• Dokument innifrån – Slaget om muslimerna

  På SvT 2 visade man idag en dokumentär som handlar om hur vissa ”muslimer” som Pernilla Ouis (den som följt min blogg vet att jag har haft att göra med denna hatfyllda kvinna förr) ser på islam och då särskilt de moderata muslimerna. Enligt den kurdiske journalisten Evin Rubar, så är alla vi som inte är fanatiska islamister, också islamister, för vi vill leva efter islams regler och krav.

  En ”fil dr” vid namn Aje, menar att de som kräver att islam ska omfatta hela livet, är islamister. Det är alltså majoriteten av de troende, för islam ger svar på alla frågor i ens liv. Så här står det om programmet:

  Dokumentär. De kallar sig medelvägen i islam och uppfattas som ofarliga. Nu säger avhoppare att de är islamister och att deras organisationer får allt större inflytande i Sverige och i hela Europa.

  Så från att handla om muslimer som är troende och kallas för islamister, blev programmet plötsligt en svartmålning av islam i sig. Man började ta upp frågan om halalslakt, aga av kvinnor och synen på musik. Vad dessa saker har med islamism eller ”muslimer” som lämnat islam att göra förstår jag inte. Reportern har alltid varit negativ mot islam och hennes dokumentärer var sådana dokumentärer som blev fällda för att vara för ensidiga, på samma sätt känns den här dokumentären. Man tar upp islams syn på homosexualitet och verkar antyda att det finns en annan syn om homosexualitet i islam, så är inte fallet. Man kan inte tro på Allah men inte på hans bok, lika lite kan man kalla sig muslim och gå emot de muslimska värderingarna.

  Del 1 av Könskriget fälldes i mars 2006 av Granskningsnämnden för Radio och TV då vissa inslag i det ansågs bryta mot kravet på opartiskhet

  Varför kan  man inte hålla sig till ämnet? Varför kan man inte hålla sig till frågan om islamism istället för att svartmåla alla religiösa och hävda att vi alla är islamister för att vi vill ha ett liv so är grundat på islam? I ett land som Sverige, där okunnigheten och fruktan för islam är så stor, kan det här bara försämra muslimernas situation. Jag undrar hur det skulle se ut om jag gjord en dokumentär om Iran och sedan börjar tala om grannlandet Irak istället, så känns det med den här dokumentären som inte gjorde vad den sade sig vilja göra, diskutera islamismen. Alla troende, alla religiösa, alla som ber, är därmed islamister, enligt den förenkling som man försökte få fram – och det här kommer ätas upp med hull och hår av alla åskådare.

  En bra analys som fullständigt överblickar nackdelarna med dokumentären.

86 Responsesso far.

 1. Lasse skriver:

  Hej Bahlool, jag ska försöka strukturera de många frågor jag har till om Islam. En del frågor att du redan fått tusen gånger tidigare, men ha tålamod. En del har jag redan fått svar (läste boken ”99 frågor om Islam”), andra har jag inget svar. Min avsikt är inte att förolämpa, inte att förlöjliga, inte att irritera nån, bara att förstå. Intresset för Islam beror b a på att en muslim har kommit in i familjen och att ett av mina barn vistades i flera månader i Marocko, där fick jag min första indirekta kontakt med islam.
  Innan dess var Islam en religion som många andra. Men det visade sig att speciella särdrag gör Islam, i mina ögon, som en religion som skiljer sig.
  Jag gick en religiös kris när jag var 14 år. det resulterade i att jag lämnade religionen som mina föräldrar, alla släktingar, vänner och bekantar har. Jag blev agnostiker. Det var inte lätt, smärtsamt och långdraget. Men jag gjorde det. Min omgivning accepterade så småningom det. Min familj kastade inte ut mig.
  Men, här får du rätta mig, om jag hade velat göra samma resa i ett muslimskt land hade det gått bra i vissa länder(?), men i andra länder är detta inte möjligt för att lagstiftningen inte tillåter det. det är förenat med straff.
  Från min synvinkel, som delas av många europeer, dock inte alla, är detta främmande, absurd och tillhör Europas medeltid, när Katolska Kyrkan brände kättare (Giordano Bruno 17 febr 1600)
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno
  När jag säger att det är absurd, förstår jag samtidigt att det finns en logik i att hindra folk från att lämna en religion, sekt eller parti.
  Du förstår att Islam i det avseende vekar vara en despotisk religion.
  Eller?

 2. Bahlool skriver:

  Men, här får du rätta mig, om jag hade velat göra samma resa i ett muslimskt land hade det gått bra i vissa länder(?), men i andra länder är detta inte möjligt för att lagstiftningen inte tillåter det. det är förenat med straff.

  Precis. I koranen står det, det finns inget tvång i religionen, men ändå finns det två tolkningar, en av dem är att du inte får lämna religionen en annan att du får eftersom Koranen ju säger, inget tvång i religionen

  Från min synvinkel, som delas av många europeer, dock inte alla, är detta främmande, absurd och tillhör Europas medeltid, när Katolska Kyrkan brände kättare (Giordano Bruno 17 febr 1600)
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno
  När jag säger att det är absurd, förstår jag samtidigt att det finns en logik i att hindra folk från att lämna en religion, sekt eller parti.
  Du förstår att Islam i det avseende vekar vara en despotisk religion.

