Era jävla &%%&!! HUR FAN KAN NI STÖDJA OPPOSITIONEN???

Så trött. Jag har bättre för mig än att sitta här och se hur de jävla asen i oppositionen mot den islamiska republiken, utnyttjar Imam Hussains öde, för sina jävla komplotter och planer. Jag hade skrivit ett inlägg om hur situationen i Iran såg ut, med lärda på båda sidor, med folk på båda sidor. Jag själv är involverad i en hård diskussion med regeringsvänliga krafter på en shiamejlinglista, och där har jag tagit de oppositionellas sida, men när jag ser gång på gång att dessa as, de här som vill störta den islamiska republiken, de här som älskar Shahen, de här som älskar Mujahedin khalq och som väljer att utnyttja denna månad och dessa dagar, för att främja USAs och Israels hegemoni, då blir det kortslutning i mitt huvud.

Det värsta är att gång på gång har det bevisats att dessa massor som skriker och som gapar och som startar upplopp, inte har något som helst fredliga avsikter eller stöd av majoriteten av iranier. De flesta iranier är kritiska mot saker i samhället, men inte mot själva systemet, ändå hamnar jag på sidor som hyllar Montazeri, och sedan ser jag idioter som svär åt honom. Vissa gånger hyllas det islamiska systemet, men så svär man åt Khomeini. Era jävla as, söner till as, era jävla skitungar, sluta spela!

Jag ser hur bilder efter bilder visar dessa odågor, som försöker splittra muslimerna, för de vet att majoriteten av muslimerna är för den islamiska republiken. Många lärda är negativt inställda till lederskapet i den islamiska regeringen, men ingen av dem har velat störta systemet eller installera ett nytt.

Så alla ni som älskar Gaza, som älskar Hizbollah, alla ni som älskar islam, inse fakta..dessa ”demonstranter” är värsta rövhålen, de är rasister som skriker ut hatfyllda ord mot araber, mot islam, mot muslimska institutioner. Vill ni verkligen sälja er religion för att stödja sådana as?  Det är tack vare er rasism, som jag insett..att mitt blod, mitt liv, mina tankar är för den islamiska republiken. Utan den kommer ni sälja Iran ut igen. Alla som inte är iranier och stödjer dessa rövhål, håll er borta från mig!!

En av dem som stödjer dessa demonstranter, skrev idag äckliga ord om Imam Hussain. När sådana personer går i demonstrationer och säger sig älska islam och sedan visar sitt rätta jag, då inser jag, kampen här är mellan gott och ont, och ont är de oppositionella i besittning av. Hoppas någon skjuter karoubi och Mousavi så vi får slut på skiten!!

ps: Har inte varit så här sur på as länge..Länge leve Iran och det iranska folket, länge leve den islamiska republiken och fuck er alla som hatar den!!

Ni är inte ens värda skiten på Khomeinis skor!!

Liknande inlägg:

Ashura del 28 – Sadness in our hearts

Attham Allah Ujurekum we Ujurena 3ala Masaab Abu Abd Allah al Hussain (a.s)

Fler hadither om Ashura och Hussains offer.

Imam Reza, åttonde Imam

Den som sitter i ett sällskap där våra ärenden (och vår väg och våra mål) är diskuterade och återupplivade, dennes persons hjärta kommer inte att dö på domedagen, då hjärtan dör (av fruktan).

Bihar alAnwar vol 4 pg.  178.

Imam Jafar Sadiq, sjätte Imam

Oh Zurarah (en anhängare)! Himlen grät i fyrtio dagar över Hussains martyrskap.

Mustadrakal‑Wasail, vol 1 pg. 391

Imam Jafar al Sadiq, sjätte Imam

Efter att ha fått nyheten om Jafar ibn Abi Talibs och Zaid ibn Harithas död, så när som Profeten än steg in i sitt hus, så grät han rikligt för dem och säga: ” De brukade tala med mig och vi var nära vänner och nu har de båda tillsammans lämnat mig”.

Man La Yahdhuruhu al‑Faqih, vol. 1, pg.   177

Liknande inlägg:

Ashura del 30 – Imam Hussains sahaba

En berättelse om hur bra vännerna till Imam Hussain var, är den om en vän som kom till Imam Hussain under brinnande slag. Folk dog, spjut sköts mot dem, svärden slog in på dem, och han pekade upp mot himlen och sa, ”Oh Imam Hussain, det är tid för bön”.

Detta här visar vilken nivå av kärlek och lojalitet vi som muslimer och människor borde eftertrakta och försöka uppnå. Vem av oss har kunnat dra sig undan en bra serie, en bra match, ett skönt nöje, och säga, bönen, det är dags för bönen! Jag vet att jag inte har den nivån av tillbedjan och fruktan.

Sådana män fanns bland Hussains följe.

