 11. Pappan skriver:

  Det finns en miljard nödställda, behövande människor på planeten idag, enligt den färskaste genomräkningen. Alla är PRECIS lika mycket värda, helt klart. Men alla får fördenskull inte plats i Sverige! Någonstans måste man dra gränsen – och inte minst: reglera tempot. SD säger: vi måste återgå till assimilationsprincipen. Mångkultur är vad dessa människor flyr från. Integrationsprincipen destabiliserar samhällen. ND säger: vi måste hjälpa de nödställdas grannländer att ta hand om sina brödrafolk när det behövs. För varje person vi hjälper i Sverige kan vi hjälpa TUSEN personer i närområdena. Massinvandringen handlar inte om att hjälpa folk, det handlar inte om barmhärtighet. Det handlar om att utrota den etniska och kulturella svenskheten. Och det måste vi resolut vända oss MOT.

  Jag förstår dessa argument. Jag tar dem på allvar. De berör mig.

  Så var går gränserna, och varför just där?

  Pappan

 12. Bahlool skriver:

  Nja, Irak har alltid varit mångkulturellt, det var mest genom Saddams plan att ”divide and c onquer” som det ledde till kaos. Om jag vill leva som muslim eller jude eller som pacifist eller kommunist, vad har du med saken att göra? Varför ska man ”assimilera” när det är så många svenskar som själva inte vill leva som ”medelsvenssons”? Sen är det kul med SD, de stödjer Israel, ett land byggd av invandrare som roffade åt sig ursprungsbefolkninegns land. Innan dess levde judar och araber i rätt stor harmoni.
  vill du hjälpa i närområden? Tvinga väst att sluta stödja tyranner som i Saudi och i Egypten, sluta sälj vapen till länder som är nära randen till krig, sluta stödja grupperingar som vill störta stater som stöds av befolkningen.

 13. Pappan skriver:

  Jo lite har jag med saken att göra.

  ”Gud och soldaten hedra vi,
  när ofreden råder och de står oss bi
  Men när fred råder och fyllda är faten,
  glömma vi Gud och föraktar soldaten.”

  Om du är kommunist så är du inte att lita på vid en konflikt med ett kommunistland. Och måste eventuellt interneras. Är du pacifist så försvarar du inte min familj men hoppas givetvis fortfarande att jag försvarar dig, om det skulle behövas. Är du jude eller muslim eller invandrare över huvud taget så vill jag att du går ed på att din första lojalitet är till Sverige och inte till din etniska eller religiösa grupp. Det bär emot att kräva sådana intima saker av en medmänniska (dessutom kan det lätt locka till lögn), därför vore det bäst om deras mängd begränsas. Principen ett folk per land är naturlig och sund. Ett folk som har ett land för sig själva blir tryggt och därmed generöst.

  Vapenexport är skamligt. Jag skäms över att Bofors är en av våra viktigaste inkomstkällor. Och över att vår arbetarklass numera bor i låglöneländer. Och att våra traditionella, handgjorda julgransprydnader av halm görs av kinesbarn.

  Det är mycket jag vill ändra på i Sverige. Man måste börja med sig själv, förvisso, men fördenskull inte blunda för resten.

 14. Pappan skriver:

  Sedan, Beck, skulle det kanske vara bra med lite mer demokrati i vår demokrati:

  Direkta uppmaningar att strunta i vad det svenska folket tycker cirkulerar i riksdagens underlag för beslut. Exempel på det är den statliga utredning om EMU som Janerik Gidlund och Magnus Jerneck författade. Med utredarnas egna ord:

  ”Den europeiska integrationen är som en cykel, den behöver ständig rörelseenergi framåt för att inte välta…
  …politikerna får inte låta sig styras av en befolkning som kan tänkas resonera i mer isolationistiska banor…”

  Redan på Karin Söders tid som socialminister (79-82) gällde denna tes. Svenska folket skulle aldrig frivilligt gå med på den invandringspolitik som vi nu genomför, tillstod hon när det begav sig.