  När man anser sig ha den enda sanna vägen, då är det så att den blir dogamtisk/despotisk. Man kan se det som att man försöker rädda själen. Jag har inte den åsikten men många muslimer har den synen. Jag själv lämnade islam vid två tillfällen och försökte med andra religioner och även utan religioner..men just för mig passar just islam, jag kom tillbaka med mera kärlek för religionen och mera insatthet..
  Muslimen som kom in i er familj, är det en konvertit?

  Eller?

 3. Lasse skriver:

  Detta bör vara ditt område. Hur tolkar vi dessa rader?
  [4:137] De som antar tron och sedan förnekar den, därefter återvänder till tron, sedan [på nytt] förnekar den och slutligen hårdnar i sin förnekelse, dem skall Gud inte förlåta och inte heller leda på rätt väg.
  [4:138] Låt dessa hycklare veta att de skall få utstå ett plågsamt straff.

  http://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?p=10&chapterID=4#137

  Jag, som är okunnig i ämnet, skulle ha trott att det står tydligt vad som gäller….?

  Nej, han är inte konvertit. Utan han född som muslim.
  Han fastar vid Ramadan och går till moskén på fredagarna. Det är troligen allt han gör som religiös.

 4. Bahlool skriver:

  Shakir 4:136] O you who believe! believe in Allah and His Messenger and the Book which He has revealed to His Messenger and the Book which He revealed before; and whoever disbelieves in Allah and His angels and His messengers and the last day, he indeed strays off into a remote error.
  [Yusufali 4:136] O ye who believe! Believe in Allah and His Messenger, and the scripture which He hath sent to His Messenger and the scripture which He sent to those before (him). Any who denieth Allah, His angels, His Books, His Messengers, and the Day of Judgment, hath gone far, far astray.
  [Pickthal 4:136] O ye who believe! Believe in Allah and His messenger and the Scripture which He hath revealed unto His messenger, and the Scripture which He revealed aforetime. Whoso disbelieveth in Allah and His angels and His scriptures and His messengers and the Last Day, he verily hath wandered far astray.
  [Pooya/Ali Commentary 4:136]

  There is no phase of believer’s life which the religion of Allah, preached through a messenger par excellence, leaves untouched. Nothing that a believer does or even thinks lies outside the authority of Allah, His messenger and his Ahl ul Bayt. Therefore, belief in and obedience to Allah, His messenger and his successors (ulil amr-see commentary of verse 59 of this surah) has been ordained .

  The religion of Allah, Islam, is a universal religion. So belief in all the messengers of Allah and the books revealed to them is also essential. See al-Baqarah: 136, 285; Ali Imran 84, and Nisa: 152.

  [Shakir 4:137] Surely (as for) those who believe then disbelieve, again believe and again disbelieve, then increase in disbelief, Allah will not forgive them nor guide them in the (right) path.
  [Yusufali 4:137] Those who believe, then reject faith, then believe (again) and (again) reject faith, and go on increasing in unbelief,- Allah will not forgive them nor guide them nor guide them on the way.
  [Pickthal 4:137] Lo! those who believe, then disbelieve and then (again) believe, then disbelieve, and then increase in disbelief, Allah will never pardon them, nor will He guide them unto a way.
  [Pooya/Ali Commentary 4:137]

  As has been mentioned in Ali Imran: 90 and 91, for those who backslide, having once come in to faith (like the Jews and the hypocrites in the life time of the Holy Prophet and after his departure), and go on wavering wilfully, there is no guidance. A painful doom awaits them. Bashshir (generally used for giving glad tidings) has been used here to ridicule the hypocrites contemptuously.

  Här är det med korantolkningen. Det här handlar om de hycklare som var närvarande vid Profetens tid och som ändrade religion som kappan efter vinden. Man kan inte vara muslim idag, kristen imorgon, jude övermorgon och sedan muslim igen när det passar. Tron på Allah är det viktigaste.

 5. Lasse skriver:

  Nu fick information som jag inte kände till. Det finns olika versioner av Koranen eller översättningar till engelska.
  Jag hittade på internet att:

  Muhammad Habib Shakir, (1866, Cairo–1939, Cairo) (Arabic: محمد حبيب شاكر‎) was an Egyptian judge, born in Cairo and a graduate from Al Azhar University.
  Mohammed Habib Shakir has been stated by many internet sources as ”a well known translator of the Qur’an into English.” He has been associated with the translator M. H. Shakir of the translation published by Tahrike Tarsile Qur’an [1][2]

  Hafiz Abdullah Yusuf Ali (14 April 1872 – 10 December 1953) was a South Asian Sunni Islamic scholar who translated the Qur’an into English.[1] His translation of the Qur’an ranks alongside the translation of Marmaduke Pickthall as the most widely-known and used in the world[citation needed].