Eller de anhängare som ställde sig som skydd mot pilarna, så att deras vänner kunde slutföra sin bön? Sådana var männen. Eller  Abbas, denna storartade Abbas, som gav sina händer och sitt huvud, för att få tag i vatten åt barn och kvinnor. Sedan har vi Muslim bin Aqeel, Imam Hussains kusin, han som försökte med alla medel att få fram ett meddelande till Hussain, om att han blivit förrådd och att han borde vända om. Man krävde av honom att han skulle ge avkall på sin lojalitet mot Hussain, men han vägrade och både han och hans små barn, inte ens 12 år gamla, offrade sig för sin kärlek till Hussain. Offrandet för Imam Hussain visade vilken kärlek och vilken lojalitet folk hade.

När shiaislam började bli stark, så förbjöd många kungar och kalifer Ashurafirandet. Man kapade av handen på folk som gick för att besöka Hussain, men istället för att minska, så ökade antalet. Sådan är den kärlek en muslim känner för Ahlul Bayt. Deras status, deras nivå, deras upphöjda plats, den är av stor vikt för oss som troende. Hur kan jag glömma Ali, Hassan och Hussain? Att Yazid och hans hejdukar lurat så många miljarder muslimer, visar på vilken korruption som härskat. Är det inte genant att man hyllar Muawiya och Yazid, två kalifer som bekämpade allt som hade med islam att göra? Man kallar sina barn efter dem, man menar att de var storartade och hyllar dem med ”Må Allah belöna dem” när man nämner deras namn.  Sådan är dock kärleken för Ahlul Bayt, att allt fler börjat öppna sina ögon. Allt fler som börjat inse att denna kraft, denna familj som vi följer, skapades för att vi ska hitta den rätta vägen till Allah.

Liknande inlägg:

Ashura – Hatet mot Hussain

Barn dog i bombattentat mot sorgetåg – DN.se.

När Imam Hussain hade mördats i Kerbala år 680, så hävdade kalifen Yazid I att islam aldrig funnits, Muhammed kom aldrig med ett budskap sa han, efter att ha slagit med en pinne på Hussains huvud. Genom tiderna förföljde man shiiterna. Utav alla muslimska grenar och lagskolor, var den shiitiska den mest rebelliska, den som kunde få massorna att röra på sig och revoltera, det var och är en fara för alla regenter.

Man begravde shiiter levande, man störtade hus på dem, man förgiftade dem. När folk gick till Hussains grav, så skar man av händerna på de besökande, nästa gång kom de igen och då kapade man av nästa hand men kärleken för Hussain den bestod. Fler kom, fler dök upp, fler spred denna kärlek för denna Imam.

Under Saddams styre, så valde han att förbjuda allt som hade med Ashura att göra. En talare berättar att unga män började spela fulla, för att bli tillåtna att gå till Hussains grav och besöka honom, för Saddam avskydde shiiterna och Hussain så mycket, att han såg det som en besudling av Hussains grav och därmed något positivt. När shiiterna revolterade mot Saddam 1991, så kom Hussain Kamal, släkting till Saddam Hussain och ställde sig inför Hussains grav och sade: ”jag är Hussain son till Kamal, du är Hussain son till Ali, vem av oss är starkare? Svaret kom rätt fort, några månader mördades Hussain Kamal av hans egen släkting, Saddam Hussain.

När Hizbollah besegrade de avskyvärda sionistiska ockupationstrupperna, så skedde det på grund av sin kärlek för Hussain, de skrek Ya Hussain. Genom Hussains offer, lärde de sig offra sina liv för det som är rätt, för sina familjer, sitt folk och sin religion.

Detta beteende, denna kärlek har alltid varit en fara för regenter och dem som bekämpat islam, därför har wahabiterna sådana hatkänslor. När de ser miljoner strömma till Hussains grav i Kerbala, och de ser vilken frenetisk kärlek dessa människor visar upp, då blir de rädda. Därför bombar de, därför mördar de, därför angriper de allt och alla som har med shiaislam att göra.

Ensam och döende – Al Kassem

På nätet ser vi hemsidor som med alla medel försöker sprida en falsk bild av Imam Hussain. Wahabiterna har gått så långt att de skrev böcker som hyllar och försöker rentvå Yazid I, samme man som angrep de heliga städerna Mecka och Medina. Samme man som såg till att Hussain och hans familj mördades och förslavades. Sådan är deras hat för Profeten och dennes kära familj, att de med alla medel försöker försvara det oförsvarbara.

När man läser på nyheterna hur dessa wahabitiska terrorister spränger upp barn, kvinnor och män för att dessa vill minnas Hussains offer, då inser man att man valt rätt tro, rätt riktning och att hatet mot Hussain än idag finns kvar, men det byter skepnad. Förr var det att man inte fick besöka Hussains grav, idag är det att Hussains fiender ses som de goda, de snälla, de ärliga. Må Allah förbanna alla som skadade Ahul Bayt, må Allah förbanna alla som såg vad som skedde och godkände det genom sina ord och sina handlingar.