  Pappan

 15. Bahlool skriver:

  våra shiitiska lärda har utfärdat fatwa, som klart säger att vi ska följa och stödja de ländetr vi bor i. Dock spelar det mig mest roll om kampen är rättfärdig eller ej. Att stödja USA i alla sammanhang och kräva av mig att gå emot mitt samvete och bekämpa folk som är förtryckta och ockuperas, funkar inte. Då spelar nationalitet ingen som helst roll.

 16. Beck skriver:

  Pappan: http://sydsvenskan.se/sverige/article616326/Majoritet-positiv-till-invandring.html
  Sedan finns det mycket att arbeta med för att få Sverige mer demokratiskt. Det håller jag absolut med om.

 17. Pappan skriver:

  Så du är alltså beredd att trotsa denna fatwa?

  (Heter inte fatwa ”påbud” eller ”dekret” på svenska??)

  Pappan

 18. Bahlool skriver:

  Fatwan säger inte att jag ska kämpa orättvisa krig. För det finns klart verser i Koranen som säger, strid inte orättvisa krig/förtryck inte osv..

 19. danne skriver:

  Jag gillar inte Dilsa. Hon har gjort en kullerbytta och tappat kompassriktningen. Att hon gillar Israel har att göra med deras formella ”demokrati” i Mellanöstern .Hon gillar landet, folket, spriten och bögklubbarna. I Palestina ser hon bara hårda ”sharafregler och kvinnoförtryck”.
  Hon skiter i att den israelska krigsmakten massakrerade 13-1400 palestinier (även 300-400 barn mördades under den så kallade kallt stål operationen.
  Men det var inte det jag ville säga. Utan: Vem är kristen? Vem är muslim? Kan man inte vara lite kristen. Julafton, Jesusbarnet; frid å fröjd. Muslim, lite Ramadan, lagom, må bra. Man kanske kan vara muslim utan att be 5 gånger om dagen. Man kan ju dock inte vara både muslim och ateist i alla fall !! Den intressanta frågan är ju hur många som är praktiserande muslimer i Sverige (till 100 %)
  Har man rätt att kalla sig muslim om man inte ber 5ggr och dessutom äter under Ramadan? Själv kallar jag mig kristen socialist, trots att jag tvivlat på ett liv efter döden. Livet går inte i repris, du för några chanser, sedan är det kört, tror jag. Men säker kan ingen vara. Däremot tror jag på tron. Tack för mig. Dan
  (Utifrån vetenskapen och empirisk forskning bör vi nog alla vara agnostiker, hävdar min fru som är naturvetare)

 20. Bahlool skriver:

  Håller med dig delvis Danne, men det är som du säger, vissa punkter är viktiga och utgör din tro eller icketro. Så länge man tror på Allah och hans Koran och Profeten Muhammed, så brukar majoriteten av muslimerna säga att du är eller kan och får kalla dig muslim då. Du behöver inte ha slöja, du behöver inte be, men du är då en sämre muslim, enligt de mått som finns. Frågan om vem som är muslim diskuteras på daglig basis bland muslimerna själva, jag är shiamuslim, enligt wahabiterna är jag inte muslim, ändå ber jag 5 ggr om dagen, ändå fastar jag, betalar hjälp åt fattiga osv. Så måttet på vem som är muslim och inte muslim beror på bedömaren.

 21. kalle anka skriver:

  Vad har du gjort Bahlool?

  Det är vanligt att man i muslimska länder penetrerarpå sina djur. Nu är sannolikheten väldigt liten att en vanligt människa ska lyckas med att befrukta ett djur. Men nu har vi med muslimer att göra, de är lite bättre, lite mer än än oss andra. De har skapat en perfekt civilisation kring en älskvärd ide. Med tanke på dess perfektion så är det ganska självklart att en muslim lyckats att befrukta ett däggdjur. jag skulle tro att detta är antingen ett av islams mirakel, eller så är det bara ännu ett sätt att visa sin vetenskapliga överlägsenhet.

  Det kankse är Bahlool som varit i farten…

  http://allahuakbar.se/wordpress/?p=4767

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up