  (Mohammed) Marmaduke Pickthall (April 7, 1875 – May 19, 1936) was a Western Islamic scholar, noted as a poetic translator of the Qur’an into English. A convert from Christianity to Islam.

  Jag förmodar att originalen är på klassisk arabiska som inte så många förstår helt och hållet idag. Originalen av Bibeln är på vulgata
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Vulgata
  och det är på latin. Det är inte många som kan läsa det och förstå innebörden idag.

  Med din hjälp vill jag gå vidare på ett annat problem som folk i Europa, dock inte alla, kan stöta på, när man möter Islam.

  Som du troligen känner till om Europas historia, har det tagit århundrade för att tämja kristendomen och dela ordentligt mellan sekulärt och religiöst. Idag bryr sig många inte om de metafysiska inte minst efter marxismen intåg. Dessutom, om man tittar på vänsterlandets filosofi har det funnits en tradition av tänkande utan påverkan av det religiösa. Detta, som du vet, la grunden till dagens vetenskap. De gamla grekiska filosoferna la grunden till det.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Naturfilosofi

  Mot den bakgrund får Islam flera troende. Men här händer det nåt, för mig, för oss, obegripligt. När man kritiserar Islam (inte förolämpa, bara kritisera) kan det bli blodiga repressalier. Man har kunnat spela in filmer som visar Jesus på många olika sätt. Men när det kommer till Islam får man inte gå tillväga på samma sätt. En nära vän till mig uttryckte sig så: Det är som om man har vänt klockan tillbaks.

  Hur avspänt blir ett förhållande till Islam när man är rädd för det?
  Vi har två olika synsätt gentemot religionen, ingen är bra och ingen är dålig. Men hur gör vi med rädslan? Jag kan säga vad jag vill om påven och Jesus men skall bete mig annorlunda gentemot Islam?
  Du kommer troligen att hävda att denna synvinkel ej kan vara en universal regel och att det finns andra sanningar. Visst men då vill kanske majoritetens diktatur hitta någon lösning till problemet. T ex begränsa inflöde av utlänningar.
  Har du förståelse för denna rädsla? Eller hur ser du på det?

 6. Lasse skriver:

  Kom inte mitt sista svar med eller vad det annat?

 7. Bahlool skriver:

  jag sov lasse ska bara be snabbt så svarar jag om jag kan

 8. Lasse skriver:

  Ta det lugnt. Jag sov också. Tog en spruta mot svininfluensa igår.

 9. Bahlool skriver:

  Alltså som shiamuslim tror vi på att det finns både inre som yttre förståelse av Koranen, så de här översättningar och tolknigar är från en shia hemsida
  http://www.al-islam.org/quran det är den jag använder mig av för det mesta..

  Mot den bakgrund får Islam flera troende. Men här händer det nåt, för mig, för oss, obegripligt. När man kritiserar Islam (inte förolämpa, bara kritisera) kan det bli blodiga repressalier. Man har kunnat spela in filmer som visar Jesus på många olika sätt. Men när det kommer till Islam får man inte gå tillväga på samma sätt. En nära vän till mig uttryckte sig så: Det är som om man har vänt klockan tillbaks.

  Men om man visar Jeuss på många olika sätt, så länge det inte är nedvärderande så bryr sig folk inte. Problemt är att du också glömmer att det finns 1.5 miljarder muslimer..där finns mördare, terrorister, tjuvar, galningar och psykopater, islam kan inte ta ansvar för alla. Islam är dock rätt klar, kritik är ok, hån och förnedring är inte.

  Hur avspänt blir ett förhållande till Islam när man är rädd för det?
  Vi har två olika synsätt gentemot religionen, ingen är bra och ingen är dålig. Men hur gör vi med rädslan? Jag kan säga vad jag vill om påven och Jesus men skall bete mig annorlunda gentemot Islam?
  Du kommer troligen att hävda att denna synvinkel ej kan vara en universal regel och att det finns andra sanningar. Visst men då vill kanske majoritetens diktatur hitta någon lösning till problemet. T ex begränsa inflöde av utlänningar.
  Har du förståelse för denna rädsla? Eller hur ser du på det?

  Jag kan ju säga att jag gått miste om många flickvänner för jag stod upp för islam 😛
  Men då motsäger du dig själv, du vill kunna håna hur mkt du vill menar du…
  Klart jag har förståelse för denna rädsla höll faktiskt med på ett inlägg där jag skulle skriva att jag förstår de som är rädda med tanke på det som händer i världen där ”muslimer” är inblandade..men jag är även rädd när jag går ut på kvällen och ser ett gäng ungdomar..jag är även rädd när jag ser passkontroller (efter allt skit muslimer fått) osv..rädsla är helt naturligt..