På samma sätt som hatet mot Profeten och Imam Hussain skönjas i de handlingar och ord som wahabiterna och Yazids anhängare sprider, så ser man den kärlek och den vördnad för Hussain och hans morfar, Profeten, hos shiiterna, hos ickemuslimerna, hos en stor del av de sunniter som inte blivit hjärntvättade av den wahabitiska propagandan, så hopp finns det än..

Sunniternas syn på Hussain

Enligt sunniterna var Hussain en stor man, han var barnbarn till Profeten och bara genom att han var en av de så kallade Ahlul Bayt, de renade och vördade medlemmarna till Profeten Muhammed, så förtjänar han stor respekt. Tyvärr är wahabiterna också sunniter och dessa har en annan bild, vissa av dem menar med fullaste allvar att Hussain var utanför islam, för han revolterade mot kalifen, de glömmer att kalifen var en äcklig man som hatade islam, eller så vill de inte bry sig om det.

I USA har sunnitiska moskéer börjat hålla föredrag om Ashura och de är där för sina shiitiska religionsfränder. I Turkiet har statsministern sagt att han ska delta i shiiternas firande av Ashura.  Så all eloge till sunniterna för att de tar avstånd från den wahabitiska cancern, som föredrar att mörda oskyldiga, för att de valt att älska och vörda Hussains minne.

Liknande inlägg:

Ashura – Del 4 Qamar Hashim

En av de mest älskade personerna inom shiaislam, är Abbas bin Ali, även kallad Abu al Fadhl eller Qamar Hashim, som betyder Hashims måne (Hashim är stammen Ali och Muhammed tillhörde), måne i betydelsen av stammens heder eller dess skönhet. Denna person är ridderligheten personfierad, hans historia liknar många stora hjältars, som offrade sig för vad de trodde på och vad de älskade. Abbas dödsdag firas på den 8:de dagen i Muharram, där man tillagar specialla bröd med ost, och ger dem till folk.

Abbas ungdom

Ali hade förlorat sin kära fru Fatima, och Profeten Muhammed hade talat om för honom vad som skulle ske med Hussain vid Kerbala. Ali sökte då efter någon som kunde hjälpa Hussain i det offer som var nödvändigt att ge för att rädda religionen. Han talade med sin bror Aqil, och frågade efter någon fru som kunde ge honom söner som var hjältemodiga och hade en bra ”stamtavla” (DNA på den tiden). Aqil talade då om en viss Fatima bint Qallabi, som hade stora hjältar som förfäder och släktingar. Hon födde Ali fyra söner, däribland Abbas.

Abbas föddes 647. Hans mor fick namnet Umm al Baneen, sönernas mor.

Enligt shiitiska historieböcker så öppnade Abbas inte sina ögon förrän han såg sin halvbror Hussain titta på honom. Från barnsben var dessa två oskiljaktiga, de var överallt tillsammans och Abbas kallade Hussain för ”min mästare” hela tiden. Hans kärlek till Hussain och hans betjäning av denne, ledde till att Ali började få tårar i ögonen när han såg det. Då frågades han av sina vänner varför han fick tårar i ögonen? Ali svarade: ”Jag ser en dag när Hussain och hans familj är törstiga och att Abbas inte kommer kunna ge dem det vatten de så behöver.”

Det sägs att Abbas var lik Imam Ali i stridskonst och att hans styrka var oövervinnerlig. Hans debut kom i slaget vid Siffin, ett slag där Muawiya slogs mot Imam Ali. Abbas fick en son vid Ubaidallah och denne fick fem söner. När jag talar om att han hade en oövervinnerlig styrka, så kan det jämföras med Herkules i grekisk mytologi.

Förra året besökte 7.5 miljoner Imam Hussain, här ser man folksamlingen mellan Abbas grav och Hussains.

Imam Ali slog en dag in porten till Khaiber, judarnas stora fäste i Arabien, och använde porten som sköld mot pilarna. När slaget var över, så försökte 7 man att lyfta porten, det gick inte. Sådan styrka hade dessa män.

Kerbala

Hussain son till Ali, hade försökt med alla medel att undvika blodspillan, men han kände till sin historia, sitt öde och sin framtid. Profeten Muhammed hade talat om händelsen vid många tillfällen. Hussain erbjöd att lämna de muslimska länderna helt och hållet, de förvägrades honom, så till slut kom det till kamp, till slut kom det till blodspillan.

När Abbas, denne store krigare, mannen som skulle vara fanbärare, såg hur barn och kvinnor törstade, bad han Imam Hussain om lov att gå till Eufratfloden och försöka hämta vatten därifrån. Han tog sig dig med en skinnväska och ett spjut och kom dit, när han böjde sig ner för att dricka av vattnet, kom han ihåg sin älskade bror och mästare Imam Hussain, så han sa till sig själv att han inte kunde dricka vatten, så länge hans bror var törstig. Så han fyllde säcken och red tillbaka när han övermannades av fiendens soldater, i handgemänget skar man av honom ena handen och sedan andra handen och det sägs att han då försökte ta svärdet i sin mun, och då slog man ihjäl honom där.

