• Judarnas fyra frågor till Ali

  ”Jag är kunskapens stad, och Ali är dess port.” Så sade Profeten Muhammed i en känd hadith. Ingen var så kunnig som Ali efter Profeten Muhammed. Gång på gång bevisade han det. Den andre Kalifen Umar, sade utan Ali, så hade jag varit förintad. Under just Umars styre, kom några judar till moskéen och sade att de har fyra frågor att ställa, och om de fick rätt svar, så skulle de konvertera till islam.

  Ali var den kunnigaste bland alla anhängare till Profeten Muhammed, så han fick svara på frågor som hade ställts till Kalifen Umar först, men när han insåg att han inte kunde svara på dem tog han dessa judar med sig till Ali. Frågorna var:

  1. Vad är låsen och nycklarna till paradiset?

  2. Vem var budbäraren som inte var mänsklig och inte heller Djinn och som varnade sitt folk?.

  3. Vilka är de fem varelserna som skapades utan hjälp av äggstockar?

  4. Vad/vilka är den förste, två, tre, fyra,fem, sex, sju, åtta, nio,tio, elva och tolv?

  Imam Ali svarade:

  1. Låsen till paradiset är tron på fler än en gud och nycklarna är bokstäverna i orden det ingen gud än Allah och Muhammed är hans profet.

  2. Budbäraren som varnade sitt folk var myran, som när Profet Salomons armé gick förbi deras hem, sade till sitt folk: “Gå in i era hus, så att soldaterna inte trampar på er”. Så Allah uppenbarade i den heliga Koranen: “Fram tills de kom till myrornas dal, sade en myra “Oh ni myror, gå in i era hem, så att Salomon och hans män inte krossar er medan de inte vet om det.” (Sura an Naml vers 18)

  3. De fem varelserna som inte är skapade med hjälp av äggstockar är:

  Adam, Eva, Moses stav som förvandlades till en orm, Profet Salehs kamel och Profet Abrahams får (som skickades ner av Allah för att Abraham skulle slippa offra sin son Ismael)

  4.

  En är Allah, som inte har någon partner.

  Två är Adam och Eva.

  Tre är substanserna (växter, djur och ickelevande materia)

  Fyra är de himelska böckerna : Moses Torah, Jesus Bibel, Davids Zubur och Profeten Muhammeds Koran.

  Fem är de dagliga bönen.

  Sex är dagarna det tog att skapa himlarna och jorden såsom beskriven i Koranen: “Och sannerligen har Vi skapat himlarna och jorden, och vad som finns emellan dem två, i sex perioder och ingen trötthet drabbade Oss”. (Sura Qaf, vers 38)

  Sju är de sju himlarna, såsom beskriven i Koranens vers:” Och Vi har skapat ovanför er de sju starka”. (Sura An  Naba vers 2)

  Åtta är de änglar som bär himlarna, såsom beskriven i Koranens vers: “Och änglarna ska vara på sidan av det och ovanför dem skall de bära dagens tron som är Er Herres, åtta av dem.” (Sura al Haaqqah vers 17)

  Nio är de nio tecknen som Moses fick sig uppenbarat, såsom beskriven av Allah:” Och sannerligen gav Vi Moses sju klara tecken (mirakel); så fråga Israels barn om dem när han kom till dem, Farao sade till honom:” Sannerligen finner jag dig Moses förhäxad”. (Sura Bani Israel vers 101)

  Tio är de tio dagarna, med andra ord de dagar som Allah lovade Moses att han skulle vara på berget var trettio, och senare lade han till tio dagar såsom beskriven i Koranen: “Och Vi avtalade med Moses för trettio nätter och fullbordade det med tio till.” Därmed fulländades hans fyrtio dagar och innan Moses gick upp till berget sade han till sin bror Aaron att han ska ta hans plats, var rättskaffens och följ inte de som skapar problem. (Sura al Aaraf vers 142)

  Elva är Josefs bröder, Jakobs söner, såsom Koranen säger: “ När Josef sade till sin far, Oh Far, sannerligen såg jag (i en dröm) elva stjärnor och månen och solen, jag såg dem alla knäböjda inför mig” (Sura Josef, vers 4)

  Tolv är de tolv källor som manifesterades av Moses stav såsom Allah säger: “ Och (minns) när Moses sökte vatten för sitt folk så sa han, Vi slår stenen med din stav, och därifrån sprutade det ut tolv källor; varje stam kände till platsen för vart de skulle dricka (tolv judiska stammar); “ Ät och drick från Allahs välsignelse och begå inga onda gärningar på jorden” (Sura al Baqaraah vers 60).

  När judarna hörde Alis ord, så sade de: “Vi svär att det inte finns någon gud förutom Allah och att Muhammed är hans profet och att Ali är Muhammeds ställföreträdare och efterträdare till Muhammed såsom Aaron var Moses ställföreträdare.

4 Responsesso far.

 1. Born Again skriver:

  Detta var nog det mest patetiska jag någonsin läst. Hur gammal är du? 7 år ?

 2. Bahlool skriver:

  som va nligt blir du personlig utan att förklara varför…nu vet du varför du inte hör hemma på diskussionsforum och att dina föräldrars dåliga uppfostran och din oförmåga att bete dig som folk leder till att man inte vill ha dig i närheten. Håll dig till ämnet eller håll käften, att tjafsa för tjafsandets skull är bara ett bevis på din låga intelligens.

 3. Born Again skriver:

  Ditt fega jävla muzlim-ARSEL

 4. Bahlool skriver:

  ja visar vad för typ av person du är som har så mycket hat mot muslimer..skrämmande…sen undrar du varför folk inte vill ha dig här?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up