 10. Lasse skriver:

  Men då motsäger du dig själv, du vill kunna håna hur mkt du vill menar du…

  Nej, jag menar inte håna. Det ger mig inget att håna och jag skulle inte sitta här och skriva.
  Det jag menar det är att kunna t ex gå in och läsa Koranen och se om det finns inkonsekvenser, eller stycken som man kan ha olika åsikter om. Men då kommer rädslan – tänk om jag förolämpar nån. Också som lekman, se svenska kyrkan, har man kunnat engagera sig för t ex kvinnliga präster med Bibeln som grund. Jag är inte säker att detsamma går att göra med Koranen. Och det finns 2,1 miljarder kristna och har ändå kunna kritisera utan rädsla.

 11. Bahlool skriver:

  du kommer alltid förolämpa någon jag blir inte förolämpad om du kommer med bevis, så hos mig är det väl ingen större fara…men tolkningar finns det gott om och även i kristendomen har du personer som tar åt sig, men just i Sverige rä det väl mindre men man ser ju att kristna tom slängt ut andra kyrkor eller präster ur sina samfund för att dessa hyllat homosexualitet eller kvinnliga präster

 12. thomass skriver:

  Du skriver: ”Man kan inte tro på Allah men inte på hans bok, lika lite kan man kalla sig muslim och gå emot de muslimska värderingarna.”

  Intressant…Vad hon försöker säga i dokumentären är att folk som beter sig som, och har åsikter som det som hon definierar som islamister är en fara för Sverige. Samtidigt säger hon att alla muslimer inte ställer upp på dessa värderingar och att vi därför inte behöver oroa oss för Islam i sig, bara de så kallade islamisterna

  Vad du säger, så vitt jag kan tolka, är att det inte finns några andra tolkningar av synen på homosexuella etc, än vad som beskrivs i dokumentären. Du säger alltså att ”riktiga” muslimer har samma åsikter som de som i dokumentären kallas islamister. Du vill därför han en annan definition av islamist.

  För mig spelar namnet ”islamist” ingen som helst roll. Det är åsikten hos muslimerna som är intressant.

  Enligt dig är alltså situationen mycket värre än vad som beskrivs i dokumentären? Det är inte bara ett fåtal Islamister som har de för Sverige mycket främmande värderingarna som beskrivs i dokumentären. Det är alla muslimer som är troende som har dessa åsikter. För det är ju det du säger eller?

 13. Bahlool skriver:

  Thomass de såkallade islamisterna är just de som följer islam. De muslimer hon säger vi inte ska oroa oss för, är de muslimer som tagit bort koranen, Allah eller Profeten ur ekvationen..Hon var mycket negativt inställd mot islam.
  Koranen och hadith är rätt klara i fråga om homosexuella akter. Är man muslim, så tror man på Koranen, vi är inte kristna som ändrar vår tro efter vad folk tycker utan vi följer tron för vi följer Allah och koranen. Alla som försöker ändra på Koranen eller inte menar att den gäller eller menar att den inte är det viktigaste, kan kalla sig muslimer, men i pratiken är de inte det.
  Många människor har olika värderingar i Sverige, eller menar du att alla svenskar delar SDs värderingar? Menar du att alla partier, alla gamla som unga, delar samma värderingar? Så enligt dig är det vi ser på tv, i paradise hotell och Big Brother, representativt för svenskarna?
  Det är just det du och andra missat, att det inte finns bara en viss värdering i Sverige, att hävda att mmuslimerna har andra värderingar än de värderingar som finns i Sverige är bs..För inom sverige finns det olika värderingar och de svenska muslimerna är likadana, de i sig är splittrade, vissa är religiösa vissa är inte religiösa.

 14. thomass skriver:

  Ok, tack för ditt svar. Du säger alltså att riktigt Islam är precis så som dessa Islamister beskriver.

  Du är medveten att det som du kallar riktig Islam är något som den absolut största andelen svenskar ser som medeltida lagar? Att den absolut största andelen svenskar absolut inte vill ha in i Sverige?

  Vad du säger är alltså att riktig Islam är helt oförenlig med Sveriges lagar och värderingar. Så antingen anpassar sig Sverige efter Islam, eller så borde muslimer inte bo i Sverige?

 15. Bahlool skriver:

  Absolut största delen svenskar? Du har såklart källor för detta? Nope, man kan faktiskt bo här, följa lagarna och ändå ha andra värderingar. Jag vet att du gärna vill se saker som svart och vita, men så är det inte i det här fallet. Jag är muslim, jag vet att att dessa personer representerar islams syn på saker och ting, ändå kommer du inte hitta mig i straffregistret eller hitta någon som säger att jag brutit mot ”svenska värderingar”, jag dricker inte, jag röker inte och jag knullar inte runt, om dessa saker är öförenliga med de ”svenska värderingarna” och pga av dessa så borde man inte bo här, så har du fått många saker om bakfoten. Du verkar vara besatt av att kicka ut dem som inte håller med dig eller dina värderingar..weird..

 16. thomass skriver:

  Riktig Islam enligt dig verkar vara mer än att inte dricka alkohol. Du gör det enkelt för dig. Att aga sin fru och att inte vilja erkänna homosexuellas rätt i samhället är andra. Det ena är direkt olaglig, det andra är helt oförenligt med svenska värderingar.