Alla offer för Yazids armé, som mördades, vanställdes av fienderna, man red på dem med hästar eller kapade av dem händer och fötter. Så var det även med Abbas. Efter slaget begravdes han när Hussain, just vid vattnet till Eufrat, vattnet han inte kunde föra tillbaka.

Abbas spelar en stor och viktig del i berättelsen om Kerbala, en roll där han är hjälten som offrar sig för sanningen. Man har många dikter om honom, dikter som framställer hans lidande i en sorglig röst. Hur han försöker kämpa emot fienden, hur han saknar sin käre bror och även i döden är han orolig för honom. Vidare spelar hans ”svek” mot Sukyana stor roll, då han inte kunde föra vatten till henne och hon skriker ut, min farbror, min käre Abbas..

Al-Abbas ibn Ali – Wikipedia, the free encyclopedia.

Liknande inlägg:

Hizbollah

Islams stolthet – Hizbollah

Medan vissa skryter om sin härkomst och andra skryter om sin ras, så skryter dessa om sin kärlek för Ahlul Bayt, för Hussains offer, för Kerbala.

Två gånger sparkade de ut det sionistiska monstret, tredje gången gillt.

Liknande inlägg:

Ashura del 29 – Analys – Kärleken för Allah har nivåer?

Sitter här och skriver inlägg efter inlägg, vet att intresset inte är så stort för just shiaislams Ashura, men mitt hjärta sörjer Imam Hussain och den här bloggen har två uppgifter, å ena sidan att förmedla mina tankar, mina funderingar och mina åsikter och å andra sidan att förmedla den bild av islam och politik, som jag anser är den rätta.

Continue reading

Liknande inlägg:

Proftens sonson?

Var tvungen att uppdatera min wordpress, bloggverktyget jag använder och det verkar ha något strul för tillfället, så bytte tillbaka till ett gammalt utseende.

Jag har märkt att jag ibland talar om saker, folk inte känner till, namn, händelser och historiska skeenden som folk inte bryr sig om eller inte är insatta i. Det är lätt att man blir ivrig och talar om saker som ligger nära ens hjärta, men det gäller att få andra att förstå varför det är så nära hjärtat.  Om mina läsare, de få som följt mig en längre tid, inte är insatta i de här frågorna, vad ska jag säga om de journalister jag sett yttra sig om islam och då särskilt shiaislam?

Några år sedan var en SVT-korrospondent i Libanon och han skulle yttra sig om Ashura, han menade att Hussain var en Profet. Alltså här har vi en korrospondent, som ska vara insatt i de skeenden han rapporterar om och han måste känna till de saker och de ritualer och de åsikter och de värderingar ett samhälle står för, när han ju lever bland dess befolkning. Nej Hussain var ingen Profet. Den siste Profeten var Muhammad al Mustafa, Profeterns sigel, Allahs älskling och den viktigaste personen för muslimerna.

Idag talade en reporter på tv 4 om bombningarna i Irak. Bombattentaten går alltid upp i antal då man närmar sig shiaritual, eftersom våra kära wahabis har en förkärlek för att mörda så många shiiter som möjligt, ju fler döda shiiter, desto fler kvinnor i paradiset för dessa självmördare? I alla fall, reportern menade att Hussain var ”Profeten Muhammeds sonson”.

Nej, Profeten fick ingen son som växte upp till vuxen ålder, men han har i olika hadither, sagt att Hussain och hans bror Hassan, var hans söner, eftersom dessa var hans barnbarn från sin dotter Fatimas sida. Att folk arbetar med att belysa och föra vidare kunskap och då föra vidare felaktig information är bara genant. Shiiterna utgör runt 200 miljoner, det är alltså ingen liten sekt, ingen liten grupp, utan de är en stor och betydelsefull grupp, det är tvunget att föra fram kunskap på rätt sätt.

Liknande inlägg:

Ashura del 26 – Al Atash Al Atash

Törsten, det var något som drabbade Hussain bin Ali vid Kerbala, men törsten som drabbade barnen var värre. Vilken föräldrar kan leva med att se sina barn lida? När Hussain lyfte sin 6 månader gamle son och bad fienden om vatten åt ungen, fick denne en pil genom strupen. Ett folk som inte visar medlidande med Hussain, Profetens barnbarn, ska de då visa medlidande med törstande barn?

Al Ataash – Children of Hussein

Do the children, of Hussein, not deserve, any water?
Do the children, of Hussein, not deserve, any water?