  Så min källa är enkelt. Titta i Sveriges rikes lagbok, den är i den svenska demokratin framtagen av representanter för en majoritet av folket. Koranen är den andra källan. Sedan är det bara att jämföra vad som krockar. Och handen på hjärtat, det är väldigt mycket. Eller hur?

  Visst kan du leva i Sverige utan att bryta mot Sveriges lag. men enligt dig själv är man ingen äkta muslim om man inte följer Koranen. Så då är du alltså ingen äkta muslim då?

 17. Bahlool skriver:

  Har inte agat någon. Svenska värderingar? Lol..i Sverige är man emot dödsstraff, ändå är runt 40% av svenskarna för dödsstraff, betyder det att de är emot de svenska värderingarna? Nope inte mkt som krockar, vad krockar? Att aga sin fru? ser vi ut att inte ha något annat än att aga våra fruar? lol…Du verkar antyda att det är något alla muslimer gör och att alla gör det hårt eller så..att aga sin fru är sista sista sista utvägen när det varit stora problem, och då agar man henne med en tandpetare…oj vad hemskt..det är ett symboliskt straff, då är måttet rågat och då ska hon veta att snart är det helt slut. Undrar vilket straff jag för om jag skulle aga min fru med en tandpetare…
  På vilket sätt är jag inte äkta muslim? det är ju inte så att muslimska lagarna bryter mot sveriges lagar. jag behöver inte gilla, älska eller stödja homosexualitet, det är inget brott att vara emot homosexualitet..så jag är uppvuxen här och har inte brutit mot de svenska lagarna, jag har kanske brutit mot dina värderingar eller din tolkning av dem.
  Så vilka andra lagar är det islam bryter emot? Att aga gör jag inte heller. Så vad har du mera att komma med..inget 😛 det är där problemet ligger..du vill få fram att sveriges lagar bryter mot Koranen, men du kommer inte hitta något alls. För enligt islam så får jag inte ens bo här om jag kände mig tvungen att bryta mot landets lagar eller mot islams lagar, eftersom jag inte känner att jag bryter mot någon av dessa två, så faller hela ditt resonemang..

 18. thomass skriver:

  Du skriver: ”Har inte agat någon.”

  Nu handlar det ju inte om vad du gjort eller inte gjort. Det handlar om vad man får göra enligt Koranen, och om det är förenligt med svensk lag. Enligt Koranen får man aga sin fru. Enligt svensk lag får man det inte. Alltså överenstämmer inte Koranen med svensk lag.

  Enligt Koranen skall en kvinna ärva hälften så mycket som en man. Det är emot svensk lag.

  Vid våldtäkt behövs behövs fler vittnen för en kvinna än en man. Det är emot svensk lag.

  Månggifte är emot svensk lag.

  ” Jag hörde Allahs sändebud [dvs Muhammed] säga:

  Utgjut inte en muslimsk mans blod utom i ett av dessa tre fall:

  — Man som begått äktenskapsbrott… han skall stenas.
  — Man som dödat utan giltig orsak.
  — Man som avfallit från islam.”

  Att stena någon är emot svensk lag. Att döda någon för att de lämnar Islam är emot svensk lag.

  Skall jag fortsätta? Det är inte svårt att finna sådant som är emot svensk lag i Koranen och lag enligt Sharia.

  Och enligt dig skall ju en riktigt muslim följa Islam, inte svensk lag.

  Sedan är det helt oviktigt om du personligen brutit mot lagen eller ej, frågan berör Islam och enligt dig rätttrogna muslimer och vad de skall följa.

  Du har varit oerhört tydlig ovan vad en riktigt muslim skall följa. Det är Islams lagar som skall följas. Många av islams lagar är inte förenliga med svensk lag. Det är ett faktum, inte en gissning.

 19. thomass skriver:

  Du har rätt i att svenskar blir mer och mer skeptiska mot Islam (du kallar det islamofobi). Jag är en av dem.

  Kan det inte vara så att ju fler muslimer svenskar stöter på, ju mer lär de sig om Islam, och ju mindre tycker de om Islam?

  Så ju mer människor som de i TV-programmet försöker påverka samhället att bli mer muslimskt (vilket ju var deras uttalande vilja) ju mer motstånd kommer de möta från sekulariserade svenskar.

  Det är precis vad som händer i övriga Europa, Danmark, Schweiz, Frankrike, Storbritannien mfl.

 20. Bahlool skriver:

  Du har rätt i att svenskar blir mer och mer skeptiska mot Islam (du kallar det islamofobi). Jag är en av dem.

  Kan det inte vara så att ju fler muslimer svenskar stöter på, ju mer lär de sig om Islam, och ju mindre tycker de om Islam?

  Så ju mer människor som de i TV-programmet försöker påverka samhället att bli mer muslimskt (vilket ju var deras uttalande vilja) ju mer motstånd kommer de möta från sekulariserade svenskar.

  Det är precis vad som händer i övriga Europa, Danmark, Schweiz, Frankrike, Storbritannien mfl.