”Al Ataash, Al Ataash, I’m thirsty, Oh Uncle Abbas”

Do the children, of Hussein, not deserve, any water?
Instead of water, they received, the burning, of their tents
Do the children, of Hussein, not deserve, any water?
Do the children, of Hussein, not deserve, any water?

”Al Ataash, Al Ataash, I’m thirsty, Oh Uncle Abbas”

Do the children, of Hussein, not deserve, any water?
Instead of water, they had to run, in the hot sands, of the desert
Do the children, of Hussein, not deserve, any water?
Do the children, of Hussein, not deserve, any water?

”Al Ataash, Al Ataash, I’m thirsty, Oh Uncle Abbas”

Do the children, of Hussein, not deserve, any water?
Instead of water, they were dragged, through the streets, of Shaam
Do the children, of Hussein, not deserve, any water?
Do the children, of Hussein, not deserve, any water?

”Al Ataash, Al Ataash, I’m thirsty, Oh Uncle Abbas”

Do the children, of Hussein, not deserve, any water?
Instead of water, they were brought, to courtyard of Yazid
Do the children, of Hussein, not deserve, any water?
Do the children, of Hussein, not deserve, any water?

”Al Ataash, Al Ataash, I’m thirsty, Oh Uncle Abbas”
Do the children, of Hussein, not deserve, any water?
اللهم عجل لوليك الفرج يا الله
by Munir Champsi

Liknande inlägg:

God Jul

Vill önska alla en god jul och ett gott nytt år.

Fred vara med Imam Hussain, som mötte sitt öde år 680. Fred vare med hans anhängare, hans vänner, hans släktingar och hans ättlingar. Allahs välsignelser på Profeten Muhammed och hans heliga familj.

Liknande inlägg:

  • Inga liknande inlägg

Ashura – Ya Mu7ammed!!

Jag vet inte vilken del av Ashura serien jag kommit till…Har ett tiotal artiklar kvar, och är mycket busy busy..

Jag anser att Hussain bin Ali, var en man som förtrycktes, sårades, och mördades. Det större offret dock, var hans morfar, den perfekta mannen, den heliga Profeten Muhammed al Mustafa, (saw). Detta är min eloge till min mästare, min herre och min förfader, detta är en eloge till denna man, som i omröstning efter omröstning röstats till den viktigaste personen i historien. Salam Allah we salawaat Allah på dig och på din kära familj och dina sanna vänner.

Denna man, förtrycktes under sitt liv. När han spred Allahs budskap, så attackerades han, man hittade på saker om honom, man angrep honom. Enligt hans tjänare, så var de i staden Taif, och där kastade man stenar på dem, stenarna skadade den heliga Profeten så mycket att blodet forsade nedför kroppen och bildade en stor klump i deras skor. Förtrycket mot denna Profet, denna den siste budbäraren för Allah, fortsatte. En judisk kvinna försökte förgifta honom (han fick i sig en liten mängd gift).

Fienderna kallade honom magiker, lögnare, manipulativ.

Efter dessa händelser, så fortsatte förtrycket. Hans älskade dotter dog enbart 18 år gammal, historien om detta är smärtsamt för alla som älskar Profeten (saw). När Fatima, hans dotter, dog, så fortsatte förtrycket, nu var det hans kusins tur. Mördad i Kufa, medan han var böjd i bön. Född i Kaaban, död i moskén. Hatet mot Profeten ledde till att man  mördade hans två älskade barnbarn, hans ögonstenar, hans älskade söner, hans hedrade Hassan och Hussain. Hassan förgiftades på order av Muawiya I och Hussain mördades i dagens Irak på Ashura dagen, hans huvud togs till Muawiyas son, Yazid, som sade att Profeten (saw) aldrig kommit med ett budskap. Islam har aldrig funnits.

Profetens dotter Zeinab, fördes bort till Syrien, man drog av henne slöjan och kastade saker på henne och de andra ättlingarna till Profeten Muhammed. Salawat på dig min mästare, min herre, du min förfader. Salawat på dig och din kära familj och dina sanna vänner.

När islam spreds, så spreds det med hjälp av det budskap denna härliga man kom med, ett budskap så perfekt, att människorna strömmade till islam. Muhammed (saw) var död, men man fortsatte med sin hatpropaganda mot honom. Enligt Dante och andra medeltidsförfattare och kristna företrädare, så var Profeten en djävul, en som arbetade för djävulen eller så var han en magiker, än en gång, dessa anklagelser.

Man kunde inte förstå den kärlek så många hade för honom, att folk frivilligt valde en tro, som hade regler för allt i livet.

I modern tid, så fortsatte förtrycket. Nu har man utvecklats, man har lämnat vidskeplighet och tron på magi bakom sig. Så nu kallar man inte honom för en magiker, men en pedofil, en krigshetsare, en aggressor. För varje generation, förändras synen på denna man. Förtryckt under sitt liv, förtryckt vid sin död, förtryckt efter sin död.  Vad kommer man säga om 100 år? Vad kommer man anklaga honom för då? Åren går och anklagelserna byter skepnad. Mathloom, Mathloom Mathloom, ya Mu7ammed!!

Salam Allah we salawaat Allah på dig och på din kära familj och dina sanna vänner.

What a year was 570 AD
A person was born, a prophet to be
Muhammed (saws) that was his name
People were misguided and thats when he came


He would go on to leave all the idols behind
He is an example to all of mankind
Rabbi al Awwal the 12th, that was the day
He came to this world to show us the way


He was born in Mecca, the holiest place
A life full of challenges he was to face
Abdullah(ra) his father,had by then passed away
Leaving Amina (ra)his mother,in her arms he lay


Haalima Sadia,took over his care
Until he was six,our prophet was there
His mother then died,he was left all alone
Abdul Muttalib(ra) his grand-dad then made him his own


When our prophet was nine, his grandfather died
Abu Talib, his uncle, became his new guide
In his 20′s,a merchant Muhammed (saws) became by trade
Al-Amin,(the trustworthy) became his grade


Hazrat Khadija(ra)aged 40, became his bride
He was 25, with her by his side
To the poor,she gave away all her wealth
A dedicated wife in sickness and health


360 idols in the Kaaba, they were at that time
Our prophet realised that this was a crime
He would go to mount Hira,leaving behind his wife
Reflecting and wondering about the meaning of life


Whilst thinking there in the midst of the night
He heard a loud voice which filled him with fright
It was the angel Gibrail(as) who asked him to read
Our prophet couldn’t and didnt take heed


The angel embraced him and thern asked him later
Read, Read in the name of the Creator
Who created man from a drop of blood
Our prophet couldn’t read but at that time he could


Our prophet rushed to the path straight ahead
He heard a voice from the heavens which said
Muhammed(saws) truly you are the messenger of God
Muhammed (saws) was scared and thought this quite odd


‘Praise be to God’ his wife said instead
”I know you’ve been chosen as God’s messenger’ she said
And thus Khadija (ra) became the first woman of islam
And over the next 23 years came the revelation, the Quran


He preached to all people, every creed every race
Yet so many hardships he had to face
There were fears for his life,then the Hijrat took place
He then entered Medina, all by Allah’s grace


He was greeted by the Ansaris who gave their salaam
To him and his companians,the Sahaba ikram
Then came the battles,which were fought face to face
Then the conquest of Mecca,Muhammed (saws)’s birthplace


An Nasr was revealed, it’s message was clear
Muhammed (saws) knew that his time was near
Everyone gathered to hear his last speech
little did they know how far Allah’s message would reach


Muhammed (saws) gave us the miracle the Quran
And now a 1/4 of the world follow Islam
He is our role-model, the best of mankind
And has left the Quran and his Sunnah behind


Read the Quran as much as you can
The words of Allah(swt) for the guidance of man
And follow our prophet’s sunnah, when eating and dressing
And send him salutations and many a blessing


He came to mankind to show us the way
And Insha-Allah,we’ll meet him, we’ll meet him one day

Liknande inlägg:

  • Inga liknande inlägg

Ashura del 24 – Tårar, sorg och klagan

Jag vill gärna publicera historien om Hussain, om Abbas, om Zeinab och om alla de som offrade sina liv på Iraks heliga mark, jag vill berätta om Sukayna och om Hurr, alla dessa som gav sitt liv, och sina älskades liv, för islam, för rättvisa, för Allah coh för det som är rätt. Hur många av oss skulle våga tänka oss offra våra liv för det vi anser är rätt?

Historien om Ahlul Bayt, Profetens heliga familj, är fylld av blod, död och svek. Det är en historia som slår alla historier, ingen film kan slå de ideal och de umbäranden dessa människor fick genomleva. Tusentals fick tillfället, erbjudandet och möjligheten att närvara med Imam Hussain, men de valde att leva några år till, några månader till, några dagar till, de valde att leva när de blev erbjudna den lätta vägen till paradiset.

Salam Allah 3ala Ahlul Bayt

Imam Reza, åttonde Imam

Oh Shabibs son! Ifall det skulle glädja dig och du önskar att vara med oss på de högre posterna i paradiset, då måste du vara ledsen å vår olycka och glad åt vår glädje.

Wasaail al‑Shiah, vol. 14 pg. 502.

Imam Reza, åttonde Imam

Oh Shabibs son! (vän till Imam Reza) Ifall du skulle gråta över Hussain, till den grad att tårar rinner nedför dina kinder, då kommer Allah förlåta alla de synder du begått, ifall det är stora synder eller små, ifall de är få eller ifall de år många.

Amali Saduq, pg.  111.

Imam Reza till Rayyan ibn Shabib

Oh Shabibs son! Ifall du ska gråta över något, gråt då över Husassain, son till Ali, för sannerligen slaktades han som man slaktar en kreatur.