  Så du menar när antisemiterna kände ”skepsis” mot judarna, var det för att de mött judarna? *Det hade inget med den rasistiska propagandan att göra? titta på nyheterna..någon dag sedan läste jag på dn och de visade det på nyheterna, om hur en gammal dam på 70 år, skulle piskas som straff i Saudiarabien..samma dag fängslade Israel en dam på 70 år i det ockuperade Palestina. Gissa vilken av de nyheterna som hade nyhetsvärde..gissa viken av de nyhterna som Amenesty och västvärlden brydde sig om..Att svartmåla islam är lätt..frågan är varför man inte tycker det är allvarligare att en oskyldig dam, inte anklagad för någonting, straffas med fängelse, medan en dam, brutit mot landets lagar och skulle piskas..Allt handlar om vad väst vill förmedla till dig och andra islamofober.
  Dessa människor på tv, visades ur en negativ vinkel, du tror väl inte att uppsåtet var att ge dem en chans lol..Att du sedan faller för det säger mera om dig än om dem.
  Så säg mig, vad är din lösning, hur ska vi stoppa det musimska problemet?

 21. Bahlool skriver:

  Lol..din logik har bevisat vad jag redan hävdat om din intelligens. Du glömmer en viktig sak i sammanhanget, att dessa saker är sharialagarna, det är inga lagar jag eller du kan tvinga på någon eller på oss i Sverige, utan det är lagar som gäller i en islamisk stat. Så visst vill man att en som våldtagit någon får dödsstraff, men i det är inte upp till mig att implementera den lagen, utan då gäller svensk lag. Du försöker och försöker men lyckas ändå inte..Vi ska följa islamiska lagar i den mån att vi inte bryter mot dem, att vi inte våldtar, inte bedrar, inte mördar..men att utdöma straff har inget med svenska lagar att göra. Det är ju som att säga att eftersom du är svensk, så ska du följa dina lagar i muslimska sharialagar..så funkar det inte utan i ett musimskt land ska du följa de lagarna som finns där och i Sverige ska du följa de lagar som finns här, men för det betyder inte det att jag inte kan leva efter de lagar som islam satt upp för mig. Den dömande delen kan jag inte leva efter eftersom 1 det finns andra domare här och 2 jag är ingen domare.
  OM man tillämpat din logik, så kan man säga att i ett muslismkt land, så ska jag själv döma folk till stening mm..det gör jag ju inte, varför skulle jag döma här i Sverige?
  Så nej, ingen motsats där mellan islamiska lagar och svenska rikets lagar..

  Om svensk lag dock krävde av mig att ta ränta, eller krävde av mig att gå naken, krävde av mig att dricka, ja då hade ditt exempel haft lite mera kött på benen..

 22. Rikard skriver:

  Gud va lik alexandra mannen den där killen från ungdomsförbundet är. Snackar runt lika psykopatiskt också… Dom riktiga förlorarna är tyvärr kvinnorna och barnen som inte väljer detta själva men som får efterleva/blir indoktrinerade i dom svåra reglerna som de maktgalna männen kommit på bara för att ta bort fokus från deras egna kortkommanden.. livets, helge fossmo, pingstkyrkan, lestadianerna, mullorna osv om de finns en himmel och ett helvete så kommer ni känna er så dumma när ni får en fet utskällning vid himlens portar för allt förtryck ni utsatt andra människor för samt ett gå i helvete utan att passera gå kort. Haha skulle vilja se alla dessa religiösa dårars miner då skulle verkligen knäcka. Nej ett gott råd till er troende där ute i världen det behövs bara ett motto att följa för att komma till ”himlen”. Behandla andra människor som du själv vill bli behandlad. Ja tyvärr det innebär att ni måste behandla även kvinnor väl, jag vet, det blir en stor uppoffring… men ni slipper alla andra medeltidsregler. Men detta vet väl inte jag någonting om jag är ju bara en otrogen infidel.. då är de bättre att lyssna på prästen eller mullan så kommer ni vallas tillbaka till ruta ett.

 23. Rikard skriver:

  bahlool: du placerar åsikter på alla som skriver här istället för att i all enkelhet svara på deras frågor. Säger någon ju mer man lär sej om islam ju mer tycker man det är fel så säger du så du menar att folk kände så om judarna.(inte helt korrekt citerat men innebörden är ju rätt) finns fler exempel här där du placerar åsikter på andra för att sedan klokt besvara dessa åsikter (som du själv kommit på). Förstår du inte att alla som läser detta ser det?

 24. Bahlool skriver:

  Nope gör jag inte Rikard. Jag förklarar att synen är lik det som hände och händer judarna. Varför ska jag sitta och svara på deras frågor? Ser jag ut att vara någon informationscentral eller?

 25. Bahlool skriver:

  Kul rikard, nyss sa du att jag placerade åsikter på alla som skriver här och här sitter du och placerar åsikter på alla troende..suck 😛

 26. thomass skriver:

  Du skriver: ”hur en gammal dam på 70 år, skulle piskas som straff i Saudiarabien..samma dag fängslade Israel en dam på 70 år i det ockuperade Palestina. Gissa vilken av de nyheterna som hade nyhetsvärde.”

  Du försöker smita från grundfrågan. Bara för att din granne är en våldsman, ger inte det dig rätt att också begå våldsbrott. Den enas brott ursäktar inte den andres. Detta ingår också som en grundbult i svensk lag. Du verkar dåligt påläst.

  Men jag tror dock du har svarat på min fråga genom att undvika den. Du anser precis det som jag skriver ovan.

  Och här har vi alltså problemet med Islam och en av de starkaste anledningarna till att jag ogillar Islam. Islam är inte bara en Tro. Det är ett politiskt system och det är ett rättssystem.

  Jag kan inte se hur det Islam som du säger dig anse vara det rätta, alltså samma som de intervjuade herrarna i dokumentären skulle kunna förenas med det svenska politiska och rättsliga systemet.

  Du skriver: ”Så säg mig, vad är din lösning, hur ska vi stoppa det musimska problemet?”

  Jag har inte lösning som jag tror på. Jag har länge haft en förhoppning om att Islam och de muslimer som bor i västerlandet skulle inspireras att reformera Islam, likt vad som hände med kristendomen på 1600-talet med Luther, Kalvin mfl. Ett nytt Islam skulle växa fram som skulle bejaka de allmänt accepterade mänskliga rättigheterna, samt vara förenligt med demokrati.

  Men jag har slutat och hoppas på det eftersom jag inte ser en utveckling i denna riktning. Jag ser snarare motsatsen.

  Jag har alltså inget problem med att människor har olika religiös Tro. Så länge det är något som är en koppling mellan den personen och dess Gud. Men när en religion, som Islam, försöker bestämma och påverka allt i en människas liv då har det migrerat från att vara en religion till något annat.

  Att försöka förolämpa dina opponenter genom att kalla dem ointelligenta är en mycket infantil metod som enbart faller tillbaka på dig själv.

 27. thomass skriver:

  Du skriver: ”Du glömmer en viktig sak i sammanhanget, att dessa saker är sharialagarna, det är inga lagar jag eller du kan tvinga på någon eller på oss i Sverige, utan det är lagar som gäller i en islamisk stat.”

  Precis, och du och dina gelikar har ju som högsta dröm att Sverige skall bli en Islamisk stat. Det är vad ni har som långsiktigt mål och jobbar mot. Enda anledningen att ni inte tillämpar Islams lagar fullt ut är för att det svenska samhället inte tillåter er att göra det. Men det är enda anledningen. Ni vill inför lagarna men får inte.

  Detta förändra på intet sätt det faktum att lagarna krockar.

  Först, en lag beskriver både påföljd och brott. Så du har i grunden fel i din definition.

  Sedan tar jag det en gång till: Du och herrarna på TV vill införa Islams lagar i Sverige. Men det kan ni inte. Varför kan ni inte det? Jo, av den enkla anledningen att lagarna krockar.

  Du vill ha en Islamsk stat. I en Islams stat har man Islamiska lagar. Dessa lagar är inte samma som i Sverige. Det är rent av mycket olika i många många viktiga avseenden.

  Att du försöker förneka detta finner jag häpnadsväckande! Det är ju inget konstigt eller kontroversiellt med detta. Det är ju ett tydligt faktum att Sveriges rikes lag inte grundar sig på Islam. Lagarna är olika.

 28. Bahlool skriver:

  Precis, och du och dina gelikar har ju som högsta dröm att Sverige skall bli en Islamisk stat. Det är vad ni har som långsiktigt mål och jobbar mot. Enda anledningen att ni inte tillämpar Islams lagar fullt ut är för att det svenska samhället inte tillåter er att göra det. Men det är enda anledningen. Ni vill inför lagarna men får inte.

  Vika är mina gelikar? Jag vill ha andra lagar, ja, såsom du har dina krav och dina önskningar..eller menar du att Sverige är perfekt och inget där ogillas av dig? Alla is samhället, har visa preferenser och önskningar om hur de vill att samhället ska vara. På vilket sätt skulle vi inte kunna bo här om vi delar alla andras dröm om ett annat samhälle?

  Sedan tar jag det en gång till: Du och herrarna på TV vill införa Islams lagar i Sverige. Men det kan ni inte. Varför kan ni inte det? Jo, av den enkla anledningen att lagarna krockar.

  Du vill ha en Islamsk stat. I en Islams stat har man Islamiska lagar. Dessa lagar är inte samma som i Sverige. Det är rent av mycket olika i många många viktiga avseenden.

  Att du försöker förneka detta finner jag häpnadsväckande! Det är ju inget konstigt eller kontroversiellt med detta. Det är ju ett tydligt faktum att Sveriges rikes lag inte grundar sig på Islam. Lagarna är olika.

  I ett rättswamhälle så brukar lagarna vara utformade efter de moraliska värderingarna som ett samhälle följer, om samhället förändras och fler ser saker som jag ser dem och ifall dessa väljer represenanter som väljer politiker till riksdagen som inför dessa lagar, då krockar de inte…utan då försvinner vissa lagar och andra införs.