Bihar al Anwar, vol. 94, pg.  286.

Liknande inlägg:

Ashura del 13 – Tv kanaler på nätet

Lite olika tevekanaler med olika språk, engelska, arabiska urdu osv

Ahlulbayt channel- Islamic English/Arabic/Urdu www.Ahlulbayt.tv -Nilesat 10992 V FEC: 3/4 Sy 27500

Sky Channel 842   Europe Eurobird 1    Frequency: 11343 Polarity: V Sy27500     FEC: 2/3
North America Galaxy 19     Frequency: 11929     Polarity: Vertical    Symbol Rate: 22000    FEC: 3/4:


AhleBait TV http://www.ahlebait.tv English/UrduSat: UK Sky 836 EuroBird-1 28.5 E  Frequency: 11344  Polarisation: Horizontal Symbol Rate: 27500 FEC: 2/3   |   TP: C3 PRESSTV English News 24 hrs  www.PressTv.ir-ArabSat 2B (30.5E) Freq#12644  S/R# 3000 FEC# 3/4 POL: H

-AsiaSat 3S (105.5E) Freq# 12353 S/R# 3000 30000 FEC# 3/4 POL: V-Nilesat  freq 10719   ,27500     3/4 V   & on Sky Uk 515 Hadi TV -  Islamic Urdu /eng Thai  www.haditv.com
-Nilesat Frequency 11355 (tp8) Polarization Vertical Symb Rate 27,500 FEC ¾ ( now used by Addua channel also)

-Thaicom-5 Orbital Slot: 78.5 E – Global C-Band Transponder
No: 1G Frequency: 3,431 MHz Polarization: Horizontal
FEC: 3/4 Symbol Rate: 13.333 Msps

-Paksat. :Frequency: 3893 Symbol Rate: 1770 Polarization: Horizontal
Hidayat.Tv

Urdu Islamic channel  -Sky 803 UK

-Thaicom @78.5 Freq 3640 Hor 28066 3/4

Whetley Mills ,Thronton Road
Bradford UK BD8 8LQ  Tel . 08712 040 040
adeel@hidayat.tv
Al Zahraa channel info@alzahra.tv

Hot Bird 8 at 13.0°E
Freq.: 12380 V  SR: 27500 FEC: 3/4
sites: www.alzahra.tv media.alzahra.tv snz.alzahra.tv

www.zehra.tv (turkish) Al Mahdi channel Al-Mahadi Channel

Atlantic Bird 2 at 8.0°W (NileSat?)
Freq.: 11555 V  SR: 27500 FEC: 3/4
Al Forat - Arabic   http://www.alforattv.com/
- NileSat:-101, 1021  11745 27500 Vertical
- Eutelsat W1 10 E  11174 H  25323 3/4  FTA  Europe
- HotBird 4  13 E 10949 V 27500 3/4 FTA  Wide
Al Anwar Arabic http://www.alanwartv.com/
- Nilesat TP 35 12051 27500 Vertical PO Box 663 Mishref
Kuwait 40157 tel. +965 537 6163 / 6164 +965 537 6321
Velayat TV US In Urdu & English
-Galaxy 19  Transponder 5 Frequency: 11836
Polarity: Vertical Symbol Rate: 20765 FEC: 3/4 SID:16 VPID: 6432 Audio: 6433 http://www.velayattv.org/en/
Tel: + 1 408 401 8788
Salam TV Islamic  http://www.salaamtv.com/index2.html

I-ntelsat Americas 5 Transponder 7 Frequency: 11867 Polarity: Vertical
Symbol Rate: 22000 FEC: 2/3 SID/VC: 410 VPID: 4096
-Hot Bird 8   Transponder 14  Frequency: 11470  Polarity: Vertical  Symbol Rate: 27500 FEC: 5/6  SID: 7  VPID: 113   AID: 116
’4 Teen ‘ Islamic Arabic Arabsat 11075 v  Nilesat 10873 www.Ch14.tv Nnilesat Frq: 11555 MHz Pol: v MAAREF CHANNEL Islamic Arabic Nilesat freq 11316 v 3/4 http://www.almaareftv.com Al Kawthar Arabic (previously Sahar ) www.alkawthar.ir
- Nilesat Freq :-11919 Horz

– Hotbird 3, Freq-12437 (H), S/R-27500, 3/4 Al Manar News
- Arabsat,  – Hotbird – Nilesat Freq 12130
Al Alam News Arabic – www.alalam.ir
- Arab sat 116611  – Nilesat 12053 V Asia Sat 2, Freq-3660 (V),
S/R- 27500, 3/4 Hotbird 3, Freq-12437 (H), S/R-27500, 3/4
Al Masar Channel- Arabic News/Islamic
- Nilesat:   - Frequency: 11594   -
Symbol rate: 25775  Vertical

Liknande inlägg:

En civilisatons undergång och den kvinnliga befrielsen?