  Ja lagarna krockar men det du försökte framvhäva att man inte kan bo här om man följer islamiska lagar för de krockar, så är ju inte fallet, utan vi talar om en islamisk stat å ena sidan och sedan talar vi om en stat som Sverige, där muslimer bor och följer de svcenska lagarna..det är du som yrar runt grabben. Bestäm dig vad är det du vill komma fram till? Klart lagarna krockar, om de införs separat. Det var en enda islamist som krävde special lagar till muslimerna och han tog tillbaka sitt förslag..så då krockar de om man hade infört speciella lagar till muslimer och samtidigt haft andra lagar till ickemuslimer.

 29. Bahlool skriver:

  Sedan tar jag det en gång till: Du och herrarna på TV vill införa Islams lagar i Sverige. Men det kan ni inte. Varför kan ni inte det? Jo, av den enkla anledningen att lagarna krockar.

  Du vill ha en Islamsk stat. I en Islams stat har man Islamiska lagar. Dessa lagar är inte samma som i Sverige. Det är rent av mycket olika i många många viktiga avseenden.

  Att du försöker förneka detta finner jag häpnadsväckande! Det är ju inget konstigt eller kontroversiellt med detta. Det är ju ett tydligt faktum att Sveriges rikes lag inte grundar sig på Islam. Lagarna är olika.

  You wish..den dagen jag undviker något pga islamofober är den dagen jag slutar skriva 😉
  Jag förklarade hyckleriet och svartmålningen av islam och muslimer och jag försökte belysa varför folk i Sveirge och Europa har en dålig bild av muslimer..har inget med fakat eller belägg att göra, utan din och andras rädsla grundar sig i att man aktivt svartmålar islam och muslimerna..Så frågan kvarstår, varför anser man att en är en nyhet och den andra inte? Jo för att det är en aktiv strategi att svartmåla islam. Enligt ett mediegranskningsprogram, så är runt 80% av nyhternare om islam och muslimer, negativa..
  Vem ligger bakom denna agenda? Eller är det bara hyckleri?

  Och här har vi alltså problemet med Islam och en av de starkaste anledningarna till att jag ogillar Islam. Islam är inte bara en Tro. Det är ett politiskt system och det är ett rättssystem.

  Jag kan inte se hur det Islam som du säger dig anse vara det rätta, alltså samma som de intervjuade herrarna i dokumentären skulle kunna förenas med det svenska politiska och rättsliga systemet.

  Samma sak är det med judendomen och kristendomen..alla har politiska rättsliga system..du verkar vara dåligt påläst om religioner…Hur dek an förenas har jag svarat på, nya lagar, nya politiksa värderingar och åsikter..

  Jag har inte lösning som jag tror på. Jag har länge haft en förhoppning om att Islam och de muslimer som bor i västerlandet skulle inspireras att reformera Islam, likt vad som hände med kristendomen på 1600-talet med Luther, Kalvin mfl. Ett nytt Islam skulle växa fram som skulle bejaka de allmänt accepterade mänskliga rättigheterna, samt vara förenligt med demokrati.

  Så din förhoppning var att folk skulle lämna islam coh börja följa dina principer, dina värderingar och dina åsikter..men när du insåg att folk inte ville godta det, så har du blivit negativ? TAck…Att kristendomen reformerades berodde på kristendomens många fel och brister, ett islamiskt system har inga brister 😉
  Så vad vill du göra med de mljoner muslimer som bor i väst?

  Att försöka förolämpa dina opponenter genom att kalla dem ointelligenta är en mycket infantil metod som enbart faller tillbaka på dig själv.

  Nope, jag brukar inte kalla många ointelligenta..men det är något med dig som får fram det..konstigt ;=)

 30. Svenska medborgare skriver:

  Tack såååå mycket thomass, Rikard och lasse för era intressanta reflektioner och kommentarer. Men var finns kommentarerna från kvinnorna? På går det en köns diskiminering av bloggaren Bahlool – släpper han bara fram männens synpunkter? Om detta är sant, då blir han ett intressant fall för DO – diskiminerings ombudsmannen och polisen. Ska följa detta med mycket stort intresse!

 31. Bahlool skriver:

  japp inga kvinnor får yttra sig i min blogg..jag ser fram emot att du anmäler mig hahahahahhahaha…dumbass…

 32. jonatan skriver:

  det värsta är väl att du är seriös Bahlool

 33. Bahlool skriver:

  vad menar du jonatan?

 34. Bahlool skriver:

  vad menar du jonatan?

 35. nyfrälst skriver:

  Tack vare hycklerierna från Väst har jag upptäckt Islam !
  Kör på alla sionister , gör bort Er än en gång.
  spola fram till 4.04 i denna klipp (swesubbat) och se hyckleriet från samma man.
  http://www.youtube.com/watch?v=fuuO7P0uQ8A&feature=related

  Tack för mig !

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up