Allt fler tjejer har sex med tjejer – DN.se.

Läser man historiska böcker eller religiösa böcker, så är det alltid okontrollerade drifter som lett till civilsationers undergång. Före det romerska rikets fall, var det utsvävande orgier, korruption och ohämmad grymhet som härskade. Tiden då romerska dygder innebar att man höll på sig, att man var rättfram, att man hade en fru, några barn, var förbi. Homosexualitet sågs ner på, det förändrades på senare tid. På samma sätt kan man se de arabiska kungadömena. De blev allt mer korrupta, de knarkade eller så var de besatta av sex med unga slavpojkar, eller så hade de en otrolig grymhet.

I Biblen och i Koranen får man läsa om Sodom och Gomorra, städer som straffades för de homosexuella tendenserna hos befolkningen. Enligt profetior om domedagen och slutet på världen, så kommer män bete sig som kvinnor och kvinnor bete sig som män, grymhet ökar, barmhärtigheten är borta, krig, naturkatastrofer, allt det leder till att man kommer till en punkt, där Allah säger, nog är nog.

I DN, läser man om en undersökning, där ungdomar är mera öppna inför sex med samma kön och för det mesta är det tjejerna som är så fria i sin sexualitet, att de inte har några problem att ha sex med samma kön, upp till 20% av den kvinnliga befolkningen medan hos männen är det runt 11%, grovt räknat.

• 31 procent av de unga kvinnorna och 7 procent av de unga männen sade att de visserligen oftast hade varit sexuellt attraherade av personer av motsatt kön, men ibland hade de känt sig attraherade av personer med samma kön.

• 39 procent av kvinnorna och 8 procent av männen i studien hade haft sexuella fantasier om både killar och tjejer.

• Det var främst de unga kvinnorna som agerade på fantasierna om samkönat sex; 13 procent av kvinnorna och 3 procent av männen hade haft sex med både killar och tjejer.

Folk får stoppa in vad de vill i varandra, men vad jag undrar över är, är det här slutet på tiden? Är vi verkligen så nära som folk säger? Varför är kvinnorna överrepresenterade? Varför verkar detta fenomen öka? Det var ju rätt obefintligt med bisexualitet och homosexualitet förut, eller var det att det fanns utbrett men att vi inte la märke till det då det inte var så öppet och inte så omtalat?
Om vi utgår ifrån att det ökar, vart kommer det sluta? Enligt vissa kristna sekter, så ska man skaffa många barn, för att ta över världen på det viset, kommer det bli en ny cykel av religiösitet i och med att de religiösa tar över med hjälp av stora barnskaror?

Jag är inte så oroad av det här, för det angår inte mig så värst, jag ligger inte runt och jag har inget behov av att veta vem som ligger med vem eller hur, men jag tror att man måste ta reda på varför 1) skillnaden är så stor mellan könen, är vi kanske inte så lika som vi trott? Vad händer med reproduktionen av människorna ifall det till slut ökar så lavinartat att det inte kommer finnas tillräckligt med kvinnor för männen och 2) är vi nära domedagen? Jag har hört det så ofta, så jag har blivit trött, men tecknen visar på det.

Liknande inlägg:

En vit jul utan färgade

Italiens främlingsfientliga firar vit jul utan snö « Om världen.

Jag har då och då fått läsa om Italiens växande xenofobi, rädslan för invandrare. Nu har man gått så långt att man kallat en operation för en vit jul, en vit jul där ickevita, araber, svarta och gud vet vad för ”ickeeuropeer” söks upp och kastas ut ur landet. Några av rasisterans, och som vanligt menar de att de inte är rasister, är att ha bussar som skiljer mellan vita och ickevita. Man vill förbjuda ”främmande” mat, som kebab och listan kan göras lång.

Denna värld är besynnerlig, istället för att bli mera öppen, blir den mer tillsluten. Vad som är värst är att Italien är ett hopkok av olika kulturer och befolkningar, en italiensk vän till mig menar att man inte räknar italienare från södra delen av Italien, som italienare. Dessa har för mkt ”arabiskt” blod. Södra Italien var länge en högtutvecklad nation, där araberna styrde fram tills normanderna kom och byggde upp en civilisation som blandade de olika kulturerna.

När ska SD anamma denna ide? När ska vi se att jag inte får äta kebab eller att jag inte får vistas på vissa platser? Man hör ofta om fanatismen som ökar bland muslimerna i världen, men är inte denna fanatism, där vit hud eller europeeiskt utseende, ses som viktigast, värre?

Sextio år efter andra världskriget, har människan inte lärt sig ett dugg av sina misstag, jag förvånas över att en människa verkligen tror han är bättre än andra, för att han hade turen att födas i ett visst land eller av vissa föräldrar..suck

Liknande inlägg: